Pestanyes primàries

Encara no t´has col·legiat?
Ubicació TSCAT Barcelona
Portaferrissa, 18 1er 1a
Barcelona
Dates de realització
Inici: 07 maig 2019
Fi: 04 juny 2019
Horari: 16 a 20
Durada: 20.00 hores
Places
Import
 • Col·legiats/des:
  160.00€
 • Col·legiats/des a l'atur*:
  128.00€
 • Precol·legiats/des:
  160.00€
 • No col·legiats/des:
  224.00€

Habitatge i treball social - Barcelona

Programa

Dates: 7, 14, 21,28 de maig i 4 de juny

Des del Treball Social creiem que la situació de l’habitatge i especialment la seva pèrdua és un dels factors per on pot començar l’exclusió social. Pretenem exposar denominadors comuns i particularitats complexes de com s’està treballant aquest tema des diferents contextos (serveis socials bàsics, serveis específics que atenen a persones sense llar, oficines d’habitatge o experiències comunitàries...).

Justificació:

Des del Treball Social creiem que la situació de l’habitatge i especialment la seva pèrdua és un dels factors per on pot començar l’exclusió social. Pretenem exposar denominadors comuns i particularitats complexes de com s’està treballant aquest tema des diferents contextos (serveis socials bàsics, serveis específics que atenen a persones sense llar, oficines d’habitatge o experiències comunitàries...).

En aquest curs també es posa la mirada en el professional: en com està organitzat, quines dificultats té, quin posicionament pren i quin reptes se li plantegen.

Adreçat a:

A professionals que treballin o estiguin interessats en el treball social relacionat amb matèria d’habitatge.

Objectius:

Conèixer el marc legislatiu vigent i les diferents prestacions i ajuts en matèria d’Habitatge.

Aprofundir en el paper del Treballador Social dins de l’àmbit d’Habitatge: a Oficines d’Habitatge, des de Serveis Socials d’Atenció Primària, Agència d’Habitatge i Tercer Sector.

Analitzar els diferents reptes a nivell professional per atendre situacions d’emergència habitacional i el seu impacte en les famílies afectades.

Programa:

1.Introducció

1.1 Dret a l’habitatge.
1.2 Legislació vigent en materia d’habitatge.

1.3 Evolució de les polítiques d'habitatge.
2. Figura TS especialitzat en habitatge
2.1 Àmbits d’intervenció: Oficines d’Habitatge, Agencia d’Habitatge…

2.2 Missió i funcions.
2.3 Coordinació amb els serveis.
2.4 Informe social            
3. Recursos i procediments

3.1 Procés judicial (desnonament exprés, execució hipotecària)
3.2 PEEU
3.3 Lloguer just
3.4 MIFO
3.5 Mesa emergència
3.6 Ofideute

4. Emergència Habitacional i Serveis Socials Bàsics
4.1 Circuits i límits dels Serveis Socials

4.2 Estratègies d’intervenció
4.3 Pèrdua d’habitatge (impacte emocional a les famílies i professionals)
4.4 Llançament (paper del TS)
4.5 Ocupacions

5. El Treball Social en altres contextos d’intervenció en habitatge:

5.1 Intervencions comunitàries i polítiques de regeneració urbana.

5.2 Situacions d’infrahabitatge i sensellarisme.

Metodologia:

El curs es durà a terme mitjançant la contextualització teòrica en matèria d’habitatge i  l’experiència professional dels diferents ponents.

S’abordarà la teoria aplicada amb casos pràctics reals, a partir d’una metodologia activa i participativa per part dels ponents i assistents.

Import i condicions

Preu col·legiats/des:
160.00€
Preu col·legiats/des a l´atur *:
128.00€
Preu precol·legiats/des:
160.00€
Preu no col·legiats/des:
224.00€

Docents

Tots els docents  d’aquest curs formen part del Grup d’Habitatge de la Comissió de Serveis Socials Bàsics del TSCAT i son:

Amparo Alcoverro Mesegué.

Diplomada en Treball Social per la Universitat de Barcelona amb dilatada experiència als serveis socials bàsics,  als equips d’infància en risc i  amb col·lectius específics amb risc d’exclusió severa. Llicenciada en Antropologia Social i Cultural a la Universitat Autònoma. Treballadora social del Centre de Serveis Socials Sant Martí – Verneda de Barcelona.

