Juntes Territorials

Les diferents Delegacions del Col·legi són regides per una Junta de la Delegació Territorial, formada com a mínim per el/la delegat/da territorial corresponent de la Junta de Govern, fins a un màxim de tres persones.

El/la delegat/da territorial representa a la Junta de Govern en el territori de la Delegació.
 

Lleida     

 • Vicedegana: Irene Gardeñas Ruz 
 • Secretària: Vanesa Briz Vicente 
 • Tresorera: Alicia Hidalgo Jiménez 
 • Vocals no estatutaris: Pau Capell Gasol 

Girona                        

 • Vicedegana: Mònica Franco Vallejo 
 • Secretari: Jaume Fort Consul
 • Tresorera: Maria Teresa Galindo 
Tarragona                        

 • Vicedegana: Emma Pérez Pla 
 • Secretària: Mireia Bonet López
 • Tresorer: Simon Sas Cruz
 • Vocal no estatutària: Sandra Gimeno Vila
Manresa-Catalunya Central                      

 • Vicedegana: Alicia Fernández Prieto 
 • Secretària: Laura Clariso Pérez
 • Tresorera: Marta Roca Casanellas
 • Vocals no estatutàries: Marta Vivet Dot , Asun Fernández Carmona
Terres de l’Ebre                     

 • Vicedegana: Neus Jové Edo
 • Secretària: Mercè Carbó Gascó
 • Tresorer: Jesús Monche Palacín