Encara no t´has col·legiat?
Ubicació Online
Dates de realització
Inici: 11 novembre 2020
Fi: 09 desembre 2020
Horari: 16 a 18
Durada: 20.00 hores
Places
Màxim: 20
Import
 • Col·legiats/des:
  160.00€
 • Col·legiats/des a l'atur*:
  128.00€
 • Precol·legiats/des:
  160.00€
 • No col·legiats/des:
  224.00€

ONLINE - Prestacions del sistema de la seguretat social i de la Generalitat de Catalunya

Programa

Dates:11, 18, 25 de novembre, 2 i 9 de desembre de 2020

Objectius:

Les prestacions econòmiques de caire social són un conjunt de mesures que posen en funcionament les diferents administracions per a preveure, reparar o superar determinades situacions de infortuni o estats de necessitat concrets, que solen originar una pèrdua d'ingressos o un excés de despeses en les persones que els pateixen.

Un bon coneixement d’aquestes prestacions ,i dels seus drets i requisits d’accés, permeten avaluar, durant el procés de diagnòstic i intervenció social, la possibilitat d’accedir a aquest tipus mesures per part dels usuaris, donant una resposta i orientació de qualitat des de la proximitat que aporta la tasca diària.

Els canvis produïts per la situació actual, al mateix temps del caràcter canviant de les prestacions, i les aprovacions de noves prestacions, fa que sigui necessari una actualització dels requisits, i un coneixement dels nous recursos econòmics.

Continguts:

1. Característiques i definició de les prestacions econòmiques:

Marc legal i competències de les diferents administracions.

Tipologia i finalitat de les prestacions.

2. Prestacions econòmiques de l’àmbit estatal:

Prestacions contributives:

Atur contributiu/ ERTES

Jubilació

Incapacitat Temporal

Incapacitat Permanent:

Parcial

Total

Absoluta

Gran Invalidesa

Lesions Permanent no Invalidants

Mort i Supervivència

Viduïtat

Prestació Temporal de viduïtat

Orfandat

Pensió a favor de familiars

Subsidi a favor de familiars

Auxili de defunció

Indemnització per accident de treball o malaltia professional

Cura de menors afectats de càncer o malalties greus

Risc durant l’embaràs

Risc durant la lactància natural

Naixement i cura del menor

Corresponsabilitat en la cura del lactant

Violència envers de la dona

Pensió de viduïtat en cas de separació, divorci o matrimoni declarat nul

Jubilació anticipada

Consideració de cotització efectiva

Prestacions de l’assegurança escolar

Prestacions no contributives:

Jubilació

Invalidesa

Maternitat

Ingrés Mínim Vital

Prestacions familiars:

Prestació per fill/a a càrrec

Prestació per part múltiple

Prestació per naixement

Dins una família monoparental

Dins una família nombrosa

Quan la Mare té un grau de discapacitat del 65%

Prestacions assistencials:

Subsidi d’esgotament d’una prestació contributiva d’atur

Subsidi de majors de 52 anys

Subsidi d’emigrants retornats

Subsidi d’alliberats de presó

Subsidi de revisió de la Incapacitat Permanent

Subsidi de cotitzacions Insuficients

Subsidi Extraordinari d’atur

Subsidis aprovats com mesures de protecció front al coronavirus

Programes:

Renda Activa d’inserció

Ajudes vinculades a prestacions i/o subsidis i/o programes

Prestacions autonòmiques vinculades a les prestacions no contributives del sistema de la seguretat social:

Complement de la PNC

Renda Garantida de la Ciutadania

Llei de Prestacions de la Generalitat de Catalunya

Metodologia:

Exposició teòrica, amb suport gràfic.

Exposició del contingut en cinc sessions amb una durada de 2 hores /sessió, on a través de la connexió amb la docent es realitzarà l’exposició del contingut i resolució de dubtes. Les dates detallades són les programades amb la docent.

Es realitzaran exercicis amb resolució de casos relacionats amb el contingut amb una càrrega lectiva de 10 hores.

Import i condicions

Preu col·legiats/des:
160.00€
Preu col·legiats/des a l´atur *:
128.00€
Preu precol·legiats/des:
160.00€
Preu no col·legiats/des:
224.00€

Docents

Elsa Salgado Álvarez

Llicenciada en ciència política i sociologia.

Diplomada en Treball Social

Tècnica en gestió i resolució de prestacions del sistema de la seguretat social, i altres Administracions públiques.

Ubicació

Per a inscriure’t has d’estar registrada/registrat a la web

·        Si ja has fet amb anterioritat el registre a la pàgina web del Col·legi, clica aquí per identificar-te.

·        Si ets persona col·legiada/precol·legiada i encara no t’has registrat a la pàgina  web del Col·legi,  clica aquí.

