La major part dels treballadors i treballadores socials es dediquen professionalment a l’acompanyament a les persones, des de diferents àmbits d’intervenció. Sovint, aquest acompanyament es realitza en contextos complexos i difícils de gestionar, però això no suposa retirar-se de la intervenció sinó que obliga a buscar les eines i les estratègies més adients per afrontar-los i donar les respostes més idònies a cada context.