Gemma Barba Plana:

Diplomada en Treball Social per la Universitat de Barcelona amb 14 anys d’experiència als serveis socials bàsics,  amb un any d’experiència com a treballadora social especialitzada a una Oficina Local d’Habitatge.  Postgrau en Mediació Comunitària per la Universitat de Barcelona. 

Oriol Companyon:

Diplomat en Treball Social per la Universitat de Barcelona i Màster en Polítiques Socials i Mediació Comunitària de la Universitat Autònoma de Barcelona. Especialitzat en el Treball Social Comunitari amb més de deu anys d’experiència en programes de renovació urbana i rehabilitació d’edificis d’habitatges d’alta complexitat tècnica i social. Actualment dirigeix la cooperativa d’iniciatives socials i acció comunitària Ètic Hàbitat.

Janina Pinyol Vives.

Graduada en Treball Social per la Universitat de Barcelona. Actualment Treballadora Social del Servei d’Inserció Social a Famílies Rom (SISFA Rom) amb intervenció amb col·lectius amb risc d’exclusió. Màster en Polítiques Socials i Mediació Comunitària de la Universitat de Barcelona i  Màster amb intervenció amb col·lectius amb risc d’exclusió a la Universitat Oberta.

Israel Ureña Mallen:

Diplomat en Treball Social per la Universitat Ramon Llull. Llicenciat en Sociologia per la Universitat Barcelona. Màster en Teràpia Familiar Sistèmica Hospital de la Santa Creu i Sant Pau per la Universitat Autònoma de Barcelona. Treballador Social en el centre de Serveis Socials Franja Besòs de Barcelona.

Nuria Valle Díez:

Diplomada en Treball Social per la Universitat de Barcelona amb molta experiència als serveis socials bàsics i amb persones amb diversitat funcional.  Actualment Treballadora Social en Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Barcelona. Postgrau en teràpia familiar sistèmica i de parella.

Verònica Vives:

Diplomada en treball social per la Universitat de Barcelona i  Màster en política social i mediació comunitària per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb experiència de nou anys com a Treballadora Social de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (antiga ADIGSA).

Ubicació

Per a inscriure’t has d’estar registrada/registrat a la web

·        Si ja has fet amb anterioritat el registre a la pàgina web del Col·legi, clica aquí per identificar-te.

·        Si ets persona col·legiada/precol·legiada i encara no t’has registrat a la pàgina  web del Col·legi,  clica aquí.

·        Si no ets persona col·legiada/precol·legiada , per registrar-te a la pàgina web del Col·legi clica aquí.

 

El contingut d’aquesta pestanya tan sols es accesible pels inscrits al curs. Si ja estàs inscrit, conecta't
El contingut d’aquesta pestanya tan sols es accesible pel personal administratiu.

Programa

Dates: 7, 14, 21,28 de maig i 4 de juny

Des del Treball Social creiem que la situació de l’habitatge i especialment la seva pèrdua és un dels factors per on pot començar l’exclusió social. Pretenem exposar denominadors comuns i particularitats complexes de com s’està treballant aquest tema des diferents contextos (serveis socials bàsics, serveis específics que atenen a persones sense llar, oficines d’habitatge o experiències comunitàries...).

Justificació:

Des del Treball Social creiem que la situació de l’habitatge i especialment la seva pèrdua és un dels factors per on pot començar l’exclusió social. Pretenem exposar denominadors comuns i particularitats complexes de com s’està treballant aquest tema des diferents contextos (serveis socials bàsics, serveis específics que atenen a persones sense llar, oficines d’habitatge o experiències comunitàries...).

En aquest curs també es posa la mirada en el professional: en com està organitzat, quines dificultats té, quin posicionament pren i quin reptes se li plantegen.

Adreçat a:

A professionals que treballin o estiguin interessats en el treball social relacionat amb matèria d’habitatge.

Objectius:

Conèixer el marc legislatiu vigent i les diferents prestacions i ajuts en matèria d’Habitatge.

Aprofundir en el paper del Treballador Social dins de l’àmbit d’Habitatge: a Oficines d’Habitatge, des de Serveis Socials d’Atenció Primària, Agència d’Habitatge i Tercer Sector.

Analitzar els diferents reptes a nivell professional per atendre situacions d’emergència habitacional i el seu impacte en les famílies afectades.