·        Si no ets persona col·legiada/precol·legiada , per registrar-te a la pàgina web del Col·legi clica aquí.

 

El contingut d’aquesta pestanya tan sols es accesible pels inscrits al curs. Si ja estàs inscrit, conecta't
El contingut d’aquesta pestanya tan sols es accesible pel personal administratiu.

Programa

Dates:11, 18, 25 de novembre, 2 i 9 de desembre de 2020

Objectius:

Les prestacions econòmiques de caire social són un conjunt de mesures que posen en funcionament les diferents administracions per a preveure, reparar o superar determinades situacions de infortuni o estats de necessitat concrets, que solen originar una pèrdua d'ingressos o un excés de despeses en les persones que els pateixen.

Un bon coneixement d’aquestes prestacions ,i dels seus drets i requisits d’accés, permeten avaluar, durant el procés de diagnòstic i intervenció social, la possibilitat d’accedir a aquest tipus mesures per part dels usuaris, donant una resposta i orientació de qualitat des de la proximitat que aporta la tasca diària.

Els canvis produïts per la situació actual, al mateix temps del caràcter canviant de les prestacions, i les aprovacions de noves prestacions, fa que sigui necessari una actualització dels requisits, i un coneixement dels nous recursos econòmics.

Continguts:

1. Característiques i definició de les prestacions econòmiques:

Marc legal i competències de les diferents administracions.

Tipologia i finalitat de les prestacions.

2. Prestacions econòmiques de l’àmbit estatal:

Prestacions contributives:

Atur contributiu/ ERTES

Jubilació

Incapacitat Temporal

Incapacitat Permanent:

Parcial

Total

Absoluta

Gran Invalidesa

Lesions Permanent no Invalidants

Mort i Supervivència

Viduïtat

Prestació Temporal de viduïtat

Orfandat

Pensió a favor de familiars

Subsidi a favor de familiars

Auxili de defunció

Indemnització per accident de treball o malaltia professional

Cura de menors afectats de càncer o malalties greus

Risc durant l’embaràs

Risc durant la lactància natural

Naixement i cura del menor

Corresponsabilitat en la cura del lactant

Violència envers de la dona

Pensió de viduïtat en cas de separació, divorci o matrimoni declarat nul

Jubilació anticipada

Consideració de cotització efectiva

Prestacions de l’assegurança escolar

Prestacions no contributives:

Jubilació

Invalidesa

Maternitat

Ingrés Mínim Vital

Prestacions familiars:

Prestació per fill/a a càrrec

Prestació per part múltiple

Prestació per naixement

Dins una família monoparental

Dins una família nombrosa

Quan la Mare té un grau de discapacitat del 65%

Prestacions assistencials:

Subsidi d’esgotament d’una prestació contributiva d’atur

Subsidi de majors de 52 anys

Subsidi d’emigrants retornats

Subsidi d’alliberats de presó

Subsidi de revisió de la Incapacitat Permanent

Subsidi de cotitzacions Insuficients

Subsidi Extraordinari d’atur

Subsidis aprovats com mesures de protecció front al coronavirus

Programes:

Renda Activa d’inserció

Ajudes vinculades a prestacions i/o subsidis i/o programes

Prestacions autonòmiques vinculades a les prestacions no contributives del sistema de la seguretat social:

Complement de la PNC

Renda Garantida de la Ciutadania

Llei de Prestacions de la Generalitat de Catalunya

Metodologia:

Exposició teòrica, amb suport gràfic.

Exposició del contingut en cinc sessions amb una durada de 2 hores /sessió, on a través de la connexió amb la docent es realitzarà l’exposició del contingut i resolució de dubtes. Les dates detallades són les programades amb la docent.

Es realitzaran exercicis amb resolució de casos relacionats amb el contingut amb una càrrega lectiva de 10 hores.

Import i condicions

Preu col·legiats/des:
160.00€
Preu col·legiats/des a l´atur *:
128.00€
Preu precol·legiats/des:
160.00€
Preu no col·legiats/des:
224.00€

Docents

Elsa Salgado Álvarez

Llicenciada en ciència política i sociologia.

Diplomada en Treball Social

Tècnica en gestió i resolució de prestacions del sistema de la seguretat social, i altres Administracions públiques.

Ubicació

Inscripció

Per a inscriure’t has d’estar registrada/registrat a la web

·        Si ja has fet amb anterioritat el registre a la pàgina web del Col·legi, clica aquí per identificar-te.

·        Si ets persona col·legiada/precol·legiada i encara no t’has registrat a la pàgina  web del Col·legi,  clica aquí.

·        Si no ets persona col·legiada/precol·legiada , per registrar-te a la pàgina web del Col·legi clica aquí.