25
març
2021

Memòria d'Activitats 2020

Body

En aquesta Memòria d'Activitats trobareu un resum de tota l'activitat col·legial que es va dur a terme durant el 2020.

Podreu consultar el volum de col·legiades i col·legiats, els posicionaments institucionals, les actuacions del Col·legi davant la Covid-19, les accions realitzades per les Comissions, Grups de Treball, Delegacions i d'altres grups del Col·legi, com han funcionat serveis com la Formació, la Borsa de Treball, la Consultoria o la Comunicació, entre d'altres, així com tots els actes que s'han organitzat.