Posicionaments

 

El Col·legi aconsegueix que es reconegui la covid-19 com accident de treball per a les treballadores socials sanitàries

El Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, a través de la seva Assessoria Jurídica, ha aconseguit que la incapacitat temporal per coronavirus d'una treballadora social sanitària que prestava serveis en un centre sanitari sigui reconeguda per la Seguretat Social com a accident de treball.