18
nov.
2020

Memòria d'Activitats del Col·legi 2019

Body

En aquesta publicació trobareu un resum de tota l'activitat col·legial que es va dur a terme durant l'any passat.

Podreu consultar el volum de col·legiades i col·legiats, els posicionaments institucionals, les accions realitzades per les Comissions, Grups de Treball, Delegacions i d'altres grups del Col·legi, com han funcionat serveis com la formació, la Borsa de Treball, la Consultoria o la Comunicació, entre d'altres, així com tots els actes que s'han organitzat.