Òrgans de govern

Assemblea General

L'Assemblea General és l’òrgan màxim de govern del Col·legi i està integrada per tots els col·legiats i col·legiades en plenitud  dels seus drets i deures; els seus acords, adoptats pel principi majoritari, obliguen a tota la col·legiació i, si s’escau, a altres persones integrades en el Col·legi. L’Assemblea General pot ser Ordinària o Extraordinària. 

Més informació en els articles 29 a 36 dels Estatuts del Col·legi    

 

DARRERA ASSEMBLEA GENERAL:

 • Dia: 24 de març de 2022
 • Lloc: Plataforma Online

El 24 de març va tenir lloc l'Assemblea General Ordinària del Col·legi que, de nou, es va celebrar de forma telemàtica i que va ser tot un èxit, amb l'aprovació de tots els punts de l'ordre del dia.

La degana, Conchita Peña, va presentar el seu informe on va fer un repàs dels principals projectes del 2021 i per al nou exercici. Seguidament, la tresorera Laura Morro va presentar el nou logo del Col·legi  i va donar a conèixer els principals resultats de l'auditoria comptable. Per finalitzar, la vicedegana, Mercè Civit; la vicesecretària, Meritxell Ortiz, la vicedegana 6a i Delegada Territorial de Terres de l'Ebre, Neus Jové, i la mateixa Laura Morro, van explicar algunes de les dades principals reflectides a la Memòria 2021

Documents presentats i aprovats en Assemblea:

Adreça

Espanya
ES
Website content layout

Share this post

Junta de Govern

La Junta de Govern és l’òrgan rector al qual correspon la direcció, administració i representació del Col•legi, desenvolupant l’activitat necessària per al compliment dels seus fins i funcions, així com l’execució dels acords de l’Assemblea General.
Conchita Peña
Degana
Perfil Conchita Peña

Diplomada en Treball Social, Màster en Mediació i Resolució de conflictes en institucions sanitàries per la UB i formada com a Pèrit Social.

La meva trajectòria professional s’ha desenvolupat majoritàriament en l’àmbit de la salut on he treballat durant tres dècades com a treballadora social sanitària en l’àmbit hospitalari, recorregut des de l’àmbit assistencial, coordinació del voluntariat hospitalari i dels processos de responsabilitat social corporativa, i coordinadora de l’Àrea d’Atenció al ciutadà i Treball Social de l’Hospital Vall d’Hebron (HVH). Actualment ocupo un càrrec directiu a la Regió Sanitària de Barcelona del Servei Català de la Salut com a Coordinadora del Pla Social i Sanitari, i processos de participació i experiència de pacient, com a directora d’Atenció a la Ciutadania i Participació del Consorci Sanitari de Barcelona (CSB), en tota la trajectòria en l’àmbit de la salut he participat en diferents comitès i Plans Directors com a experta en els determinants socials de la salut. Actualment també soc membre del Consell Assessor del Pla d’atenció integrada social i sanitària (PAISS) del Govern de Catalunya. Vaig impulsar i dirigir el projecte Hotels Salut de resposta a l’emergència Covid-19 a la ciutat de Barcelona.

Considero que els valors i la protecció de drets són claus per a l’exercici del TS, per això em vaig formar en bioètica i defenso la importància de l’ètica aplicada a la intervenció social. He estat vocal del Comité de Bioètica de l’HVH, vocal del Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya i presidenta del Consell de Deontologia Professional del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya. Els últims cinc anys he compaginat la meva activitat laboral amb el càrrec de degana del TSCAT.

 

 

 

Mercè Civit
Vicedegana
Perfil Mercè Civit

Diplomada en Treball Social per l'Escola Universitària de Treball Social. La meva trajectòria professional l’he desenvolupat en l’àmbit dels serveis socials municipals, en un programa d’atenció a les dones que patien violència masclista i com a cap de l’oficina del Pla Local d’Inclusió Social de l’Ajuntament de Viladecans.
Els últims quatre anys he estat vinculada al TSCAT com a tresorera de la Junta i referent de la Comissió de Serveis Socials Bàsics.

