A causa de les restriccions provocades per l'actual situació sanitària, aquesta formació es durà a terme en format híbrid. Comptarem amb 10 places amb modalitat presencial -seguint totes les mesures de prevenció pertinents - i la resta s'oferiran en modalitat online. 
 
Dates: 14, 21, 28 d'octubre i 4 de novembre de 2020
En aquesta formació s’ofereixen coneixements teòric-conceptuals i eines pràctiques per al impuls de la intervenció comunitària en l’àmbit del Treball Social

Programa

Primera sessió

Objectius:

 • Analitzar els factors que possibiliten i  dificulten l’impuls del treball comunitari en el context actual.
 • Conceptualitzar el treball comunitari en el sí del Treball Social i de les organitzacions d’acció social.
 • Aprofundir en les tipologies de processos comunitaris.

Continguts:

 • Reptes i oportunitats del treball comunitari en la intervenció social.
 • El concepte treball comunitari: què és i com el definim.
 • La pràctica del treball comunitari en la intervenció social: la mirada, les accions i els espais.

Segona sessió

Objectius:

 • Aprofundir en els elements definitoris del treball comunitari.
 • Aprofundir en les diferències entre el treball comunitari i altres pràctiques frontereres.
 • Conèixer i definir l’estratègia comunitària del servei al territori.

Continguts:

 • Les nocions bàsiques del treball comunitari: principis i valors, objectius, dimensions, mètode.
 • Les diferències entre el treball comunitari, el treball grupal i el treball en xarxa
 • La presència del servei als espais comunitaris: definició de l’estratègia al territori.

Tercera sessió

Objectius:

 • Aprofundir el procés metodològic per a l’impuls de processos comunitaris. 
 • Conèixer tècniques i eines pràctiques  per organitzar el procés comunitari i per la dinamització d’espais de treball conjunt.

Continguts:

 • El disseny d’un projecte d’intervenció comunitària: etapes i procediments.
 • Tècniques de creativitat i de dinamització i facilitació de grups.

Quarta sessió

Objectius:

 • Identificar el rol del/la professional en el treball comunitari.
 • Aprofundir en els coneixements i habilitats específiques per a la intervenció comunitària.
 • Identificar les condicions que s’han de donar per a l’impuls del treball comunitari en els contextos organitzatius actuals.

Continguts:

 • El rol professional en el treball comunitari: posicionament, coneixements i habilitats.
 • Sabers, pors i dificultats davant el treball comunitari: aprofundim en les estratègies d’intervenció.
 • Les condicions organitzatives, i el posicionament de l’equip i dels professionals, per al impuls del treball comunitari.

Metodologia:

Les sessions de treball es plantegen des de la combinació d’exposicions de tipus més teòric per part de la docent, amb activitats pràctiques per fomentar la participació i l’intercanvi entre els assistents.

Es presentaran experiències pràctiques de treball comunitari, aportades per la docent, a partir de l’experiència personal, materials escrits i altres suports visuals.

En totes les sessions s’utilitzaran tècniques de treball i dinàmiques grupals que fomentin el debat entre participants, des de la seva pròpia experiència.

La programació de les sessions està pensada per potenciar la mirada i l’orientació de les intervencions dels i les professionals des d’una perspectiva comunitària.