Posicionaments

 

Suport al comunicat del CMIB davant el col·lapse a les oficines d’estrangeria

El Col·legi, com a part de de la Comissió Permanent del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona, donem suport al comunicat impulsat per aquesta entitat on es demana al Govern Estatal que prengui mesures i reverteixi el col·lapse a les oficines d’estrangeria.