Assemblea General

L'Assemblea General és l’òrgan màxim de govern del Col·legi i està integrada per tots els col·legiats i col·legiades en plenitud  dels seus drets i deures; els seus acords, adoptats pel principi majoritari, obliguen a tota la col·legiació i, si s’escau, a altres persones integrades en el Col·legi. L’Assemblea General pot ser Ordinària o Extraordinària. 

Més informació en els articles 29 a 36 dels Estatuts del Col·legi    

 

 

DARRERA ASSEMBLEA GENERAL:

  • Dia: 25 de novembre de 2020
  • Lloc: Online

Amb motiu de la pandèmia provocada per la COVID-19, vam haver de posposar l'Assemblea General Ordinària presencial que estava prevista pel 19 de març de 2020. Aquesta es va reprogramar per al 22 de juliol, però tampoc es va poder realitzar presencialment per les restriccions sanitàries del moment. Per això es va optar per celebrar el mateix dia, en modalitat online, les assemblees ordinàries de l'any, i una extraordinària.

La degana del Col·legi, Conchita Peña, la tresorera, Mercè Civit, el vocal David Rodriguez i la vicedegana de la Delegació de Manresa-Catalunya Central, Gemma Solanes, van retre comptes de l'auditoria comptable de l'exercici 2019 a la col·legiatura i van explicar la memòria, i el pla d'actuació i pressupost del 2021, entre d'altres.

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de l'Assemblea General Ordinària del passat 12 de desembre de 2019 (aprovat)

2. Informe de la degana i altres assumptes col·legials

3. Donar compte de l'auditoria comptable de l'exercici 2019 (aprovat)

4. Traspàs del resultat de l'exercici 2019 a partida de "Reserva voluntària" i aprovació, si s'escau, dels comptes anuals de l'any 2019

5. Donar compte de la Memòria 2019 (aprovat)

6. Aprovació, si s'escau, del Pla d'actuació 2021 (aprovat)

7. Aprovació, si s'escau, del Pressupost 2021 i preus de Productes i Serveis 2021 (aprovat)

8. Aprovació, si s'escau, de la proposta de modificació d'estatuts col·legials. Delegació a la Junta de Govern per a instar la inscripció de les modificacions al Registre de Col·legis Professionals del Departament de Justícia i per a modificar, integrar i subsanar aquelles errades materials que impedissin la inscripció, amb la limitació de no modificar el sentit de l'acord. (aprovat)