Encara no t´has col·legiat?
Ubicació Online
Dates de realització
Inici: 15 novembre 2022
Fi: 20 desembre 2022
Horari: 16 a 19.30
Durada: 16.00 hores
Places
Màxim: 20
Import
 • Col·legiats/des:
  128.00€
 • Col·legiats/des a l'atur*:
  102.00€
 • Precol·legiats/des:
  128.00€
 • No col·legiats/des:
  192.00€

ONLINE - Diagnòstic i Informe Social

Programa

Dates: 15, 22, 29 novembre de 16 a 19 hores, 13 i 20 desembre de 2022  de 16 a 19.30 hores.

El codi deontològic de la professió de Treball social defineix l’informe social com el dictamen tècnic que serveix d’instrument documental que elabora i firma amb caràcter exclusiu el professional del treball social. 

El seu contingut es deriva de l’estudi, mitjançant les tècniques d’observació i entrevista principalment, on queda reflectida en síntesi la situació objecte, valoració tècnica i una proposta d’intervenció professional com a mínim. Aquest informe, a més a més, té transcendència per a dret fonamentals de la persona relacionats amb el seu benestar.

Per altra banda, el diagnòstic social ha estat, al llarg de la història del Treball Social, l’únic concepte assolit universalment com a plataforma fonamental de l’acció o intervenció social. Mitjançant el diagnòstic, podrem emetre judici interpretatiu o aproximacions successives que, partint de la teoria i la pràctica, proporcionarà un coneixement de la realitat concreta i permetrà identificar necessitats, problemes, riscos i sobre tot, factors de protecció que complementin les carències i motivin la recuperació.

Darrera d’un bon informe, sempre hi ha un diagnòstic metòdic, acurat i rigorós i, a més a més, el bon fer professional, assegurant que la seva redacció  serà clau per a que les decisions que es prenguin en conseqüència d’aquest sigui justa.

Objectius

Proveir de la metodologia i eines necessàries per elaborar un diagnòstic social que pugui aportar elements suficients i necessaris per a l’explicació de la realitat social de cara a la intervenció i la transformació de les situacions individuals, familiars, socials o comunitàries.

Proporcionar un paquet tècnic per a l’elaboració del diagnòstic social, processos d’exploració i valoració.

Treballar vers el procés de redacció de l’informe, incorporant criteris de qualitat.

Adquirir el llenguatge tècnic i la terminologia necessàries per a l’elaboració d’informes socials de qualitat

Aprofundir en l’estructura adient de l’informe social

Aclarir la diferència entre informe social i dictamen pericial social, els seus límits i les seves repercussions.

Programa

1. El diagnòstic social

 • Finalitat
 • Paquet tècnic
 • Metodologia
 • Tècniques
 • Entrevista
 • Observació
 • Visita Domiciliària
 • Habilitats i competències

2. L’informe social

 • Concepte i naturalesa
 • Tipologia
 • Usos i utilitats
 • El procés d’elaboració:
 • Metodologia
 • Estructura
 • Continguts
 • La redacció, llenguatge i terminologia
 • Límits
 • Models
 • Destinataris
 • Bones pràctiques

3. L’informe social vs la pericial social

4.Codi deontològic. Drets i límits de l’ús de la informació

Metodologia

El curs es durà a terme mitjançant les exposicions teòriques recolzades amb els exercicis pràctics, utilitzant eines participatives i metodologia activa.

Es realitzarà en modalitat online, a través de connexions en directe amb la docent els dies i horaris programats, des de la plataforma del TSCAT.

Formació amb Reconeixement d'Interès Sanitari concedit per l'ICS 

 

Import i condicions

Preu col·legiats/des:
128.00€
Preu col·legiats/des a l´atur *:
102.00€
Preu precol·legiats/des:
128.00€
Preu no col·legiats/des:
192.00€

Docents

Eva Giralt

Treballadora Social Forense

Actualment treballant a la DGAIA supervisant casos d’alt risc i desemparament. Ha treballat també en els àmbits de justícia, justícia juvenil i infància en risc. També realitza treball social de lliure exercici com a pèrit i exerceix com a supervisora en pericials socials i d’equips d’intervenció.

Postgrau en tècniques d’entrevista, Màster en Mediació, postgrau en Peritatge Social i, actualment realitzant Postgrau en Supervisió.

Docent al COTSC, UOC, UVIC i Pere Tarrés.

Membre del Comitè de Garantia i Avaluació de la Generalitat de Catalunya per l’aplicació de l’eutanàsia.

Referent de la Comissió de Treball Social Forense del Col·legi de Treball Social de Catalunya

Membre de la Comissió d’Infància i Família del COTSC

Membre de l’equip d’intervenció en emergències i catàstrofes de Protecció Civil i la Comissió d’Emergències del COTSC

Membre de la Junta de Govern de l’Associació Nacional de Treball Social en l’exercici lliure, ATSEL

Ha realitzat diverses publicacions i ponències a nivell nacional i internacional.

Ubicació

Per a inscriure’t has d’estar registrada/registrat a la web

·        Si ja has fet amb anterioritat el registre a la pàgina web del Col·legi, clica aquí per identificar-te.

·        Si ets persona col·legiada/precol·legiada i encara no t’has registrat a la pàgina  web del Col·legi,  clica aquí.

