Revista de Treball Social (RTS) 217, publicada al mes de desembre. En aquest número trobareu interessants articles sobre la pràctica professional del treball social.