Data: 15 de juny de 2021 de 11 a 13 hores

Exclusiu per a precol·legiades i precol·legiats

Programa:

  • Plantejament inicial i autoconeixement!
  • Eines de presentació: quin és el millor CV? I la carta de presentació?
  • Vies de recerca: quins son els canals més efectius? i les xarxes 2.0?
  • Oposicions a l’Administració pública: com funcionen les oposicions?
  • Mercat laboral: quins son els àmbits de treball social més demanats?
  • Som-hi! Com començo a planificar-me?

Metodologia:

La sessió es realitzarà a través de connexió en directe amb la docent,  els grups són reduïts (màxim 8 persones) per garantir una experiència pràctica dels participants.

Les persones  inscrites rebreu per correu electrònic  les indicacions per connectar-vos a la  sessió el dia de la formació.