Encara no t´has col·legiat?
Ubicació Online
Dates de realització
Inici: 23 novembre 2020
Fi: 21 desembre 2020
Horari: 16 a 20
Durada: 20.00 hores
Places
Màxim: 20
Import
 • Col·legiats/des:
  160.00€
 • Col·legiats/des a l'atur*:
  128.00€
 • Precol·legiats/des:
  160.00€
 • No col·legiats/des:
  224.00€

ONLINE - L'entrevista i la visita domiciliària en època de pandèmia. Tècniques bàsiques del professional en l'àmbit social

Programa

Dates: 23, 30 de novembre, 14, 16, 21 de desembre de 2020

Tant la visita a domicili com l’entrevista són actes professionals que ens defineixen i hem d’estar actualitzad@s constantment en noves tècniques que permetin seguir realitzat aquestes tècniques amb noves habilitats i coneixements que ens permetin adaptar-nos a nous temps.

Aquestes tècniques requereixen d’uns elements metodològics que necessiten d’una formació professional per arribar a profunditzar en el diagnòstic tant familiar com d’aspectes de context que influeixen en la dinàmica observada. Per precisar-les com a tècniques es requereix d’un bagatge teòric, d’una capacitat professional i una consideració ètica-relacional que conferiran la finalitat d’investigació, tractament, assessorament o intervenció.

Objectius

Proveir de conceptes i eines pràctiques amb la finalitat de desenvolupar les habilitats necessàries per a la realització d’entrevistes i visites domiciliaries de qualitat.

Millorar el procediment de l’elaboració i el desenvolupament, així com augmentar l’efectivitat d’aquestes tècniques d’investigació qualitativa.

Aprofundir en les possibilitats i els límits de l’entrevista i la visita domiciliaria des del pensament sistèmic i l’anàlisi transaccional.

Crear estratègies pròpies per a la utilització d’aquestes tècniques.

Adquirir i/o augmentar les competències, habilitats i tècniques.

Bases teòriques i científiques

 1. Dimensió històrica
 2. Les tècniques d’investigació social qualitatives
 3. El mètode científic
 4. L’enfoc sistèmic:
 5. El model ecològic social de Bronfenbrenner
 6. L’ecomapa
 7. El context
 8. Tipologies de la llar

Conceptes claus

 1. Les necessitats
 2. La demanda
 3. Les expectativesç
 4. Interferències
 5. Prejudicis
 6. Sistemes de creences
 7. Biaixos

Funcions de l'entrevista i la visita domiciliària

 1. Objectius, metodologia i instruments
 2. La planificació i el procés
 3. Tipus i estructura

Competències, habilitats i tècniques per al professional de l'àmbit social

 1. Noves realitats: competències, habilitats i tècniques en temps de pandèmia.
 2. La mirada, el clima i el vincle
 3. L’entrevista
 4. Motivacional
 5. La cura narrativa
 6. L’entrevista i el procés
 7. La visita domiciliària
 8. L’ observació com a tècnica
 9. Les habilitats comunicatives

Elements fonamentals de l'estructura i dinàmica familiar

 1. Valors, mites, jerarquia, límits, dol, ritual i secrets
 2. Cicle vital
 3. Els actors
 4. El pensament sistèmic. Som un nou factor en el sistema

Metodologia

El curs es durà a terme mitjançant la transmissió de coneixements, procediments i actituds per tal d’aprofundir en el SABER, EL SABER FER I EL SABER SER com a professionals de l’àmbit social. Les exposicions teòriques estaran recolzades amb els exercicis pràctics, utilitzant eines participatives i de metodologia activa. S’adequarà a les necessitats específiques de les persones participants i del servei on es treballa mitjançant la intervisió, mètode estructurat i sistematitzat per a la reflexió sobre el treball quotidià, amb l’objectiu de  disminuir la pressió emocional, conèixer les expectatives i crear estratègies pròpies per aplicar a la feina i a aquestes tècniques concretament.

 

La documentació del curs es facilitarà en format digital i la podreu trobar a l’apartat ”documentació” del curs.

Import i condicions

Preu col·legiats/des:
160.00€
Preu col·legiats/des a l´atur *:
128.00€
Preu precol·legiats/des:
160.00€
Preu no col·legiats/des:
224.00€

Docents

Eva Giralt 

Treballadora Social de l’Equip Tècnic d’un Centre d’Acolliment, Pèrita Social i Mediadora Familiar. Postgrau en Tècniques d’Entrevista. Màster en Mediació i Resolució de Conflictes. Certificat d’Aptitud Pedagògica. Formació en teràpia familiar breu.

Membre de la Comissió d’Infància i Família del COTSC

Membre de la Comissió d’Emergències, va ser activada per Protecció Civil per donar atenció psicosocial al 061 i per CatSalut per fer atenció psicosocial als Hotels Salut.

Membre del Grup de Treball d’Infància i Família del Consell Municipal de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona

Membre del Grup de Treball del Projecte per al Nou Model d’Intervenció Socioeducativa per a la prevenció del risc de desprotecció infantil de la DGAIA

Ha realitzat diverses publicacions a la RTS.

Ubicació

Per a inscriure’t has d’estar registrada/registrat a la web

·        Si ja has fet amb anterioritat el registre a la pàgina web del Col·legi, clica aquí per identificar-te.

·        Si ets persona col·legiada/precol·legiada i encara no t’has registrat a la pàgina  web del Col·legi,  clica aquí.

