Encara no t´has col·legiat?
Ubicació TSCAT Barcelona
C/ Portaferrissa, 18, 1r 1a
Barcelona
Dates de realització
Inici: 11 febrer 2019
Fi: 25 febrer 2019
Horari: 16 a 20
Durada: 12.00 hores
Mínim de participants:
15 participants
Import
 • Col·legiats/des:
  96.00€
 • Col·legiats/des a l'atur*:
  76.00€
 • Precol·legiats/des:
  96.00€
 • No col·legiats/des:
  135.00€

Modificació en la capacitat d'obrar, figures de suport i protecció legal. Realitat actual i futur - Barcelona

Programa

Dates: 11, 18 i 25 de febrer 2019

Marc legislatiu e influències actuals

Convenció internacional sobre els drets de les persones amb discapacitats

Legislació Estatal

Legislació Catalunya

Tipus de capacitat

Capacitat Jurídica

Capacitat d´obrar

Motius per iniciar el procés en la modificació de la capacitat d´obrar

Què significa modificar la capacitat d´obrar d´una persona?

Causes per iniciar el procés en la modificació de la capacitat d´obrar i protocol per l´aplicació de criteris de cribratge abans d´iniciar un procés legal

Qui pot ser declarat incapaç

Límits de la modificació en la capacitat d´obrar legal e intervenció social

Procés en la modificació de la capacitat d´obrar:

Tràmit judicial

Qui pot iniciar el procés en la modificació de la capacitat d´obrar d´una persona

Proves judicials del procés en la modificació en la capacitat d´obrar: Exploració metge forenses, audiència de parents, sentència etc..

Els organs tutelars

La tutela: incapacitació total

Incapacitació parcial

Curatela: complement de capacitat

L´administració patrimonial

El defensor judicial

Poder preventiu

Assistència

Patrimoni protegit

Anomenament del tutor

Qui pot ser tutor: persona jurídica o física

Funció del tutor:

Què significa ser tutor d´una persona que té modificada la seva capacitat d´obrar ?

Què significa ser curador d´una persona incapacitada?

Responsabilitats i deures del tutor legal

Responsabilitat penal i civil del tutor legal

Les entitats tutelars a catalunya

Comissió d´assessorament i supervisió de les persones jurídiques sense ànim de lucre de la Generalitat de Catalunya.

Indicadors de qualitat de la Generalitat de Catalunya i les Fundacions tutelars

Associació Encaix: Associació de Fundacions tutelars de Salut Mental de Catalunya

Estructura organitzativa de les fundacións tutelars a catalunya

Organigrama i àrees de treball de la Fundació tutelar

Àrea social de la fundació tutelar

Estructura àrea social

Funcions del treballador social com a referent tutelar a la Fundació

Funcions de l´auxiliar tutelar

Futur i reflexió sobre la situació actual en la modificació de la capacitat d´obra

Informe sobre la planificació de decisions anticipades en Salut Mental

Temes ètics i Fundacions tutelars

Dilemes ètics entre suport i modificació en la capacitat d´obrar. Present i futur

 

Import i condicions

Preu col·legiats/des:
96.00€
Preu col·legiats/des a l´atur *:
76.00€
Preu precol·legiats/des:
96.00€
Preu no col·legiats/des:
135.00€

Docents

Aurora Amador Natera.

Treballadora social. Postgrau en Salut Mental i Màster en Coordinació i gestió d’equips socials. Actualment directora d’Àurea, Consultoria Social especialitzada en l’atenció a malalts mentals.

Treballadora Social  Unitat D' aguts de l' hospital general de Granollers. Benito Menni Germanes Hospitalàries

Ubicació

Per a inscriure’t has d’estar registrada/registrat a la web

·        Si ja has fet amb anterioritat el registre a la pàgina web del Col·legi, clica aquí per identificar-te.

·        Si ets persona col·legiada/precol·legiada i encara no t’has registrat a la pàgina  web del Col·legi,  clica aquí.

·        Si no ets persona col·legiada/precol·legiada , per registrar-te a la pàgina web del Col·legi clica aquí.

 

El contingut d’aquesta pestanya tan sols es accesible pels inscrits al curs. Si ja estàs inscrit, conecta't
El contingut d’aquesta pestanya tan sols es accesible pel personal administratiu.

Programa

Dates: 11, 18 i 25 de febrer 2019

Marc legislatiu e influències actuals

Convenció internacional sobre els drets de les persones amb discapacitats

Legislació Estatal

Legislació Catalunya

Tipus de capacitat

Capacitat Jurídica

Capacitat d´obrar

Motius per iniciar el procés en la modificació de la capacitat d´obrar

Què significa modificar la capacitat d´obrar d´una persona?

Causes per iniciar el procés en la modificació de la capacitat d´obrar i protocol per l´aplicació de criteris de cribratge abans d´iniciar un procés legal

Qui pot ser declarat incapaç

Límits de la modificació en la capacitat d´obrar legal e intervenció social

Procés en la modificació de la capacitat d´obrar:

Tràmit judicial

Qui pot iniciar el procés en la modificació de la capacitat d´obrar d´una persona

Proves judicials del procés en la modificació en la capacitat d´obrar: Exploració metge forenses, audiència de parents, sentència etc..

Els organs tutelars

La tutela: incapacitació total

Incapacitació parcial

Curatela: complement de capacitat

L´administració patrimonial

El defensor judicial

Poder preventiu

Assistència

Patrimoni protegit

Anomenament del tutor

Qui pot ser tutor: persona jurídica o física

Funció del tutor:

Què significa ser tutor d´una persona que té modificada la seva capacitat d´obrar ?

Què significa ser curador d´una persona incapacitada?

Responsabilitats i deures del tutor legal

Responsabilitat penal i civil del tutor legal

Les entitats tutelars a catalunya

Comissió d´assessorament i supervisió de les persones jurídiques sense ànim de lucre de la Generalitat de Catalunya.

Indicadors de qualitat de la Generalitat de Catalunya i les Fundacions tutelars

Associació Encaix: Associació de Fundacions tutelars de Salut Mental de Catalunya

Estructura organitzativa de les fundacións tutelars a catalunya

Organigrama i àrees de treball de la Fundació tutelar

Àrea social de la fundació tutelar

Estructura àrea social

Funcions del treballador social com a referent tutelar a la Fundació

Funcions de l´auxiliar tutelar

Futur i reflexió sobre la situació actual en la modificació de la capacitat d´obra

Informe sobre la planificació de decisions anticipades en Salut Mental

Temes ètics i Fundacions tutelars

Dilemes ètics entre suport i modificació en la capacitat d´obrar. Present i futur

 

Import i condicions

Preu col·legiats/des:
96.00€
Preu col·legiats/des a l´atur *:
76.00€
Preu precol·legiats/des:
96.00€
Preu no col·legiats/des:
135.00€

Docents

Aurora Amador Natera.

Treballadora social. Postgrau en Salut Mental i Màster en Coordinació i gestió d’equips socials. Actualment directora d’Àurea, Consultoria Social especialitzada en l’atenció a malalts mentals.

Treballadora Social  Unitat D' aguts de l' hospital general de Granollers. Benito Menni Germanes Hospitalàries

Ubicació

Inscripció

Per a inscriure’t has d’estar registrada/registrat a la web

·        Si ja has fet amb anterioritat el registre a la pàgina web del Col·legi, clica aquí per identificar-te.

·        Si ets persona col·legiada/precol·legiada i encara no t’has registrat a la pàgina  web del Col·legi,  clica aquí.

·        Si no ets persona col·legiada/precol·legiada , per registrar-te a la pàgina web del Col·legi clica aquí.