Encara no t´has col·legiat?
Ubicació Online
Dates de realització
Inici: 12 gener 2022
Fi: 02 febrer 2022
Horari: 16,30 a 18,30 hores ( 2 primeres sessions), de 16,30 a 19,30 hores ( 2 darreres sessions)
Durada: 12.00 hores
Places
Màxim: 20
Import
 • Col·legiats/des:
  96.00€
 • Col·legiats/des a l'atur*:
  76.00€
 • Precol·legiats/des:
  96.00€
 • No col·legiats/des:
  144.00€

Introducció a l’ètica en la intervenció social

Programa

Dates: 12, 19, 26 de gener i 2 de febrer de 2022 de 16,30 a 18,30 hores ( 2 primeres sessions), de 16,30  a 19,30 hores ( 2 darreres sessions)

La professió de Treball Social és una activitat professional d’alt risc ètic. Tractem amb persones, organitzacions i grups en situació de vulnerabilitat que ens demanen ajuda. Calen coneixements tècnics i ètics per tal de ser un bon professional i poder complir amb els nostres deures professionals.

La formació ètica és imprescindible i com a tal, cal fer-la de manera continuada i motivada. La presa de decisions amb vessant ètica és quelcom complex que requereix uns coneixements teòrics i una pràctica on cal prestar especial atenció als valors, principis, drets i deures inherents. Però també requereix prendre consciència de la nostra responsabilitat i dels nostres límits, dels usuaris que atenem,  de l’equip i la organització on treballem.

La realitat que ens acompanya és complexa i canviant. És important per tal de prendre decisions respectuoses i encertades formar-nos en una metodologia que doni rigor i legitimitat a la decisió final.

Participar en els diferents òrgans ètics existents en l’àmbit de la intervenció social i especialment el CDP ens enriqueix i enforteix personalment i com a col·lectiu.

S’ha evidenciat la gran desconeixença al respecte i cal promoure l’interès entre els professionals per tal de que segueixi mantenint-se com un òrgan viu i proactiu que a més de resultar útil pels col·legiats/des, pugui esdevenir en un espai que generi i difongui l’interès per l’ètica en la professió

Adreçat a:

Col·legiats/des interessades per introduir-se en el món de l’ètica i especialment en l’àmbit de l’ètica professional.

Objectiu:  

Exercitar-se en l’anàlisi crític i reflexiu en els diferents escenaris socials i professionals per tal d’identificar, discriminar, prioritzar i proposar alternatives a problemàtiques ètiques amb sentit crític ben fonamentat i argumentat.

Programa:

1.Introducció (2h)

 • La importància de l’ètica avui dia .
 • Significat i sentit del comportament ètic
 • Valors ètics fonamentals (responsabilitat, justícia, llibertat, veritat...)
 • Diferenciació entre problema, conflicte i dilema ètic
 • Models de resolució de dilemes ètics

2.Òrgans consultius de contingut ètic: CDP, ERESS, CESSC (2h)

 • Similituds i diferències. Funció i funcionament. Característiques. Relació entre ells i altres òrgans
 • La importància del codi deontològic i els reglaments de règim intern

3.Metodologia Deliberativa (2h)

 • Procediment a seguir
 • Possibles instruments a utilitzar

4.Cas Pràctic (4h)

Metodologia:

 • Breu marc teòric
 • Taller de casos pràctics

Format virtual, les dates i horaris programats es realitzarà connexió en directe amb la docent (10 hores), i es realitzarà treball personal amb una càrrega de 2 hores.

Es farà treball tant en grup gran com en grup petit,  en funció del nombre de persones inscrites.

Es facilitarà bibliografia bàsica.

Aquesta activitat formativa ha rebut el reconeixement de formació d’interès en serveis socials concedit pel Departament de Drets Socials.

Import i condicions

Preu col·legiats/des:
96.00€
Preu col·legiats/des a l´atur *:
76.00€
Preu precol·legiats/des:
96.00€
Preu no col·legiats/des:
144.00€

Docents

Elisa Abellán.

Diplomada en T.Social per ICESB

Màster en ètica aplicada i intervenció social a l’àmbit social i psicoeducatiu per la UdG

professional a l’àmbit de salut mental i Discapacitat intel·lectual Grup Pere Mata des de 1988

Professora associada URV des de 2003

Ex-Presidenta Consell de Deontologia Professional del TSCAT

Vocal CESSC

Secretària CBA del Grup Pere Mata

 

Ubicació

Per a inscriure’t has d’estar registrada/registrat a la web

·        Si ja has fet amb anterioritat el registre a la pàgina web del Col·legi, clica aquí per identificar-te.

·        Si ets persona col·legiada/precol·legiada i encara no t’has registrat a la pàgina  web del Col·legi,  clica aquí.