·        Si no ets persona col·legiada/precol·legiada , per registrar-te a la pàgina web del Col·legi clica aquí.

 

El contingut d’aquesta pestanya tan sols es accesible pels inscrits al curs. Si ja estàs inscrit, conecta't
El contingut d’aquesta pestanya tan sols es accesible pel personal administratiu.

Programa

Dates: 23, 30 de novembre, 14, 16, 21 de desembre de 2020

Tant la visita a domicili com l’entrevista són actes professionals que ens defineixen i hem d’estar actualitzad@s constantment en noves tècniques que permetin seguir realitzat aquestes tècniques amb noves habilitats i coneixements que ens permetin adaptar-nos a nous temps.

Aquestes tècniques requereixen d’uns elements metodològics que necessiten d’una formació professional per arribar a profunditzar en el diagnòstic tant familiar com d’aspectes de context que influeixen en la dinàmica observada. Per precisar-les com a tècniques es requereix d’un bagatge teòric, d’una capacitat professional i una consideració ètica-relacional que conferiran la finalitat d’investigació, tractament, assessorament o intervenció.

Objectius

Proveir de conceptes i eines pràctiques amb la finalitat de desenvolupar les habilitats necessàries per a la realització d’entrevistes i visites domiciliaries de qualitat.

Millorar el procediment de l’elaboració i el desenvolupament, així com augmentar l’efectivitat d’aquestes tècniques d’investigació qualitativa.

Aprofundir en les possibilitats i els límits de l’entrevista i la visita domiciliaria des del pensament sistèmic i l’anàlisi transaccional.

Crear estratègies pròpies per a la utilització d’aquestes tècniques.

Adquirir i/o augmentar les competències, habilitats i tècniques.

Bases teòriques i científiques

 1. Dimensió històrica
 2. Les tècniques d’investigació social qualitatives
 3. El mètode científic
 4. L’enfoc sistèmic:
 5. El model ecològic social de Bronfenbrenner
 6. L’ecomapa
 7. El context
 8. Tipologies de la llar

Conceptes claus

 1. Les necessitats
 2. La demanda
 3. Les expectativesç
 4. Interferències
 5. Prejudicis
 6. Sistemes de creences
 7. Biaixos

Funcions de l'entrevista i la visita domiciliària

 1. Objectius, metodologia i instruments
 2. La planificació i el procés
 3. Tipus i estructura

Competències, habilitats i tècniques per al professional de l'àmbit social

 1. Noves realitats: competències, habilitats i tècniques en temps de pandèmia.
 2. La mirada, el clima i el vincle
 3. L’entrevista
 4. Motivacional
 5. La cura narrativa
 6. L’entrevista i el procés
 7. La visita domiciliària
 8. L’ observació com a tècnica
 9. Les habilitats comunicatives

Elements fonamentals de l'estructura i dinàmica familiar

 1. Valors, mites, jerarquia, límits, dol, ritual i secrets
 2. Cicle vital
 3. Els actors
 4. El pensament sistèmic. Som un nou factor en el sistema

Metodologia

El curs es durà a terme mitjançant la transmissió de coneixements, procediments i actituds per tal d’aprofundir en el SABER, EL SABER FER I EL SABER SER com a professionals de l’àmbit social. Les exposicions teòriques estaran recolzades amb els exercicis pràctics, utilitzant eines participatives i de metodologia activa. S’adequarà a les necessitats específiques de les persones participants i del servei on es treballa mitjançant la intervisió, mètode estructurat i sistematitzat per a la reflexió sobre el treball quotidià, amb l’objectiu de  disminuir la pressió emocional, conèixer les expectatives i crear estratègies pròpies per aplicar a la feina i a aquestes tècniques concretament.

 

La documentació del curs es facilitarà en format digital i la podreu trobar a l’apartat ”documentació” del curs.

Import i condicions

Preu col·legiats/des:
160.00€
Preu col·legiats/des a l´atur *:
128.00€
Preu precol·legiats/des:
160.00€
Preu no col·legiats/des:
224.00€

Docents

Eva Giralt 

Treballadora Social de l’Equip Tècnic d’un Centre d’Acolliment, Pèrita Social i Mediadora Familiar. Postgrau en Tècniques d’Entrevista. Màster en Mediació i Resolució de Conflictes. Certificat d’Aptitud Pedagògica. Formació en teràpia familiar breu.

Membre de la Comissió d’Infància i Família del COTSC

Membre de la Comissió d’Emergències, va ser activada per Protecció Civil per donar atenció psicosocial al 061 i per CatSalut per fer atenció psicosocial als Hotels Salut.

Membre del Grup de Treball d’Infància i Família del Consell Municipal de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona

Membre del Grup de Treball del Projecte per al Nou Model d’Intervenció Socioeducativa per a la prevenció del risc de desprotecció infantil de la DGAIA

Ha realitzat diverses publicacions a la RTS.

Ubicació

Inscripció

Per a inscriure’t has d’estar registrada/registrat a la web

·        Si ja has fet amb anterioritat el registre a la pàgina web del Col·legi, clica aquí per identificar-te.

·        Si ets persona col·legiada/precol·legiada i encara no t’has registrat a la pàgina  web del Col·legi,  clica aquí.

·        Si no ets persona col·legiada/precol·legiada , per registrar-te a la pàgina web del Col·legi clica aquí.