Pestanyes primàries

Encara no t´has col·legiat?
Ubicació Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya
c/ Portaferrissa
Barcelona
Dates de realització
Inici: 19 març 2019
Fi: 16 abril 2019
Horari: 16 a 20 hores
Durada: 20.00 hores
Places
Import
 • Col·legiats/des:
  160.00€
 • Col·legiats/des a l'atur*:
  128.00€
 • Precol·legiats/des:
  160.00€
 • No col·legiats/des:
  225.00€

La intervenció psicosocial en emergències. Rol del treballador social en la relació d’ajuda. Barcelona

Programa

Dates:  19, 26 de març i 2, 9, 16 d’abril de  2019.

Aquesta formació té atorgat el Reconeixement d’Interès Sanitari amb número de registre 9002S/79/2019​ i data 20 de març de 2019

INTRODUCCIÓ:

Situacions tràgiques com les catàstrofes, desastres, accidents, incendis, atemptats, inundacions són fets traumàtics i provoquen de forma immediata l'existència de necessitats, que precisen d'una intervenció psicosocial per poder ser ateses. Les respostes a aquestes necessitats sortides en l'emergència requeriran de professionals de diferents disciplines. 

El/la Treballador/a Social és un/a professional de l'acció social que té una comprensió àmplia de les estructures i processos socials, com a professionals que intervenim en qualsevol tipus d'emergència, ho fem diàriament en els nostres treballs, intervenim i treballem amb les necessitats de les persones, persones amb dificultats de salut i amb la població més vulnerable. Som professionals capacitats per activar recursos en situacions normals i també en situacions de crisis, d'urgències. 

En el context de situacions d'emergència hem d'estar presents de forma estable i formar part dels equips d'intervenció immediata en les emergències com a professionals bàsics. 

Aquesta formació d'intervenció del Treballador Social en Emergències i/o Catàstrofes pretén també fer-nos reflexionar sobre el nostre rol en aquest nou àmbit d'intervenció. 

Tenim un repte important, formar a professionals en l'àmbit de les emergències,  i no només per a la intervenció immediata al succés, sinó també en la intervenció posterior, en la prevenció, en la rehabilitació.  

OBJECTIUS

Aquest curs pretén donar eines i estratègies d'intervenció psicosocial en les emergències. L'objectiu és formar als treballadors socials en aquesta matèria i que com a professionals entrin dins del procés de formació continuada que sempre requereix l'exercici qualificat de qualsevol àmbit de la nostra professió.

CONTINGUTS

Bloc 1.- Aproximació conceptual del desastre, la emergència i la urgència.

Fases de l'emergència i la urgència

Bloc 2.- Intervenció psicosocial en emergències . La relació d’Ajuda

Reaccions i comportaments dels afectats

Tipus de víctimes i grups vulnerables 

Funcions de l'Atenció Psicosocial

Primers Auxilis Psicosocials

Relació d'ajuda

La persona després del desastre.

Bloc 3.- Gestió emocional dels professionals en la intervenció de les emergències 

Aptituds i habilitats personals de l'intervinent

Autoconeixement i gestió de les emocionis

Intel·ligència emocional com a element clau

Recursos per a la gestió de l'estrès

Cuidar als quals cuiden . Autocura dels professionals

Bloc 4.-Comunicació 

Tècniques comunicatives

Comunicació de males notícies

 METODOLOGIA

El curs es durà a terme amb una metodologia activa i de participació per part dels assistents. Al llarg de les 20 hores s'aniran intercalant teoria aplicada amb casos pràctics reals.  Es facilitarà documentació.

Import i condicions

Preu col·legiats/des:
160.00€
Preu col·legiats/des a l´atur *:
128.00€
Preu precol·legiats/des:
160.00€
Preu no col·legiats/des:
225.00€

Docents

Montserrat Mas Carrillo. Graduada en Treball Social i Perit Social. Ha participat com a ponent en diferents fòrums sobre atenció psicosocial i emergències. Postgrau de Formació Psicosocial. Adquisició d'habilitats en grup. Postgrau en Lideratge, Direcció i Consultoria d’equips, impartit per la Universitat Pompeu Fabra (IDEC). Diploma en Practitioner en PNL. Formació Trainer en PNL. Coordinadora de la primera edició del Postgrau d'Intervenció Psicosocial en situacions d'emergències i catàstrofes impartit per la Universitat Pompeu Fabra (IDEC). Formació en Supervisió d’equips. Coordinadora de l'àmbit de Justícia Social d'un Ajuntament. Coordinadora del Projecte d'Emergències del Col·legi de Treball Social de Catalunya. Coordinadora del Màster Atenció en Emergències Psicosocials i Humanitàries. Té una llarga trajectòria professional com a treballadora social de SSB i en la direcció d’equips.  Formadora en l’ àmbit de l’atenció psicosocial en emergències. Experiència en l'àmbit de les emergències. Experiència com a perit social. Supervisora d’equips i professionals de la intervenció social.

Ubicació

Per a inscriure’t has d’estar registrada/registrat a la web

·        Si ja has fet amb anterioritat el registre a la pàgina web del Col·legi, clica aquí per identificar-te.

·        Si ets persona col·legiada/precol·legiada i encara no t’has registrat a la pàgina  web del Col·legi,  clica aquí.