 

David Rodríguez
Secretari i referent Comissió Solidaritat i Cooperació
Perfil David Rodríguez

Diplomat en Treball Social, habilitat com a Educador Social, secretari i director tècnic de la Fundació Idea, director del Centre de Protecció a l’Emergència L’Olivar per a menors d’edat víctimes de tràfic, fundador i president del Patronat de la Fundació Main, terapeuta d’adolescents i famílies de corrent sistèmica, professor associat a la UFR Treball Social de la Universitat de Barcelona, formador freelance en estratègies i sistemes d’infància, membre honorífic de l’Associação Hlayiseka per la defensa i recuperació dels infants en situació de carrer a Moçambic.

Membre de la Junta del TSCAT, coordinador de la Comissió de Solidaritat i Cooperació i membre de la Comissió d’Infància i Família.

Meritxell Ortiz
Vicesecretària
Perfil Meritxell Ortiz

Diplomada en Treball Social per la Universitat Ramon Llull i Màster en Polítiques Socials i Comunitàries per la Universitat Autònoma de Barcelona. Vaig iniciar la meva trajectòria com a treballadora social en l’àmbit de la salut, concretament a l’atenció primària i sociosanitària. Amb motivació, compromís i convicció que la mirada social i la veu de la ciutadania ha de ser present en la definició de polítiques públiques vaig continuar fent camí com a tècnica municipal i comunitària, dissenyant i implementant plans i programes municipals per i amb les persones amb discapacitat, plans locals d’inclusió social i plans comunitaris. Actualment desenvolupo la meva activitat com a treballadora social sanitària a l’Equip d’Atenció Primària de Vilassar de Mar.

Laura Morro
Tresorera i referent Comissió de Salut
Perfil Laura Morro

Diplomada en Treball Social per la Universitat Ramon Llull, treballo com a cap de servei de Treball Social del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. Màster en Treball Social

Sanitari per la Universitat Oberta de Catalunya (en l’actualitat en soc professora col·laboradora). Actualment cursant el Doctorat en Treball Social a la Universitat Rovira i Virgili.

Autora de diferents articles sobre Salut Mental (especialitzada en psicosi incipient) en els últims anys el meu focus d'atenció gira entorn la complexitat i el seu estudi, sent coautora de la validació i traducció de l'escala ECISACH BCN PSMAR. Formadora en l’aplicació de l’escala, he col·laborat amb diferen ts institucions sanitàries de l’Estat espanyol en la seva
instauració.

Des de fa anys estic vinculada al col·legi professional, participant en la Comissió de Salut, de la qual en soc referent des de fa un any, i col·laborant en diversos projectes relacionats amb la salut i l’acció social.

Irene Gardeñes
Vicedegana 2a i Delegada Territorial de Lleida
Perfil Irene Gardeñes

Graduada en Treball Social per la Universitat de Lleida. Postgrau en Direcció i Gestió d’Organitzacions No Lucratives i d’Economia Social per la Fundació Pere Tarrés - Universitat Ramon Llull. Màster en Gestió i Avaluació de la Intervenció per a la Transformació Social per la Universitat de Lleida. Treballadora social des del 2015 al Consell Comarcal de la Noguera. Actualment soc treballadora social al Consell Comarcal de l’Alta Ribgorça.

Mònica Franco
Vicedegana 3r i Delegada Territorial de Girona
Perfil Mònica Franco

Diplomada en Treball Social per la Universitat Ramon Llull (ICESB) l’any 2002. Màster en Counselling per la Facultat de Treball Social Pere Tarrés - Universitat Ramon Llull. Formació en Peritatge Social. Vaig iniciar la meva trajectòria professional en entitats adreçades a l’atenció directa amb persones amb discapacitat intel·lectual i a les seves famílies. Durant els últims quinze anys he treballat en l’àmbit dels Serveis Socials Bàsics. A l’Ajuntament de Montmeló vaig treballar com a tècnica referent en Polítiques d’Igualtat.
Posteriorment, he treballat als Serveis Socials Bàsics del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, portant a terme la gestió i seguiment com a tècnica referent de la Llei de la Dependència i com a Treballadora Social dels Serveis Socials Bàsics d’una part dels municipis que integren la comarca.

