Intervenció comunitària i rol dels professionals als serveis socials a Barcelona (Catalunya) i Mont-real (Quebec), una anàlisi comparada, és el resultat de comparar les intervencions comunitàries que es duen a terme en dos centres de serveis socials d’aquests països, amb especial interès a conèixer el rol dels professionals que desenvolupen aquestes intervencions.