·        Si no ets persona col·legiada/precol·legiada , per registrar-te a la pàgina web del Col·legi clica aquí.

 

El contingut d’aquesta pestanya tan sols es accesible pels inscrits al curs. Si ja estàs inscrit, conecta't
El contingut d’aquesta pestanya tan sols es accesible pel personal administratiu.

Programa

Dates: 15, 22, 29 novembre de 16 a 19 hores, 13 i 20 desembre de 2022  de 16 a 19.30 hores.

El codi deontològic de la professió de Treball social defineix l’informe social com el dictamen tècnic que serveix d’instrument documental que elabora i firma amb caràcter exclusiu el professional del treball social. 

El seu contingut es deriva de l’estudi, mitjançant les tècniques d’observació i entrevista principalment, on queda reflectida en síntesi la situació objecte, valoració tècnica i una proposta d’intervenció professional com a mínim. Aquest informe, a més a més, té transcendència per a dret fonamentals de la persona relacionats amb el seu benestar.

Per altra banda, el diagnòstic social ha estat, al llarg de la història del Treball Social, l’únic concepte assolit universalment com a plataforma fonamental de l’acció o intervenció social. Mitjançant el diagnòstic, podrem emetre judici interpretatiu o aproximacions successives que, partint de la teoria i la pràctica, proporcionarà un coneixement de la realitat concreta i permetrà identificar necessitats, problemes, riscos i sobre tot, factors de protecció que complementin les carències i motivin la recuperació.

Darrera d’un bon informe, sempre hi ha un diagnòstic metòdic, acurat i rigorós i, a més a més, el bon fer professional, assegurant que la seva redacció  serà clau per a que les decisions que es prenguin en conseqüència d’aquest sigui justa.

Objectius

Proveir de la metodologia i eines necessàries per elaborar un diagnòstic social que pugui aportar elements suficients i necessaris per a l’explicació de la realitat social de cara a la intervenció i la transformació de les situacions individuals, familiars, socials o comunitàries.

Proporcionar un paquet tècnic per a l’elaboració del diagnòstic social, processos d’exploració i valoració.

Treballar vers el procés de redacció de l’informe, incorporant criteris de qualitat.

Adquirir el llenguatge tècnic i la terminologia necessàries per a l’elaboració d’informes socials de qualitat

Aprofundir en l’estructura adient de l’informe social

Aclarir la diferència entre informe social i dictamen pericial social, els seus límits i les seves repercussions.

Programa

1. El diagnòstic social

 • Finalitat
 • Paquet tècnic
 • Metodologia
 • Tècniques
 • Entrevista
 • Observació
 • Visita Domiciliària
 • Habilitats i competències

2. L’informe social

 • Concepte i naturalesa
 • Tipologia
 • Usos i utilitats
 • El procés d’elaboració:
 • Metodologia
 • Estructura
 • Continguts
 • La redacció, llenguatge i terminologia
 • Límits
 • Models
 • Destinataris
 • Bones pràctiques

3. L’informe social vs la pericial social

4.Codi deontològic. Drets i límits de l’ús de la informació

Metodologia

El curs es durà a terme mitjançant les exposicions teòriques recolzades amb els exercicis pràctics, utilitzant eines participatives i metodologia activa.

Es realitzarà en modalitat online, a través de connexions en directe amb la docent els dies i horaris programats, des de la plataforma del TSCAT.

Formació amb Reconeixement d'Interès Sanitari concedit per l'ICS 

 

Import i condicions

Preu col·legiats/des:
128.00€
Preu col·legiats/des a l´atur *:
102.00€
Preu precol·legiats/des:
128.00€
Preu no col·legiats/des:
192.00€

Docents

Eva Giralt

Treballadora Social Forense

Actualment treballant a la DGAIA supervisant casos d’alt risc i desemparament. Ha treballat també en els àmbits de justícia, justícia juvenil i infància en risc. També realitza treball social de lliure exercici com a pèrit i exerceix com a supervisora en pericials socials i d’equips d’intervenció.

Postgrau en tècniques d’entrevista, Màster en Mediació, postgrau en Peritatge Social i, actualment realitzant Postgrau en Supervisió.

Docent al COTSC, UOC, UVIC i Pere Tarrés.

Membre del Comitè de Garantia i Avaluació de la Generalitat de Catalunya per l’aplicació de l’eutanàsia.

Referent de la Comissió de Treball Social Forense del Col·legi de Treball Social de Catalunya

Membre de la Comissió d’Infància i Família del COTSC

Membre de l’equip d’intervenció en emergències i catàstrofes de Protecció Civil i la Comissió d’Emergències del COTSC

Membre de la Junta de Govern de l’Associació Nacional de Treball Social en l’exercici lliure, ATSEL

Ha realitzat diverses publicacions i ponències a nivell nacional i internacional.

Ubicació

Inscripció

Per a inscriure’t has d’estar registrada/registrat a la web

·        Si ja has fet amb anterioritat el registre a la pàgina web del Col·legi, clica aquí per identificar-te.

·        Si ets persona col·legiada/precol·legiada i encara no t’has registrat a la pàgina  web del Col·legi,  clica aquí.

·        Si no ets persona col·legiada/precol·legiada , per registrar-te a la pàgina web del Col·legi clica aquí.