Dates: 7,14, 21, 28 de maig i 4 de juny de 9.30 a 13.30 hores

Els SSB estan formats per uns equips pluridisciplinars de professionals, els equips bàsics d’atenció social (EBAS), que tenen com a objectiu promoure els mecanismes de prevenció i intervenció en persones i famílies o grups socials, especialment si es troben en situació de vulnerabilitat, de risc o d’exclusió social.

Després de treballar amb alumnes en pràctiques de diferents universitats des del nostre sector es detecta una mancança en el coneixement de la gestió, tràmits i procediments propis dels SSB.

Seria important crear un cos de coneixement teòric basat en l’experiència pràctica que acompanyi a aquesta, sobretot en les situacions especifiques que regeixen el sector i la complexitat que a vegades presenta el treball dins una UBAS.

Es partirà de l’anàlisi de la missió que tenen els SSB, tant el que hem anomenat explícit, que és el que es formula a través de les diferents normatives, com l’implícit, que és aquell que, tot i no estar recollit en cap normativa, s’acaba delegant als SSB i assumint per part d’aquests.

Objectius

  • Adquirir una visió global de les diferents estructures, organitzacions i aspectes   relacionats amb els SSB.
  • Profunditzar en el coneixement específic dels procediments, tècniques i instruments que permetin al TS desenvolupar les seves funcions als SSB amb rigor i competència professional.
  • Conèixer i comprendre la pràctica del Treball Social dins els SSB per planificar, implementar i avaluar línies d'actuació amb persones, famílies, grups, organitzacions i altres professionals.

Metodologia:

Formació presencial a través d' exemples pràctics relacionats amb la realitat del treballador social. Exemples pràctics d'intervenció en serveis socials

[[{"fid":"26168","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"3":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"class":"media-element file-default","data-delta":"3"}}]]