Encara no t´has col·legiat?
Ubicació Online
Dates de realització
Inici: 08 novembre 2022
Fi: 13 desembre 2022
Horari: 16 a 20
Durada: 20.00 hores
Places
Màxim: 20
Import
 • Col·legiats/des:
  160.00€
 • Col·legiats/des a l'atur*:
  128.00€
 • Precol·legiats/des:
  160.00€
 • No col·legiats/des:
  240.00€

ONLINE - Abús infantil: Prevenció, abordatge i detecció

Programa

Dates: 8, 15, 22 i  29 de novembre i 13 de desembre de 16 a 20 hores.

Aquesta formació pretén proveir als professionals de coneixements i competències per detectar possibles situacions d’abús sexual infantil i saber com intervenir en cas de detecció o revelació i així estar preparats per protegir adequadament als infants i adolescents.

Conèixer els circuits assistencials que s’han de seguir en el moment que es coneix l’existència d’abús sexual infantil.

Objectius:

Conèixer què és l’abús sexual infantil, les seves característiques i les seves conseqüències.

Donar eines de detecció i treballar indicadors d’alerta.

Conèixer els circuits assistencials que s’han de seguir en el moment que es coneix l’existència d’abús sexual infantil

Contingut:

1. Conceptualització de l'abús Sexual Infantil i el maltractament infantil

Introducció a la victimologia del desenvolupament

Incidència i prevalença

Conseqüències de l’abús sexual infantil

2. Detecció i identificació de l'abús sexual infantil

Definició de sospita, indicis de maltractament, revelació i certesa

Fonaments de la sospita: indicadors

3. Revelació de l'abús sexual infantil

Importància de la revelació

Dificultats i necessitats enfront de la revelació

Actuació davant de la revelació: contenció, assertivitat i actuació

4. Actuació davant de l'abús sexual infantil

Circuits d’actuació, protocols i recursos existents

5. Prevenció de l'abús  sexual infantil

Dimensions de prevenció

Continguts clau i estratègies per abordar la prevenció

Metodologia:

Mitjançant diverses dinàmiques (treball en petit grup, anàlisi de casos, debat dirigit, rol play,...) es treballen eines de prevenció, s’identifiquen senyals d’alerta, es descriuen situacions de vulnerabilitat dels infants i es reflexiona sobre el paper del professional en la prevenció i detecció de casos.

Formació amb Reconeixement d'Interès Sanitari concedit per l'ICS 

Import i condicions

Preu col·legiats/des:
160.00€
Preu col·legiats/des a l´atur *:
128.00€
Preu precol·legiats/des:
160.00€
Preu no col·legiats/des:
240.00€

Docents

Oscar Hernando.

Pedagog especialista en infància, abús sexual infantil i lleure educatiu entre altres àrees. Disposa de un gran bagatge i experiència i combina la formació a professionals amb la realització de tallers i activitats amb infants, adolescents i col·lectius en situació de risc o exclusió social.

Ubicació

Per a inscriure’t has d’estar registrada/registrat a la web

·        Si ja has fet amb anterioritat el registre a la pàgina web del Col·legi, clica aquí per identificar-te.

·        Si ets persona col·legiada/precol·legiada i encara no t’has registrat a la pàgina  web del Col·legi,  clica aquí.

·        Si no ets persona col·legiada/precol·legiada , per registrar-te a la pàgina web del Col·legi clica aquí.

 

El contingut d’aquesta pestanya tan sols es accesible pels inscrits al curs. Si ja estàs inscrit, conecta't
El contingut d’aquesta pestanya tan sols es accesible pel personal administratiu.

Programa

Dates: 8, 15, 22 i  29 de novembre i 13 de desembre de 16 a 20 hores.

Aquesta formació pretén proveir als professionals de coneixements i competències per detectar possibles situacions d’abús sexual infantil i saber com intervenir en cas de detecció o revelació i així estar preparats per protegir adequadament als infants i adolescents.

Conèixer els circuits assistencials que s’han de seguir en el moment que es coneix l’existència d’abús sexual infantil.

Objectius:

Conèixer què és l’abús sexual infantil, les seves característiques i les seves conseqüències.

Donar eines de detecció i treballar indicadors d’alerta.

Conèixer els circuits assistencials que s’han de seguir en el moment que es coneix l’existència d’abús sexual infantil

Contingut:

1. Conceptualització de l'abús Sexual Infantil i el maltractament infantil

Introducció a la victimologia del desenvolupament

Incidència i prevalença

Conseqüències de l’abús sexual infantil

2. Detecció i identificació de l'abús sexual infantil

Definició de sospita, indicis de maltractament, revelació i certesa

Fonaments de la sospita: indicadors

3. Revelació de l'abús sexual infantil

Importància de la revelació

Dificultats i necessitats enfront de la revelació

Actuació davant de la revelació: contenció, assertivitat i actuació

4. Actuació davant de l'abús sexual infantil

Circuits d’actuació, protocols i recursos existents

5. Prevenció de l'abús  sexual infantil

Dimensions de prevenció

Continguts clau i estratègies per abordar la prevenció

Metodologia:

Mitjançant diverses dinàmiques (treball en petit grup, anàlisi de casos, debat dirigit, rol play,...) es treballen eines de prevenció, s’identifiquen senyals d’alerta, es descriuen situacions de vulnerabilitat dels infants i es reflexiona sobre el paper del professional en la prevenció i detecció de casos.

Formació amb Reconeixement d'Interès Sanitari concedit per l'ICS 

Import i condicions

Preu col·legiats/des:
160.00€
Preu col·legiats/des a l´atur *:
128.00€
Preu precol·legiats/des:
160.00€
Preu no col·legiats/des:
240.00€

Docents

Oscar Hernando.

Pedagog especialista en infància, abús sexual infantil i lleure educatiu entre altres àrees. Disposa de un gran bagatge i experiència i combina la formació a professionals amb la realització de tallers i activitats amb infants, adolescents i col·lectius en situació de risc o exclusió social.

Ubicació

Inscripció

Per a inscriure’t has d’estar registrada/registrat a la web

·        Si ja has fet amb anterioritat el registre a la pàgina web del Col·legi, clica aquí per identificar-te.

·        Si ets persona col·legiada/precol·legiada i encara no t’has registrat a la pàgina  web del Col·legi,  clica aquí.

·        Si no ets persona col·legiada/precol·legiada , per registrar-te a la pàgina web del Col·legi clica aquí.