Programa:

1.Introducció

1.1 Dret a l’habitatge.
1.2 Legislació vigent en materia d’habitatge.

1.3 Evolució de les polítiques d'habitatge.
2. Figura TS especialitzat en habitatge
2.1 Àmbits d’intervenció: Oficines d’Habitatge, Agencia d’Habitatge…

2.2 Missió i funcions.
2.3 Coordinació amb els serveis.
2.4 Informe social            
3. Recursos i procediments

3.1 Procés judicial (desnonament exprés, execució hipotecària)
3.2 PEEU
3.3 Lloguer just
3.4 MIFO
3.5 Mesa emergència
3.6 Ofideute

4. Emergència Habitacional i Serveis Socials Bàsics
4.1 Circuits i límits dels Serveis Socials

4.2 Estratègies d’intervenció
4.3 Pèrdua d’habitatge (impacte emocional a les famílies i professionals)
4.4 Llançament (paper del TS)
4.5 Ocupacions

5. El Treball Social en altres contextos d’intervenció en habitatge:

5.1 Intervencions comunitàries i polítiques de regeneració urbana.

5.2 Situacions d’infrahabitatge i sensellarisme.

Metodologia:

El curs es durà a terme mitjançant la contextualització teòrica en matèria d’habitatge i  l’experiència professional dels diferents ponents.

S’abordarà la teoria aplicada amb casos pràctics reals, a partir d’una metodologia activa i participativa per part dels ponents i assistents.

Import i condicions

Preu col·legiats/des:
160.00€
Preu col·legiats/des a l´atur *:
128.00€
Preu precol·legiats/des:
160.00€
Preu no col·legiats/des:
224.00€

Docents

Tots els docents  d’aquest curs formen part del Grup d’Habitatge de la Comissió de Serveis Socials Bàsics del TSCAT i son:

Amparo Alcoverro Mesegué.

Diplomada en Treball Social per la Universitat de Barcelona amb dilatada experiència als serveis socials bàsics,  als equips d’infància en risc i  amb col·lectius específics amb risc d’exclusió severa. Llicenciada en Antropologia Social i Cultural a la Universitat Autònoma. Treballadora social del Centre de Serveis Socials Sant Martí – Verneda de Barcelona.

Gemma Barba Plana:

Diplomada en Treball Social per la Universitat de Barcelona amb 14 anys d’experiència als serveis socials bàsics,  amb un any d’experiència com a treballadora social especialitzada a una Oficina Local d’Habitatge.  Postgrau en Mediació Comunitària per la Universitat de Barcelona. 

Oriol Companyon:

Diplomat en Treball Social per la Universitat de Barcelona i Màster en Polítiques Socials i Mediació Comunitària de la Universitat Autònoma de Barcelona. Especialitzat en el Treball Social Comunitari amb més de deu anys d’experiència en programes de renovació urbana i rehabilitació d’edificis d’habitatges d’alta complexitat tècnica i social. Actualment dirigeix la cooperativa d’iniciatives socials i acció comunitària Ètic Hàbitat.

Janina Pinyol Vives.

Graduada en Treball Social per la Universitat de Barcelona. Actualment Treballadora Social del Servei d’Inserció Social a Famílies Rom (SISFA Rom) amb intervenció amb col·lectius amb risc d’exclusió. Màster en Polítiques Socials i Mediació Comunitària de la Universitat de Barcelona i  Màster amb intervenció amb col·lectius amb risc d’exclusió a la Universitat Oberta.

Israel Ureña Mallen:

Diplomat en Treball Social per la Universitat Ramon Llull. Llicenciat en Sociologia per la Universitat Barcelona. Màster en Teràpia Familiar Sistèmica Hospital de la Santa Creu i Sant Pau per la Universitat Autònoma de Barcelona. Treballador Social en el centre de Serveis Socials Franja Besòs de Barcelona.

Nuria Valle Díez:

Diplomada en Treball Social per la Universitat de Barcelona amb molta experiència als serveis socials bàsics i amb persones amb diversitat funcional.  Actualment Treballadora Social en Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Barcelona. Postgrau en teràpia familiar sistèmica i de parella.

Verònica Vives:

Diplomada en treball social per la Universitat de Barcelona i  Màster en política social i mediació comunitària per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb experiència de nou anys com a Treballadora Social de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (antiga ADIGSA).

Ubicació

Inscripció

Per a inscriure’t has d’estar registrada/registrat a la web

·        Si ja has fet amb anterioritat el registre a la pàgina web del Col·legi, clica aquí per identificar-te.

·        Si ets persona col·legiada/precol·legiada i encara no t’has registrat a la pàgina  web del Col·legi,  clica aquí.

·        Si no ets persona col·legiada/precol·legiada , per registrar-te a la pàgina web del Col·legi clica aquí.