Baixa

Per exercir el treball social, segons la legislació actual, ja sigui en l’àmbit públic, privat o concertat, és obligatori estar col·legiat/da.

Entenem la col·legiació com un DRET i un DEURE dels i les professionals del treball social, com passa en totes les altres professions col·legiades, per garantir la qualitat en l’atenció a la ciutadania i per garantir també la representació dels interessos de les i els professionals del treball social.

Si en l’actualitat no exerceixes la professió o no mantens domicili professional únic o principal en l’àmbit competencial del Col·legi, pots sol·licitar la baixa col·legial mitjançant aquest document adjunt, que hauràs de signar i fer arribar a la teva delegació territorial o seu central.