Encara no t´has col·legiat?
Ubicació TSCAT Barcelona
Portaferrissa 18, 1r 1a
Barcelona
Dates de realització
Inici: 18 octubre 2017
Fi: 15 novembre 2017
Horari: 16 a 20
Durada: 12.00 hores
Mínim de participants:
15 participants
Import
 • Col·legiats/des:
  96.00€
 • Col·legiats/des a l'atur*:
  77.00€
 • Precol·legiats/des:
  96.00€
 • No col·legiats/des:
  135.00€

Graduació de la Capacitat d'obrar i funció tutelar - Barcelona

Programa

Dates: 18, 25 d’octubre i 15 de novembre de 2017

Hi ha persones que a causa de les seves condicions físiques o psíquiques, no estan en situació de decidir administrar els seus bens o cuidar d’ells mateixos i necessiten a una tercera persona que complementi o assumeixi legalment aquesta responsabilitat, és a dir, la seva tutela.

Què és i què comporta aquesta modificació de la capacitat d’obrar? Quina és la tasca i com s’organitzen les entitats tutelars que la poden exercir? A aquestes qüestions donarà resposta la formació que et presentem sobre la incapacitació legal i els serveis de tutela.

Destinataris:

Persones interessades en l’àmbit de la salut mental i/o discapacitats, especialment professionals que treballin en l’àmbit de la tutela i famílies que poden tenir interès. Qualsevol persones interessada en la incapacitació legal i els serveis de tutela.

Objectius:

-Tenir coneixements per analitzar sobre el procediment judicial de modificació de la capacitat

-Identificar els motius per iniciar un procés d’incapacitació

-Reflexió sobre les conseqüències d’aquesta intervenció sobre la vida de la persona

 

Programa:

 1. Marc legislatiu   

       - Legislació Estatal

       - Legislació Catalunya

2. Motius per iniciar el procés d’incapacitació

       - Què significa estar incapacitat

       - Causes per iniciar el procés d’incapacitació i protocol per l’aplicació de criteris de cribratge abans d’iniciar un procés d’incapacitació

       - Qui pot ser declarant incapaç

       - Límits de la incapacitació legal e intervenció social

3. Procés d’incapacitació. Tràmit judicial

       - Qui pot iniciar el procés d’incapacitació d’una persona

       - Proves judicials del procés d’incapacitació: exploració metge forense, audiència de parents, sentència, etc.

       - Mesures cautelars en el procés d’incapacitació

4. Els òrgans tutelars

       - La tutela: incapacitació total

       - Curatela: complement de capacitat

       - L’administració patrimonial

       - El defensor judicial

       - Assistència

5. Nomenament del tutor

       - Qui pot ser tutor: persona jurídica o física

6. Funció del tutor

       - Què significa ser tutor d’una persona incapacitada legalment?

       - Responsabilitat i deures del tutor legal

Metodologia:

Formació presencial a través de diapositives i exemples pràctics relacionat amb la realitat del treballador social actual.

Lliurament d’un cas pràctic sobre persona incapacitada. Exemples pràctics per la reflexió i límits de la incapacitació legal.

Es comptarà amb la presència d’un auxiliar tutelar en Fundació. 

Aquesta formació té atorgat el Reconeixement d’Interès Sanitari amb número de registre 9002S/141/2017 i data 14 de juny de 2017.

Import i condicions

Preu col·legiats/des:
96.00€
Preu col·legiats/des a l´atur *:
77.00€
Preu precol·legiats/des:
96.00€
Preu no col·legiats/des:
135.00€

Docents

Aurora Amador Natera.

Treballadora social. Postgrau en Salut Mental i Màster en Coordinació i gestió d’equips socials. Actualment directora d’Àurea, Consultoria Social especialitzada en l’atenció a malalts mentals. 

Ubicació

Per a inscriure’t has d’estar registrada/registrat a la web

·        Si ja has fet amb anterioritat el registre a la pàgina web del Col·legi, clica aquí per identificar-te.