Emma Pérez Pla
Vicedegana 4a i Delegada Territorial de Tarragona
Perfil Emma Pérez Pla

Diplomada en Treball Social per la URV, tècnica superior en Integració Social i en continua formació.

Amb experiència en el sector de dependències, serveis socials bàsics i serveis específics d’atenció a les víctimes de violència de gènere, des de fa més de set anys treballo al tercer sector. Fa tres anys que soc la coordinadora del Programa de Refugiats i immigració de la Creu Roja Tarragona.
Des de fa quatre anys, acompanyada de la Junta, soc la vicedegana de la Delegació de Tarragona i la referent territorial del grup d’emergències i catàstrofes de Tarragona i Terres de l’Ebre del Col·legi, així com membre de la Comissió d’emergències i catàstrofes de Barcelona.

Alícia Fernàndez
Vicedegana 5a i Delegada Territorial Manresa-Cat. Central
Perfil Alícia Fernàndez

Diplomada en Treball Social per la Universitat de Barcelona el 1999. Màster en Resolució de Conflictes per la Universitat Ramon Llull i Postgrau en Psicogeriatria per la Universitat Autònoma de Barcelona. Vaig iniciar la meva tasca professional en l’àmbit de la Mediació Comunitària i en l’Oficina d’Urgències Socials. Seguidament em vaig incorporar a treballar en l’àmbit residencial i sociosanitari fins que el 2009 vaig fer el pas per dedicar la meva tasca professional a l’Atenció Primària.

Des de la data formo part de l’Equip de Serveis Socials d’Atenció Primària del Consell Comarcal de l’Anoia i des de 2017 amb l’especialització en Dependència desenvolupant la coordinació com a Referent Comunitària de Dependència de l’Anoia.

Neus Jové
Vicedegana 6a i Delegada Territorial de Terres de l'Ebre
Perfil Neus Jové

Màster de Treball Social Sanitari per la Universitat Oberta de Catalunya i Màster Interdisciplinari en Atenció Integral a la Cronicitat per l’Institut de formació contínua-IL3 Universitat de Barcelona. Soc membre de la Comissió de Salut del Col·legi de Treball Social de Catalunya. Treballo a l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta.

Francina Planas
Vocal 1a
Perfil Francina Planas

He treballat en l’economia social, en la cooperació internacional, en l’administració pública i, actualment, al tercer sector. Els serveis i projectes en els quals he treballat he desenvolupat la dimensió comunitària del treball social. He treballat directament amb les persones participants en els projectes i serveis que he contribuït a desenvolupar, i també he coordinat i dirigit equips donant suport especialment en l’anàlisi del context, el disseny, la metodologia, la qualitat i l’avaluació de projectes.

Àdam Benages
Vocal 2n i referent Comissió Salut Mental
Perfil Àdam Benages

Diplomat en Treball Social. Des de fa vint anys exerceixo la professió vinculat a l’àmbit de la salut mental. Treballo al servei comunitari especialitzat Unitat de Salut Mental i Addiccions Badia del Vallès (CSMA, CSMIJ i CAS) Regió Sanitària Metropolitana Nord, Institut Català de la Salut. Referent des de l’any 2007 de la Comissió de Salut Mental del TSCAT. Tutor de pràctiques d’alumnes de tercer i quart grau de Treball Social des de l’any 2008.

Judit Rodríguez
Vocal 3a i referent Comissió Emergències i Catàstrofes
Perfil Judit Rodríguez

Treballadora social, pèrit social i postgraduada en Intervenció Psicosocial en Situacions d’Emergència i Catàstrofes. La meva trajectòria professional es centra en l’atenció directa a les persones en els serveis socials bàsics on treballo des de fa més de quinze anys i en la intervenció social en emergències

 

 

Paula Bertomeu
Vocal 4a
Perfil Paula Bertomeu

Graduada en Treball Social per la Universitat Rovira i Virgili, Màster en Direcció, Gestió i Intervenció en Serveis Socials per la Universitat Ramon Llull i Postgrau en Responsabilitat Social Corporativa per l’Escola de Negocis de Barcelona. Experiència en l’àmbit de les persones grans i actualment exercint l’activitat laboral als Serveis Socials d’Atenció Primària de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.


