Missatge d'avís

Has d'accedir a l'àrea privada per veure aquest formulari.

Imatge Consulta al Consell de deontologia

Aquest formulari de sol·licitut va adreçat a facilitar a les/els consultants la formulació formal d’un dubte o inquietud de contingut deontològic o ètic al Consell de Deontologia Professional (CDP) del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya.

L’objectiu és pràctic tant per a la persona consultant, com pel CDP en tant que permet  concretar la problemàtica i les variables que l’envolten preservant sempre la confidencialitat de les parts implicades (ciutadà, organització i professional).

Us demanem que ens retorneu omplerta l’enquesta de satisfacció un cop rebuda la resposta per part del CDP.