La revista ofereix una mirada retrospectiva del treball social. Conèixer, recordar i aprendre del passat pot orientar el futur. Recordar, entendre i identificar alguns apunts pretèrits. Com era el treball social dels anys 60, dels 50 o fins i tot dels 40, en una societat gris i mancada de democràcia?