Posicionaments

 

Adhesió al Decàleg "El nostre clam per l'equitat"

El Col·legi estem adherits, juntament amb més d'una trentena de col·legis professionals, al Decàleg "El nostre clam per l'equitat", impulsat per la Comissió de Dones i Igualtat de l'Associació Intercol·legial.