Esteu aquí

Formació


Cursos destacats

Lleida,  
03/09/2019

Dates: 3,12,17, 19, 24, 26 de setembre de 2019

En aquest taller s’ofereixen eines per enfrontar-se a una situació d’examen en un procés d’oposició relacionat amb l’àmbit social.

Manresa,  
16/09/2019

Dates: 16, 23 i 30 de setembre de 2019    

Identificar a tiempo clientes que puedan ser susceptibles de cierta hostilidad o agresividad, y tomar las medidas oportunas para controlar/atender la situación con eficacia.

Manresa,  
17/09/2019

Dates: 17 i 24 de setembre de 2019 de 9.30 h a 13.30 h.

Es revisaran i s'actualitzaran els elements de caràcter teòric i metodològic del Treball Social en l’àmbit de la salut. Així, es pretén facilitar en el/la professional l’adquisició d’un ventall més ampli de possibilitats per a la seva actuació, mitjançant el disseny de plans d’intervenció ajustats a les situacions que ha d’atendre.


Tots els cursos

Exemple: 18/08/2019
Exemple: 18/08/2019
Manresa,  
30/09/2019

Dates: 30 de setembre, 14 i 28 d'octubre de 2019

Col·legiats: gratuït

Durada: 4.5 hores

Si esteu en els primers anys de l'exercici professional o bé coneixeu algú que ho estigui, això us interessa.

Quan exercim el rol de treballadora social ens poden abordar certs dubtes com saber quin papers té en l'equip, quin encàrrec s’ha de fer, com s’han d'abordar els casos i on queda l’ètica professional i personal.

Barcelona,  
02/10/2019

Dates: 2, 9, 16, 23 i 30 d'octubre de 2019

Donar a conèixer les prestacions que dona el sistema de la Seguretat Social, per dotar d’eines econòmiques els professionals del Treball Social dels àmbits de serveis socials i salut, per poder donar resposta a situacions individuals, familiars, que es presenten en la nostra tasca diària. 

Barcelona,  
03/10/2019

Data: 3 d'octubre de 2019

Gratuït per a persones col·legiades i precol·legiades

Adreçat a:

Professionals col·legiades i precol·legiades que estiguin en situació de recerca de feina i aquelles que estiguin en un moment de canvi laboral.

Barcelona,  
07/10/2019

Dates: 7, 21 d’octubre, 4, 18 de novembre, 2 de desembre de 2019.

Adreçat a professionals del Treball Social que vulguin conèixer i treballar en la intervenció social a l'àmbit educatiu.

Barcelona,  
07/10/2019

Dates: 7, 14, 21,28 d'octubre de 2019

¿Quieres mejorar el manejo de tus emociones en la Intervención Social (IS) para minimizar el agotamiento emocional?, ¿desearías saber cómo leer, comprender e integrar los sentires emocionales del usuario?, ¿te gustaría llevar al usuario a estados emocionales más beneficiosos y productivos, y ganar así mayor adherencia en los planes de trabajo?, ¿quieres conocer los canales más efectivos para crear canales de efectiva comunicación con el usuario?, etc…

Barcelona,  
07/10/2019

Dates: 7 d'octubre, 4 de novembre, 2 de desembre de 2019, 13 de gener, 10 de febrer, 09 de març, 13 d'abril i 11 de maig de 2020 de 17 a 19 hores

Espai grupal de treball entorn la pràctica professional en Gestió Alternativa de Conflictes (GAC)  i  Mediació.

Vilafranca del Penedès,  
07/10/2019

Dates: 7, 14, 21 i 28 d'octubre de 2019

Situacions tràgiques com les catàstrofes, desastres, accidents, incendis, atemptats, inundacions són fets traumàtics i provoquen de forma immediata l'existència de necessitats, que precisen d'una intervenció psicosocial per poder ser ateses. Les respostes a aquestes necessitats sortides en l'emergència requeriran de professionals de diferents disciplines. 

Barcelona,  
08/10/2019

Dates: 8, 15 i 22 d’octubre de 2019

Formació teòrico‐pràctica per tal de conèixer i analitzar les diverses situacions de sospita o certesa de maltractament infantil que afecten a infants i/o adolescents; i donar pautes, criteris tècnics i eines de detecció i intervenció per l’abordatge d’aquestes situacions per aplicar‐les a la pròpia activitat professional o com a formació especialitzada pels assistents al curs.

Barcelona,  
10/10/2019
  • Data: 10 d'octubre de 2019
  • Activitat exclusiva per a col·legiats/des i precol·legiats/des
  • Constitució i alta d’una societat
  • Principals obligacions tributaries a complimentar per les societats
Girona,  
14/10/2019

Dates: 14 d'octubre, 4 i 25 de novembre de 2019

Col·legiats: gratuït

Durada: 4.5 hores

Si esteu en els primers anys de l'exercici professional o bé coneixeu algú que ho estigui, això us interessa.

Quan exercim el rol de treballadora social ens poden abordar certs dubtes com saber quin papers té en l'equip, quin encàrrec s’ha de fer, com s’han d'abordar els casos i on queda l’ètica professional i personal.