Formació

Cursos destacats

, 21/09/2020

Data: 21 de setembre de 16 a 18 hores

Un bon coneixement de les noves prestacions, i dels seus drets i requisits d’accés, permeten avaluar, durant el procés de diagnòstic i intervenció social, la possibilitat d’accedir a aquest tipus mesures per part dels usuaris.

, 28/09/2020

Data: 28 de setembre de 2020

Activitat formativa exclusiva gratuïta per a persones col·legiades i precol·legiades

Programa:

  • Com donar-se d’alta a una activitat
  • Principals obligacions tributaries a complimentar per un professional que exerceix una activitat econòmica
, 28/09/2020

Data: 28 de setembre de 16 a 18 hores

Un bon coneixement de les noves prestacions, i dels seus drets i requisits d’accés, permeten avaluar, durant el procés de diagnòstic i intervenció social, la possibilitat d’accedir a aquest tipus mesures per part dels usuaris.

Tots els cursos

Exemple: 18/09/2020
Exemple: 18/09/2020
Barcelona, 11/11/2020

Dates: 11 i 18 de novembre de 2020

Adreçat a professionals que estiguin interessats en aprofundir com analitzar i identificar els processos de creació de rumors, estereotips, prejudicis i la seva relació amb les diverses formes de discriminació simbòlica i estructural.

Barcelona, 23/11/2020

Dates: 23, 30 de novembre, 14, 16, 21 de desembre de 2020 de 16 a 20 hores

A professionals que vulguin millorar i aprofundir sobre les tècniques d’investigació en professions de l’àmbit social per tal d’augmentar l’efectivitat del seu treball, ampliant amb les noves tècniques en una època en que la distància física i/o les mesures de seguretat en salut és d’obligat compliment.

 

Pàgines

Orientació i Borsa de Treball