Com a resultat del procés d'Eleccions a la Junta de Govern del Col·legi, finalitzat el 10 de maig de 2021, aquesta pàgina està en procés de renovació a l'espera d'incorporar les noves fotos i noms de les persones que integraran les diferents Juntes Territorials. 

  Les diferents Delegacions del Col·legi són regides per una Junta de la Delegació Territorial, formada com a mínim per el/la delegat/da territorial corresponent de la Junta de Govern, fins a un màxim de tres persones. El/la delegat/da territorial representa a la Junta de Govern en el territori de la Delegació.  
 
[[{"fid":"29646","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"11":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"style":"float: left;","class":"media-element file-default","data-delta":"11"}}]]Lleida           
 • Vicedegana: Irene Gardeñas Ruz 
 • Secretària: Vanesa Briz Vicente 
 • Tresorera: Alicia Hidalgo Jiménez 
[[{"fid":"29647","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"12":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"style":"float: left;","class":"media-element file-default","data-delta":"12"}}]]
Girona                  
 • Vicedegana: Mònica Franco Vallejo 
 • Secretari: Jaume Fort Consul
 • Tresorera: Maria Teresa Galindo 
[[{"fid":"29636","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"4":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"style":"float: left;","class":"media-element file-default","data-delta":"4"}}]]
Tarragona                  
 • Vicedegana: Emma Pérez Pla 
 • Secretària: Mireia Bonet López
 • Tresorer: Simon Sas Cruz
 • Vocal no estatutària: Sandra Gimeno Vila
[[{"fid":"29638","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"6":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"style":"float: left;","class":"media-element file-default","data-delta":"6"}}]]
Manresa-Catalunya Central                
 • Vicedegana: Alicia Fernández Prieto 
 • Secretària: Laura Clariso Pérez
 • Tresorera: Marta Roca Casanellas
 • Vocals no estatutàries: Marta Vivet Dot , Asun Fernández Carmona
[[{"fid":"29644","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"10":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"style":"float: left;","class":"media-element file-default","data-delta":"10"}}]]
Terres de l’Ebre               
 • Vicedegana: Neus Jové Edo
 • Secretària: Mercè Carbó Gascó
 • Tresorer: Jesús Monche Palacín