Data: 8 i 10 de juny de 16 a 18 hores

Un bon coneixement de les noves prestacions, i dels seus drets i requisits d’accés, permeten avaluar, durant el procés de diagnòstic i intervenció social, la possibilitat d’accedir a aquest tipus mesures per part dels usuaris.

Objectius

Les prestacions econòmiques de caire social són un conjunt de mesures que posen en funcionament les diferents administracions per  a preveure, reparar o superar determinades situacions de infortuni o estats de necessitat concrets, que solen originar una pèrdua d'ingressos o un excés de despeses en les persones que els  pateixen. 

Un bon coneixement d’aquestes prestacions ,i  dels seus drets i requisits d’accés, permeten avaluar, durant el procés de diagnòstic i intervenció social, la possibilitat d’accedir a aquest tipus mesures per part dels usuaris, donant una resposta i orientació de qualitat des de la proximitat que aporta la tasca diària.   

Els canvis produïts per la situació actual, al mateix temps del caràcter canviant de les prestacions, i les aprovacions de noves prestacions, fa que sigui necessari una actualització dels requisits, i un coneixement dels nous recursos econòmics. 

Continguts

Ingrés Mínim Vital 

  • Requisits 
  • Procediment de tramitació 

Renda Garantida 

  • Requisits 
  • Procediment de tramitació 

Metodologia

  • Exposició teòrica, amb suport gràfic. 
  • Resolució de dubtes  
  • Exposició del contingut  a través de la connexió amb la docent on realitzarà l’exposició del contingut i resolució de dubtes.