Centres de Formació

MÀSTER D

          A escollir entre dues modalitats: semi-presencial o online.

          Durada Formació: A escollir entre 1 i 3 anys.

          Preu: En funció de la modalitat escollida i els anys de formació

          Descompte Col·legiats: 10% de descompte sobre el preu decidit.

          Contacte: Santi Porcalla representant de Master.D, al mòbil 652950417

 

AULACAT/CEASFOR:

          Modalitat online.

          Durada formació. 1 any, ampliable, segons les necessitats de l'alumne.

          Preu: 1.540 euros

          MATRÍCULA INDIVIDUAL: 27,5% de descompte sobre el preu marcat

          MATRÍCULA COL·LECTIVA: 46,5% si s’inscriuen 5 persones alhora.

          Contacte: Mariona Ferrer, representant d’AulaCAt,  mariona.ferrer@aulacat.cat

 

Institut per a la Innovació Organitzativa i Social

Descompte per als col·legiats/des que s'inscriguin en algun dels cursos, jornades o tallers organitzats per la institució, s'ha d'acreditar amb el carnet col·legial.
Més informació: 93 415 30 99, www.innovaccio.net

IDEC - Universitat Pompeu Fabra

Descompte del preu de la matrícula pels col·legiats/des que es matriculin en determinats postgraus de caire social.
Més informació: 935 42 18 00, www.idec.upf.edu

Fundació Pere Tarrés

Descomptes en la matrícula del curs de Retitulació de Diplomatura de Grau en Treball Social i en diferents postgraus. Accès gratüit a la Biblioteca i descompres en el servei de colònies de vacances de la fundació.
Més informació:  93 430 16 06, www.peretarres.org

Intervención Social

Descompte en cursos de formació a distància per a persones col·legiades en actiu o aturades.
Més informació: 954 933 807, is@intervencionsocial.com, www.intervencionsocial.com

Associació Atlàntida Professionals per la Interculturalitat

Descomptes en la matrícula de programes formatius que s’organitzin des de l’Associació.
Més informació: Montserrat Feu, 93 423 42 04, atlantida58@hotmail.com, www.atlantida-migra.org

Funiber

Descompte en determinats màsters a distància de caire social.
Més informació: Mónica Gracia, 93 493 99 00, funiber@funiber.org, www.funiber.org

JMR Trabajo Social Criminologia

Descompte en les primeres matrícules a cursos.
Més informació: 958 817 489, jmr@jmrtrabajosocial.com , www.jmrtrabajosocial.com

Universitat Oberta de Catalunya

Descomptes i avantatges en els diferents cursos i departaments de la UOC.
Més informació: www.uoc.edu

Fundacio Vidal i Barraquer

Descompte en el preu total de la matricula del Curs Postgrau de Rehabilitació en Salut Mental.
Més informació: Xavier Leal, 93 434 00 01, docencia@fvb.cat, www.fvb.cat

Alternatura (Manresa)

Descomptes en la participació de tallers de cuina saludable i en les visites de seguiment dietètic i nutricional.
Més informació: 93 8725380 / 660594845.