13
febr.
2018

Els Serveis Socials Bàsics a la província de Barcelona

serveis socials bàsics, Treball Social, barcelona

Body

L’informe que teniu a les mans pretén fer una aproximació diagnòstica a la situació actual dels Serveis Socials Bàsics (SSB) a la província de Barcelona des de la mirada del treball social. 

Amb aquest informe es pretén contribuir a les aportacions que s’estan fent des de les administracions públiques, des del món acadèmic, des de les entitats socials i des d’altres Col·legis Professionals, per fer balanç sobre l’estat dels Serveis Socials Bàsics, en un moment especialment oportú, després d’una dècada de l’aprovació de la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència (2006), i de la Llei de Serveis Socials de Catalunya (2007), etapa, d’altra banda, profundament marcada per la crisi econòmica viscuda al nostre país.

Al llarg d’aquest dictamen trobareu definides quines són les funcions explícites i implícites dels SSB, la iniquitat que es troba en l’atenció en funció del territori, les expectatives de ciutadania en front aquests serveis, quins són els canvis que han experimentat els professionals en aquest camp a