27
abr.
2020

Trabajo social comunitario en tiempos de teletrabajo

Body

Publicació del Consejo General del Trabajo Social per a la intervenció amb persones amb discapacitat i les seves famílies davant la Covid19 en temps de pandèmia.