Junta Ampliada

La Junta Ampliada del Col·legi la conformen les referents de les diferents Comissions del Col·legi, que passen a assistir a les reunions de la Junta de Govern del Col·legi.
Eugènia Ros Lorente
Presidenta Equip 65
Perfil Eugènia Ros Lorente

Diplomada en Treball Social i llicenciada en Dret, el 1974 mitjançant un estudi encarregat pel comitè d’empresa de FECSA sobre la situació socio-familiar de les famílies de treballadors/es, jubilats i vídues que tenien familiars minusvàlids al seu càrrec, va començar la carrera professional com a treballadora social. Posteriorment ingressà al departament de Recursos Humans per fer treball d’empresa fins el moment de la seva jubilació, el 1999. També ha estat membre de la Revista de Treball Social i col·laboradora del Comitè d’Ètica en els seus inicis.

 

Maria Victòria Forns i Fernández
Directora de l'RTS
Perfil Maria Victòria Forns i Fernández

Doctora en Antropologia cum laude i Premi Extraordinari de Doctorat (URV,2020), Llicenciada en Antropologia Social i Cultural (URV, 2003) i Diplomada en Treball Social (UB, 1990). Màster Universitari en Estudis Avançats en Administració i Dret Públic (URV, 2018), Especialista Universitària en Gestió i Administració Local (FURV, 2010), Especialista Universitària en Docència Universitària en l’Espai Europeu d’Educació Superior (FURV, 2006), Diploma de Postgrau en Mediació (Col·legi d’Educadors i Educadores de Catalunya, Col·legi de Diplomats en Treball Social i Assistents Social de Catalunya i Col·legi Oficial de Pedagogs de Catalunya, 2003).

Ha desenvolupat la seva carrera docent i investigadora al Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social de la URV des del 2001. Imparteix docència a l’ensenyament de Grau de Treball Social i al Màster en Innovació en la Intervenció Social i Educativa i al Doctorat de Treball Social. Forma part de l’equip docent del Diploma de Postgrau en Supervisió en l'Àmbit d'Atenció a les Persones (URV); Diploma de Postgrau en la Gestió Pública de la Seguretat Local de la URV; Diploma de Postgrau en Gestió Gerencial Local: Funció Directiva; Màster en Gestió i Dret Local i Màster en Govern Local de la UAB. 

Entre els anys 2003-2011 i des del 2017 fins ara exerceix la coordinació del Grau de Treball Social, participant en l’elaboració del Llibre blanc de l’ANECA, en el disseny del pla d’estudis del Grau de Treball Social en clau Bolonya al 2009, així com en la seva implantació. 

És membre del grup de recerca consolidat de la URV d’Antropologia. Compta amb publicacions en revistes indexades i en llibres d’editorials de reconegut prestigi. Ha presentat ponències en una vintena de congressos, nacionals i internacionals. Des de 2019 és membre del Consell Assessor Editorial de la Revista de Treball Social (RTS).

 

 

Carme Fernández Ges
Coordinadora Seminari Permanent d'Història
Perfil Carme Fernández Ges

Treballadora social, pedagoga i professora universitària. Jubilada des del 2017. La seva experiència professional ha estat vinculada a l’atenció de situacions de vulnerabilitat i en processos d’inclusió social, especialment en serveis bàsics municipals.

Durant 25 anys ha impartit docència relacionada amb els serveis socials i d’altres àmbits de la intervenció social. Directora dels estudis de Treball Social de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull, des del 2005 al 2017, realitzant funcions de coordinació docent, de gestió i de disseny del Grau, i participant en comissions relacionades amb la vida acadèmica i professional.

Ha impartit cursos de formació continuada a professionals en actiu sobre l’Informe social i el tractament i traspàs de la informació. També ha participat en publicacions col·lectives i en la recerca sobre les Escoles de Treball Social a Catalunya. Des de 2020 és coordinadora del Seminari Permanent d’Història del Treball Social.

