Aquest Dossier de Treball dut a terme pel Grup de Treball de Salut Mental del TSCAT, és una actualització del Monogràfic 2 (publicat el 2001) 'Funcions del Treballador Social en el Camp de la Salut Mental' .

'Intervenció de Treball Social en Salut Mental' vol configurar l'especifitat del treball social en salut mental, reflectint una diversitat de rols que defineixen les intervencions més específiques de la professió en aquest àmbit i que s' haurien de tenir en compte per aconseguir l'especialitat del treball social en salut mental.

PVP: 4€