·        Si no ets persona col·legiada/precol·legiada , per registrar-te a la pàgina web del Col·legi clica aquí.

 

El contingut d’aquesta pestanya tan sols es accesible pels inscrits al curs. Si ja estàs inscrit, conecta't
El contingut d’aquesta pestanya tan sols es accesible pel personal administratiu.

Programa

Dates: 12, 19, 26 de gener i 2 de febrer de 2022 de 16,30 a 18,30 hores ( 2 primeres sessions), de 16,30  a 19,30 hores ( 2 darreres sessions)

La professió de Treball Social és una activitat professional d’alt risc ètic. Tractem amb persones, organitzacions i grups en situació de vulnerabilitat que ens demanen ajuda. Calen coneixements tècnics i ètics per tal de ser un bon professional i poder complir amb els nostres deures professionals.

La formació ètica és imprescindible i com a tal, cal fer-la de manera continuada i motivada. La presa de decisions amb vessant ètica és quelcom complex que requereix uns coneixements teòrics i una pràctica on cal prestar especial atenció als valors, principis, drets i deures inherents. Però també requereix prendre consciència de la nostra responsabilitat i dels nostres límits, dels usuaris que atenem,  de l’equip i la organització on treballem.

La realitat que ens acompanya és complexa i canviant. És important per tal de prendre decisions respectuoses i encertades formar-nos en una metodologia que doni rigor i legitimitat a la decisió final.

Participar en els diferents òrgans ètics existents en l’àmbit de la intervenció social i especialment el CDP ens enriqueix i enforteix personalment i com a col·lectiu.

S’ha evidenciat la gran desconeixença al respecte i cal promoure l’interès entre els professionals per tal de que segueixi mantenint-se com un òrgan viu i proactiu que a més de resultar útil pels col·legiats/des, pugui esdevenir en un espai que generi i difongui l’interès per l’ètica en la professió

Adreçat a:

Col·legiats/des interessades per introduir-se en el món de l’ètica i especialment en l’àmbit de l’ètica professional.

Objectiu:  

Exercitar-se en l’anàlisi crític i reflexiu en els diferents escenaris socials i professionals per tal d’identificar, discriminar, prioritzar i proposar alternatives a problemàtiques ètiques amb sentit crític ben fonamentat i argumentat.

Programa:

1.Introducció (2h)

 • La importància de l’ètica avui dia .
 • Significat i sentit del comportament ètic
 • Valors ètics fonamentals (responsabilitat, justícia, llibertat, veritat...)
 • Diferenciació entre problema, conflicte i dilema ètic
 • Models de resolució de dilemes ètics

2.Òrgans consultius de contingut ètic: CDP, ERESS, CESSC (2h)

 • Similituds i diferències. Funció i funcionament. Característiques. Relació entre ells i altres òrgans
 • La importància del codi deontològic i els reglaments de règim intern

3.Metodologia Deliberativa (2h)

 • Procediment a seguir
 • Possibles instruments a utilitzar

4.Cas Pràctic (4h)

Metodologia:

 • Breu marc teòric
 • Taller de casos pràctics

Format virtual, les dates i horaris programats es realitzarà connexió en directe amb la docent (10 hores), i es realitzarà treball personal amb una càrrega de 2 hores.

Es farà treball tant en grup gran com en grup petit,  en funció del nombre de persones inscrites.

Es facilitarà bibliografia bàsica.

Aquesta activitat formativa ha rebut el reconeixement de formació d’interès en serveis socials concedit pel Departament de Drets Socials.

Import i condicions

Preu col·legiats/des:
96.00€
Preu col·legiats/des a l´atur *:
76.00€
Preu precol·legiats/des:
96.00€
Preu no col·legiats/des:
144.00€

Docents

Elisa Abellán.

Diplomada en T.Social per ICESB

Màster en ètica aplicada i intervenció social a l’àmbit social i psicoeducatiu per la UdG

professional a l’àmbit de salut mental i Discapacitat intel·lectual Grup Pere Mata des de 1988

Professora associada URV des de 2003

Ex-Presidenta Consell de Deontologia Professional del TSCAT

Vocal CESSC

Secretària CBA del Grup Pere Mata

 

Ubicació

Inscripció

Per a inscriure’t has d’estar registrada/registrat a la web

·        Si ja has fet amb anterioritat el registre a la pàgina web del Col·legi, clica aquí per identificar-te.

·        Si ets persona col·legiada/precol·legiada i encara no t’has registrat a la pàgina  web del Col·legi,  clica aquí.

·        Si no ets persona col·legiada/precol·legiada , per registrar-te a la pàgina web del Col·legi clica aquí.