Montserrat Bacardit i Busquet
Assessoria de Publicacions no Periòdiques
Perfil Montserrat Bacardit i Busquet

Treballadora social per l’Escola de Formació Social Torras i Bages de Manresa (promoció 1963-1966). Diplomada en treball social (convalidació d’estudis a la Universitat de Barcelona en el curs acadèmic 1988-1989).

Vaig treballar com a assistent social a l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, del 1967 al 1979. Posteriorment, des de 1979 fins al 1985 vaig treballar, com a treballadora social, en la creació dels serveis socials de l’Ajuntament de Manresa.

Vaig ser membre de l’equip de direcció i professora de l’Escola de formació social Torras i Bages de Manresa, del curs acadèmic 1973/1974 al 1978/1979 i professora titular de l’escola Universitària de Treball Social de Barcelona del 1985 al 2005, on vaig fer de cap d’estudis alternant aquesta responsabilitat amb la formació i docència a les assignatures de Treball Individual i Familiar, l’optativa de Salut i Treball Social i Supervisió de Pràctiques.

He estat membre de la Junta de Govern del Consejo General de Colegios de Trabajo Social i responsable de la  Vocalia de “Documentación Publicaciones e Investigación”. Directora de la Revista de Treball Social (RTS), publicació del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya de 2006 fins el 2014. Des de 2014, membre de l’Assessoria de Publicacions no Periòdiques.

Mercè Rico Busquets
Presidenta del Consell de Deontologia Professional
Perfil Mercè Rico Busquets

Treballadora Social i llicenciada en Antropologia Social i Cultural (Universitat de Barcelona i Escola de doctorat Antropologia de la Medicina de la Universitat Rovira i Virgili). Postgrau i Máster en Programació Neurolingüística.

Des de fa més de 33 anys, treballadora social en l’àmbit de l’atenció primària de salut a l’Institut Català de la Salut, a l’àrea Metropolitana Sud i, posteriorment, a la Catalunya Central, exercint tasques de coordinació en la Direcció del Servei d’Atenció Primària d’Osona. Vicepresidenta del grup de treball sobre ètica a la Catalunya Central.

Professora associada del Departament de Treball Social i Serveis Socials de la UB, impartint les assignatures de Pràcticum d’Investigació, ONG`s i Voluntariat, Supervisió i Pràcticum d’intervenció, treball social i salut, i Treball de Fi de Grau, durant els anys acadèmics 2008 al 2013. Membre del Grup de Recerca i Innovació en Treball Social (GRITS) des del mes de desembre del 2008 fins el 2013. Membre del FOCAP (Fòrum d’Atenció Primària de Salut) des del seu inici al 2018.

Encarna Torres Aguilera
Comissió de Dependència i Discapacitat
Perfil Encarna Torres Aguilera

Diplomada en Treball Social per la Universitat Rovira i Virgili, té un postgrau en Animació Estimulativa  per gent gran, discapacitat i salut mental i un altre en intervenció socioeducativa en Infància, Adolescents i joves en risc d’exclusió social. A més, ha cursat un màster en Direcció, gestió i intervenció en Serveis Socials per la  Universitat Ramón Llull.

La seva trajectòria professional sempre ha anat adreçada al col·lectiu de gent gran com a Treballadora i Directora tècnica en residències i ha compaginat la tasca de treballadora social amb la de Coordinadora de l’Equip de Valoració de la Dependència (SEVAD) de les comarques del Garraf i Alt Penedès. És experta en atenció a persones amb necessitats complexes en la Comunitat per la Societat Catalana de medicina familiar i comunitària. (CAMFIC).

Actualment, porta la Direcció de l’Àrea Social del Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès així com també és la Responsable de Qualitat i la Unitat d’Atenció a l’Usuari i és membre del Comitè de Direcció del Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès i del Comitè d’Ètica Assistencial.  

Isabel Macarulla Mercadé
Comissió de Dependència i Discapacitat
Perfil Isabel Macarulla Mercadé

Diplomada en Treball Social per l’ICESB i formada en Teràpia Familiar Sistèmica en el Centre de Teràpia Familiar de Barcelona. Al llarg de la seva trajectòria laboral, ha treballat al Servei de Teràpia Ocupacional Guru, entitat especialitzada en l’atenció de persones amb diagnòstic d’autisme i psicosis infantil, i a la Fundació Catalana Tutelar de Disminuïts Psíquics. Des de l'any 2002, és responsable d’Acció Social de la Federació ECOM, moviment associatiu de persones amb discapacitat física. 

