24
març
2022

Memòria d'Activitats 2021

Body

En aquesta Memòria d'Activitats trobareu un resum de tota l'activitat que s'ha fet durant el 2021. Podreu consultar el volum de col·legiades i col·legiats, els posicionaments institucionals, les accions realitzades per les Comissions, Grups de Treball, Delegacions i d'altres grups del Col·legi, com han funcionat serveis com la Formació, la Borsa de Treball, la Consultoria o la Comunicació, entre d'altres.