·        Si ets persona col·legiada/precol·legiada i encara no t’has registrat a la pàgina  web del Col·legi,  clica aquí.

·        Si no ets persona col·legiada/precol·legiada , per registrar-te a la pàgina web del Col·legi clica aquí.

 

El contingut d’aquesta pestanya tan sols es accesible pels inscrits al curs. Si ja estàs inscrit, conecta't
El contingut d’aquesta pestanya tan sols es accesible pel personal administratiu.

Programa

Dates: 18, 25 d’octubre i 15 de novembre de 2017

Hi ha persones que a causa de les seves condicions físiques o psíquiques, no estan en situació de decidir administrar els seus bens o cuidar d’ells mateixos i necessiten a una tercera persona que complementi o assumeixi legalment aquesta responsabilitat, és a dir, la seva tutela.

Què és i què comporta aquesta modificació de la capacitat d’obrar? Quina és la tasca i com s’organitzen les entitats tutelars que la poden exercir? A aquestes qüestions donarà resposta la formació que et presentem sobre la incapacitació legal i els serveis de tutela.

Destinataris:

Persones interessades en l’àmbit de la salut mental i/o discapacitats, especialment professionals que treballin en l’àmbit de la tutela i famílies que poden tenir interès. Qualsevol persones interessada en la incapacitació legal i els serveis de tutela.

Objectius:

-Tenir coneixements per analitzar sobre el procediment judicial de modificació de la capacitat

-Identificar els motius per iniciar un procés d’incapacitació

-Reflexió sobre les conseqüències d’aquesta intervenció sobre la vida de la persona

 

Programa:

 1. Marc legislatiu   

       - Legislació Estatal

       - Legislació Catalunya

2. Motius per iniciar el procés d’incapacitació

       - Què significa estar incapacitat

       - Causes per iniciar el procés d’incapacitació i protocol per l’aplicació de criteris de cribratge abans d’iniciar un procés d’incapacitació

       - Qui pot ser declarant incapaç

       - Límits de la incapacitació legal e intervenció social

3. Procés d’incapacitació. Tràmit judicial

       - Qui pot iniciar el procés d’incapacitació d’una persona

       - Proves judicials del procés d’incapacitació: exploració metge forense, audiència de parents, sentència, etc.

       - Mesures cautelars en el procés d’incapacitació

4. Els òrgans tutelars

       - La tutela: incapacitació total

       - Curatela: complement de capacitat

       - L’administració patrimonial

       - El defensor judicial

       - Assistència

5. Nomenament del tutor

       - Qui pot ser tutor: persona jurídica o física

6. Funció del tutor

       - Què significa ser tutor d’una persona incapacitada legalment?

       - Responsabilitat i deures del tutor legal

Metodologia:

Formació presencial a través de diapositives i exemples pràctics relacionat amb la realitat del treballador social actual.

Lliurament d’un cas pràctic sobre persona incapacitada. Exemples pràctics per la reflexió i límits de la incapacitació legal.

Es comptarà amb la presència d’un auxiliar tutelar en Fundació. 

Aquesta formació té atorgat el Reconeixement d’Interès Sanitari amb número de registre 9002S/141/2017 i data 14 de juny de 2017.

Import i condicions

Preu col·legiats/des:
96.00€
Preu col·legiats/des a l´atur *:
77.00€
Preu precol·legiats/des:
96.00€
Preu no col·legiats/des:
135.00€

Docents

Aurora Amador Natera.

Treballadora social. Postgrau en Salut Mental i Màster en Coordinació i gestió d’equips socials. Actualment directora d’Àurea, Consultoria Social especialitzada en l’atenció a malalts mentals. 

Ubicació

Inscripció

Per a inscriure’t has d’estar registrada/registrat a la web

·        Si ja has fet amb anterioritat el registre a la pàgina web del Col·legi, clica aquí per identificar-te.

·        Si ets persona col·legiada/precol·legiada i encara no t’has registrat a la pàgina  web del Col·legi,  clica aquí.

·        Si no ets persona col·legiada/precol·legiada , per registrar-te a la pàgina web del Col·legi clica aquí.