Loli Jiménez Roca
Comissió de Gènere
Perfil Loli Jiménez Roca

Diplomada en Treball Social per l’Escola Universitària de Treball Social de la Universitat de Barcelona l’any 2001. Va realitzar les pràctiques universitàries a un Centre d’Atenció a dones en situació de violència. També va realitzar un postgrau en Violència de Gènere de la Universitat de València.

La seva trajectòria professional ha estat variada. Els seus inicis professionals van ser a una Cooperativa d’Atenció Domiciliària i dues Residències de gent gran. Després va passar a l’àmbit de discapacitats, concretament a una Fundació tutelar. Fins a arribar on treballa des del 2006, als Serveis Socials Bàsics. Allà ha tingut l’oportunitat de formar-se i créixer com a persona i professional. Participa en la Comissió tècnica per l’elaboració del protocol comarcal per l’abordatge en violència masclista. 

Participa en accions i col·lectius de caràcter social. Es defineix com a aspirant al títol de Feminista, ja que considera que és un aprenentatge constant.

Victoriana García Esteban
Comissió d'Habitatge
M. Luisa Montes de Oca Aragón
Comissió d'Habitatge
Matilde González Jiménez
Comissió d'Infància i Família
Perfil Matilde González Jiménez

Diplomada en Treball Social, té un Postgrau en Intervenció Social Sistèmica i un altre en Mediació Relacional Sistèmica.

El seu recorregut professional va començar en serveis socials bàsics de diferents municipis fent diverses tasques (serveis socials, gent gran i inserció laboral, entre d’altres) i va col·laborar en la posada en marxa del primer Punt de Trobada de Barcelona.

En l'actualitat és treballadora social de l'Equip d'Assessorament Tècnic de Família (EATAF) de Barcelona, del Departament de Justícia, fent avaluacions i seguiments de famílies en situacions de conflicte. Igualment participa en diverses investigacions relacionades amb el context laboral (peritatge i interferències parentals) i amb el projecte col·laboratiu, "Pares, jo no em separo". A més, participa en la coordinació i en la formació del Postgrau de Peritatge Social del Col·legi i la Universitat de Vic.

El seu interès en l'àmbit familiar, en la infància i en oferir la perspectiva i l'experiència del context judicial, l’han apropat a la Comissió d'Infància i Família. 

Olga Zamora Rodríguez
Comissió de Mediació
Perfil Olga Zamora Rodríguez

Diplomada en Treball Social per la Universitat de Barcelona. Màster en Teràpia Familiar Sistèmica i Postgrau en Mediació. Va començar la seva activitat laboral en l’àmbit de la dinamització comunitària, amb la gestió de projectes en l’àmbit de la promoció de salut i la formació de grups amb joves, així com amb el desenvolupament de projectes europeus de Joventut.

Després d’uns anys en el Departament de Justícia com a delegada de Mesures Penals Alternatives, inicià la seva feina actual en l’àmbit de la protecció a la infància i adolescència en el context d’EAIA ara fa 12 anys. Paral·lelament ha desenvolupat feina com a mediadora familiar, participant en la Comissió de Mediació del Col·legi des dels seus orígens al 2009.

Clàudia Erill
Comissió Migracions i Interculturalitat
Perfil Clàudia Erill

Diplomada en Treball Social per la Universitat de Barcelona, ha cursat un Postgrau de Salut mental i intervenció psicològica amb immigrants, refugiats i minories a la Universitat de Barcelona i un Postgrau d’especialització en Orientació i Inserció laboral per la Universitat Pere Tarrés.

Gran part de la seva trajectòria laboral ha estat vinculada al treball amb persones migrades i refugiades, cosa que l’apassiona, realitzant funcions en les àrees d’acollida i d’inserció socio-laboral.

