Obra de Teresa Canovas, M. Montserrat Plans Ferrer i Rosa Romeu Tarragona, "Treball Social Comunitari a Catalunya de 1960 a 1980. Una aportació històrica" és el segon monogràfic de la col·lecció de monografies sobre la història del treball social elaborat pel Seminari Permanent d'Història del Col·legi.