Encara no t´has col·legiat?
Ubicació TSCAT Barcelona
Portaferrissa 18 1r 1a
Barcelona
Dates de realització
Inici: 15 setembre 2021
Fi: 06 octubre 2021
Horari: 16 a 19.30
Durada: 14.00 hores
Places
Màxim: 20
Màxim presencials: 10
Import
 • Col·legiats/des:
  112.00€
 • Col·legiats/des a l'atur*:
  89.00€
 • Precol·legiats/des:
  112.00€
 • No col·legiats/des:
  168.00€

ONLINE - El procés d'atenció a la persona en un centre residencial

Programa

Aquesta formació es durà a terme en format híbrid, s’oferiran places amb modalitat presencial a Barcelona -seguint totes les mesures de prevenció pertinents i la resta s'oferiran en modalitat online.

 

Dates: 15, 22, 29 de setembre i 6 d'octubre de 2021

Adreçat a:

Els i les treballadors/res socials (TS) que desenvolupen la seva tasca professional dins de centres residencials per a la gent gran són professionals referents al llarg de tot el procés d’acollida, estada i comiat de la persona i la seva família al centre; promovent el desenvolupament de les capacitats de les persones, facilitant la seva adaptació, vetllant pels drets i deures de la persona, vetllant per la continuïtat de l’atenció.

En aquest curs ens aproximarem a la realitat que acompanya a la persona gran i a llur família durant el procés d’atenció en el centre, des de l’acollida i fins al comiat.

Objectius

 • Millorar les competències professionals dels i de les Treballadors/es Socials que treballen o volen treballar en centres residencials per a la gent gran
 • Assolir un aprenentatge dinàmic i progressiu, orientat a millorar la pràctica professional
 • Millorar les habilitats, les actituds i l’actuació professional per poder realitzar un bon acompanyament de la persona resident i la seva família
 • Conèixer les tasques i funcions del/de la treballador/a social en un centre residencial i el seu paper dins I' equip interdisciplinari
 • Aprendre o millorar l’elaboració de processos/ protocols

Programa

Sessió 1. Persones grans i Xarxa de serveis

 • Marc legal
 • Els serveis de la Xarxa d’atenció a la gent gran
 • Tipologia de serveis
 • El perfil de les persones ateses i graus de dependència
 • Funcions del/de la treballador/a social en els centres de residencials i d’altres professionals de l’equip
 • Normativa específica sobre la voluntat de l' ingrés de les persones presumptes incapaces, la guarda de fet, la modificació de la capacitat
 • Protocol criteris cribatge per valorar la capacitat d’obrar

Sessió 2. Models de Qualitat

 • Planificació estratègica: la missió i visió del centre, l’anàlisi DAFO, el Pla Estratègic.
 • Gestió basada en processos i millora continua.  Mapa de processos
 • Quadre comandament: Indicadors de qualitat
 • Enquestes de satisfacció, suggeriments, incidències i queixes

Sessió 3. El procés d’acollida

 • Estructura d’un procés/ protocol
 • El procés d’acollida en una residència per a gent gran: preingrés, ingrés-inici de l’atenció i adaptació al centre
 • El procés PIAI: aspectes metodològics i organitzatius, la valoració integral, l’anàlisi de necessitats, les dimensions en la qualitat de vida, objectius i accions de l’equip interdisciplinar

Sessió 4. Altres processos d’atenció

 • El procés d’atenció a la família : la informació, la participació, el suport i el recolzament
 • El procés de comiat.  Trasllats, final de vida
 • Mesures i recomanacions per a la COVID-19

Metodologia

Es tracta d'un curs teòric que combina amb activitats de caràcter pràctic orientades a l'elaboració i aplicació de diferents processos en l’atenció a les persones que viuen en un centre residencial per a persones grans.

Les dates programades es realitzarà connexió directe amb la docent a través de la plataforma del TSCAT.

En formacions híbrides, hi participaran un número reduït d’alumnes de forma presencial a la seu del TSCAT indicada.

 

Import i condicions

Preu col·legiats/des:
112.00€
Preu col·legiats/des a l´atur *:
89.00€
Preu precol·legiats/des:
112.00€
Preu no col·legiats/des:
168.00€

Docents

Ino Sánchez.

Treballadora Social amb experiència professional en atenció primària, PADES, dependència i l’àmbit residencial. Postgrau en Direcció i Gestió de centres sociosanitaris i d’atenció a persones amb dependència. Docent en formació d’àmbit de la dependència

Ubicació

Per a inscriure’t has d’estar registrada/registrat a la web

·        Si ja has fet amb anterioritat el registre a la pàgina web del Col·legi, clica aquí per identificar-te.