També ha pogut treballar amb persones amb capacitats diverses i amb infància en risc, aquesta última en un voluntariat d’un any a Benín, Àfrica, donant suport a l’equip d’educadors/es d’un centre d’acollida. 

Eva Giralt Padilla
Comissió de Peritatge Social
Joana Guirao Martínez
Comissió de Relacions Internacionals
Perfil Joana Guirao Martínez

Diplomada en Treball Social per la Universitat de Barcelona i Postgrau en Intervenció en situacions de violència familiar per la Universitat Pere Tarrés.

La seva trajectòria professional la va portar a ser referent en una entitat tutelar i treballadora social i coordinadora d’un servei d’urgències per persones grans. Des del 2008 treballa al sector públic, on ha donat suport als professionals en l’aplicació de la llei de promoció de l’autonomia i atenció a les persones amb dependència (LAPAD) i ha estat coordinadora d’un equip format per treballadors socials i administratius dins de l’Ajuntament de Barcelona.  

Actualment, és coresponsable d’un servei adreçat als beneficiaris de la LAPAD i als Serveis Socials desenvolupat dins de l’Ajuntament de Barcelona.

És membre de la Comissió de Relacions Internacionals des de principis de 2014.

Bárbara Vega Bautista
Comissió de Serveis Socials Bàsics
Jose Fernández Barrera
Comissió de Supervisió
Perfil Jose Fernández Barrera

Vaig obtenir el títol de Treballadora Social l’any 1970. Posteriorment, he ampliat la formació acadèmica amb la llicenciatura en Dret i el doctorat en Sociologia. He treballat en l'àmbit de la Salut i la Salut Mental, la Infància i la Família, en Mediació familiar i en el suport al món associatiu.

He realitzat estades de treball social a Londres (1971) i a Chicago (1973-74). He treballat tant al sector públic (Maternitat de la Diputació de Barcelona i Direcció General d’Infància de la Generalitat de Catalunya) com en el sector privat (Institut Frenopàtic i Programes Socials de la Fundació “la Caixa”).

Una de les meves àrees d’interès especial ha estat la supervisió del treball social, la salut mental i el treball amb la infància. Vaig exercir parcialment com a docent a l’Escola de Treball Social de Barcelona, fins que al 1996 em vaig incorporar a plena dedicació a la Universitat de Barcelona com a professora Titular de Treball Social i com a Directora del Departament de Treball Social, des de 2008 a 2016. He participat i participo en diversos espais del Col·legi, on soc membre del Seminari d’Història del Treball Social i de la Comissió de Supervisió.

 

 

Mª Jesús Rodríguez Gómez
Comissió Treball Social Comunitari
Joan Carles Vega Garcia
Comissió de Treball Social Comunitari

Juntes Territorials

Les diferents Delegacions del Col·legi són regides per una Junta de la Delegació Territorial, formada com a mínim per el/la delegat/da territorial corresponent de la Junta de Govern, fins a un màxim de tres persones.

El/la delegat/da territorial representa a la Junta de Govern en el territori de la Delegació.
 

Lleida     

 • Vicedegana: Irene Gardeñas Ruz 
 • Secretària: Vanesa Briz Vicente 
 • Tresorera: Alicia Hidalgo Jiménez 
 • Vocals no estatutaris: Pau Capell Gasol 

Girona                        

 • Vicedegana: Mònica Franco Vallejo 
 • Secretari: Jaume Fort Consul
 • Tresorera: Maria Teresa Galindo 
Tarragona                        

 • Vicedegana: Emma Pérez Pla 
 • Secretària: Mireia Bonet López
 • Tresorer: Simon Sas Cruz
 • Vocal no estatutària: Sandra Gimeno Vila
Manresa-Catalunya Central                      

 • Vicedegana: Alicia Fernández Prieto 
 • Secretària: Laura Clariso Pérez
 • Tresorera: Marta Roca Casanellas
 • Vocals no estatutàries: Marta Vivet Dot , Asun Fernández Carmona
Terres de l’Ebre                     

 • Vicedegana: Neus Jové Edo
 • Secretària: Mercè Carbó Gascó
 • Tresorer: Jesús Monche Palacín

Share this post

Dixit
Diputació de Barcelona
La Intercol·legial