·        Si no ets persona col·legiada/precol·legiada , per registrar-te a la pàgina web del Col·legi clica aquí.

 

El contingut d’aquesta pestanya tan sols es accesible pels inscrits al curs. Si ja estàs inscrit, conecta't
El contingut d’aquesta pestanya tan sols es accesible pel personal administratiu.

Programa

Dates:  19, 26 de març i 2, 9, 16 d’abril de  2019.

Aquesta formació té atorgat el Reconeixement d’Interès Sanitari amb número de registre 9002S/79/2019​ i data 20 de març de 2019

INTRODUCCIÓ:

Situacions tràgiques com les catàstrofes, desastres, accidents, incendis, atemptats, inundacions són fets traumàtics i provoquen de forma immediata l'existència de necessitats, que precisen d'una intervenció psicosocial per poder ser ateses. Les respostes a aquestes necessitats sortides en l'emergència requeriran de professionals de diferents disciplines. 

El/la Treballador/a Social és un/a professional de l'acció social que té una comprensió àmplia de les estructures i processos socials, com a professionals que intervenim en qualsevol tipus d'emergència, ho fem diàriament en els nostres treballs, intervenim i treballem amb les necessitats de les persones, persones amb dificultats de salut i amb la població més vulnerable. Som professionals capacitats per activar recursos en situacions normals i també en situacions de crisis, d'urgències. 

En el context de situacions d'emergència hem d'estar presents de forma estable i formar part dels equips d'intervenció immediata en les emergències com a professionals bàsics. 

Aquesta formació d'intervenció del Treballador Social en Emergències i/o Catàstrofes pretén també fer-nos reflexionar sobre el nostre rol en aquest nou àmbit d'intervenció. 

Tenim un repte important, formar a professionals en l'àmbit de les emergències,  i no només per a la intervenció immediata al succés, sinó també en la intervenció posterior, en la prevenció, en la rehabilitació.  

OBJECTIUS

Aquest curs pretén donar eines i estratègies d'intervenció psicosocial en les emergències. L'objectiu és formar als treballadors socials en aquesta matèria i que com a professionals entrin dins del procés de formació continuada que sempre requereix l'exercici qualificat de qualsevol àmbit de la nostra professió.

CONTINGUTS

Bloc 1.- Aproximació conceptual del desastre, la emergència i la urgència.

Fases de l'emergència i la urgència

Bloc 2.- Intervenció psicosocial en emergències . La relació d’Ajuda

Reaccions i comportaments dels afectats

Tipus de víctimes i grups vulnerables 

Funcions de l'Atenció Psicosocial

Primers Auxilis Psicosocials

Relació d'ajuda

La persona després del desastre.

Bloc 3.- Gestió emocional dels professionals en la intervenció de les emergències 

Aptituds i habilitats personals de l'intervinent

Autoconeixement i gestió de les emocionis

Intel·ligència emocional com a element clau

Recursos per a la gestió de l'estrès

Cuidar als quals cuiden . Autocura dels professionals

Bloc 4.-Comunicació 

Tècniques comunicatives

Comunicació de males notícies

 METODOLOGIA

El curs es durà a terme amb una metodologia activa i de participació per part dels assistents. Al llarg de les 20 hores s'aniran intercalant teoria aplicada amb casos pràctics reals.  Es facilitarà documentació.

Import i condicions

Preu col·legiats/des:
160.00€
Preu col·legiats/des a l´atur *:
128.00€
Preu precol·legiats/des:
160.00€
Preu no col·legiats/des:
225.00€

Docents

Montserrat Mas Carrillo. Graduada en Treball Social i Perit Social. Ha participat com a ponent en diferents fòrums sobre atenció psicosocial i emergències. Postgrau de Formació Psicosocial. Adquisició d'habilitats en grup. Postgrau en Lideratge, Direcció i Consultoria d’equips, impartit per la Universitat Pompeu Fabra (IDEC). Diploma en Practitioner en PNL. Formació Trainer en PNL. Coordinadora de la primera edició del Postgrau d'Intervenció Psicosocial en situacions d'emergències i catàstrofes impartit per la Universitat Pompeu Fabra (IDEC). Formació en Supervisió d’equips. Coordinadora de l'àmbit de Justícia Social d'un Ajuntament. Coordinadora del Projecte d'Emergències del Col·legi de Treball Social de Catalunya. Coordinadora del Màster Atenció en Emergències Psicosocials i Humanitàries. Té una llarga trajectòria professional com a treballadora social de SSB i en la direcció d’equips.  Formadora en l’ àmbit de l’atenció psicosocial en emergències. Experiència en l'àmbit de les emergències. Experiència com a perit social. Supervisora d’equips i professionals de la intervenció social.

Ubicació

Inscripció

Per a inscriure’t has d’estar registrada/registrat a la web

·        Si ja has fet amb anterioritat el registre a la pàgina web del Col·legi, clica aquí per identificar-te.

·        Si ets persona col·legiada/precol·legiada i encara no t’has registrat a la pàgina  web del Col·legi,  clica aquí.

·        Si no ets persona col·legiada/precol·legiada , per registrar-te a la pàgina web del Col·legi clica aquí.