·        Si ets persona col·legiada/precol·legiada i encara no t’has registrat a la pàgina  web del Col·legi,  clica aquí.

·        Si no ets persona col·legiada/precol·legiada , per registrar-te a la pàgina web del Col·legi clica aquí.

 

El contingut d’aquesta pestanya tan sols es accesible pels inscrits al curs. Si ja estàs inscrit, conecta't
El contingut d’aquesta pestanya tan sols es accesible pel personal administratiu.

Programa

Aquesta formació es durà a terme en format híbrid, s’oferiran places amb modalitat presencial a Barcelona -seguint totes les mesures de prevenció pertinents i la resta s'oferiran en modalitat online.

 

Dates: 15, 22, 29 de setembre i 6 d'octubre de 2021

Adreçat a:

Els i les treballadors/res socials (TS) que desenvolupen la seva tasca professional dins de centres residencials per a la gent gran són professionals referents al llarg de tot el procés d’acollida, estada i comiat de la persona i la seva família al centre; promovent el desenvolupament de les capacitats de les persones, facilitant la seva adaptació, vetllant pels drets i deures de la persona, vetllant per la continuïtat de l’atenció.

En aquest curs ens aproximarem a la realitat que acompanya a la persona gran i a llur família durant el procés d’atenció en el centre, des de l’acollida i fins al comiat.

Objectius

 • Millorar les competències professionals dels i de les Treballadors/es Socials que treballen o volen treballar en centres residencials per a la gent gran
 • Assolir un aprenentatge dinàmic i progressiu, orientat a millorar la pràctica professional
 • Millorar les habilitats, les actituds i l’actuació professional per poder realitzar un bon acompanyament de la persona resident i la seva família
 • Conèixer les tasques i funcions del/de la treballador/a social en un centre residencial i el seu paper dins I' equip interdisciplinari
 • Aprendre o millorar l’elaboració de processos/ protocols

Programa

Sessió 1. Persones grans i Xarxa de serveis

 • Marc legal
 • Els serveis de la Xarxa d’atenció a la gent gran
 • Tipologia de serveis
 • El perfil de les persones ateses i graus de dependència
 • Funcions del/de la treballador/a social en els centres de residencials i d’altres professionals de l’equip
 • Normativa específica sobre la voluntat de l' ingrés de les persones presumptes incapaces, la guarda de fet, la modificació de la capacitat
 • Protocol criteris cribatge per valorar la capacitat d’obrar

Sessió 2. Models de Qualitat

 • Planificació estratègica: la missió i visió del centre, l’anàlisi DAFO, el Pla Estratègic.
 • Gestió basada en processos i millora continua.  Mapa de processos
 • Quadre comandament: Indicadors de qualitat
 • Enquestes de satisfacció, suggeriments, incidències i queixes

Sessió 3. El procés d’acollida

 • Estructura d’un procés/ protocol
 • El procés d’acollida en una residència per a gent gran: preingrés, ingrés-inici de l’atenció i adaptació al centre
 • El procés PIAI: aspectes metodològics i organitzatius, la valoració integral, l’anàlisi de necessitats, les dimensions en la qualitat de vida, objectius i accions de l’equip interdisciplinar

Sessió 4. Altres processos d’atenció

 • El procés d’atenció a la família : la informació, la participació, el suport i el recolzament
 • El procés de comiat.  Trasllats, final de vida
 • Mesures i recomanacions per a la COVID-19

Metodologia

Es tracta d'un curs teòric que combina amb activitats de caràcter pràctic orientades a l'elaboració i aplicació de diferents processos en l’atenció a les persones que viuen en un centre residencial per a persones grans.

Les dates programades es realitzarà connexió directe amb la docent a través de la plataforma del TSCAT.

En formacions híbrides, hi participaran un número reduït d’alumnes de forma presencial a la seu del TSCAT indicada.

 

Import i condicions

Preu col·legiats/des:
112.00€
Preu col·legiats/des a l´atur *:
89.00€
Preu precol·legiats/des:
112.00€
Preu no col·legiats/des:
168.00€

Docents

Ino Sánchez.

Treballadora Social amb experiència professional en atenció primària, PADES, dependència i l’àmbit residencial. Postgrau en Direcció i Gestió de centres sociosanitaris i d’atenció a persones amb dependència. Docent en formació d’àmbit de la dependència

Ubicació

Inscripció

Per a inscriure’t has d’estar registrada/registrat a la web

·        Si ja has fet amb anterioritat el registre a la pàgina web del Col·legi, clica aquí per identificar-te.

·        Si ets persona col·legiada/precol·legiada i encara no t’has registrat a la pàgina  web del Col·legi,  clica aquí.

·        Si no ets persona col·legiada/precol·legiada , per registrar-te a la pàgina web del Col·legi clica aquí.