Encara no t´has col·legiat?
Ubicació TSCAT Tarragona
Barcelona 9, baixos 1a
Tarragona
Dates de realització
Inici: 27 febrer 2019
Fi: 07 març 2019
Horari: 16 a 20 hores i 10 a 14 hores.
Durada: 12.00 hores
Mínim de participants:
15 participants
Import
 • Col·legiats/des:
  96.00€
 • Col·legiats/des a l'atur*:
  76.00€
 • Precol·legiats/des:
  96.00€
 • No col·legiats/des:
  135.00€

Entrevista Motivacional - Nivell 1 - Tarragona

Programa

Dates:

27 de febrer de 16 a 20 hores, 6 de març de 16 a 20 hores, 7 de març de 10 a 14 hores

Adreçat a:

A professionals de l’àmbit social amb activitat assistencial ( treballadors socials, educadors, psicòlegs, pedagogs,etc)

Objectius:

- Amb la realització d’aquest curs es pretén facilitar als assistents la incorporació de noves estratègies a les habilitats socials ja adquirides al llarg de la vida professional.

- Es pretén a més, aportar un nou enfocament a les situacions d’activitat assistencial que més habitualment que generen dificultats i frustració en el professional (ex: usuaris difícils, mal complidors, etc) per tal de reconduir-les i augmentar les probabilitats d’èxit terapèutic.

Objectius Pedagògics:

- Conèixer el fonaments teòrics de l’ Entrevista Motivacional

- Conèixer els conceptes teòrics relacionats amb l’ Entrevista Motivacional (ambivalència, discrepància interna, resistència, autoeficàcia, discurs de canvi, etc)

- Conèixer els processos bàsics de l’ Entrevista Motivacional (generar aliança, enfocar, evocar i planificar)

- Conèixer els conceptes relacionats a la Roda del Canvi (Prochaska & DiClimente)

- Conèixer i incorporar les estratègies i/o microhabilitats en Entrevista Motivacional (preguntes obertes, escolta reflexiva, afirmacions, resums, com donar informació i consell de manera efectiva, etc)

- Conèixer com avançar en  les diferents etapes de l’ Entrevista Motivacional (detectar i reconduir l’aparició de resistències, detectar i afavorir l’aparició del discurs de canvi, donar informació i consell, determinar pla de canvi)

Programa:

- Definició d’Entrevista Motivaciónal

- Definició dels conceptes teòrics relacionats amb l’Entrevista Motivacional (ambivalència, discrepància interna, resistència, autoeficàcia, discurs de canvi, etc)

- Explicació dels processos de l’Entrevista Motivacional (generar vincle, enfocar , evocar i planificar)

- Explicació de la Roda del Canvi (Prochaska & DiClimente)

- Exposició de les diferents etapes en l’Entrevista Motivacional (fase exploratòria, com donar informació i consell, realització del pla de canvi, finalització) i correlació amb les diferents fases de la Roda del Canvi

- Explicació i pràctica in situ de cada una de les estratègies i/o microhabilitats en Entrevista Motivacional (preguntes obertes, escolta reflexiva, afirmacions, resums, com donar informació i consell, etc)

- Explicació i pràctica in situ de com avançar en les diferents etapes de l’Entrevista Motivacional (detectar i reconduir l’aparició de resistències, detectar i afavorir l’aparició del discurs de canvi, donar informació i consell, determinar pla de canvi)

Metodologia:

Al llarg de la realització de tot el curs es complementarà de forma intercalada l’exposició dels conceptes teòrics amb exercicis pràctics per tal d’afavorir i facilitar l’adquisició dels nous coneixements.

Import i condicions

Preu col·legiats/des:
96.00€
Preu col·legiats/des a l´atur *:
76.00€
Preu precol·legiats/des:
96.00€
Preu no col·legiats/des:
135.00€

Docents

Meritxell Torres

Psicòloga EAIA Alt Pirineu Occidental i Aran

Núria Ruiz

Treballadora EAIA Alt Pirineu Occidental i Aran.

 

Ambdues són Trainers d’Entrevista Motivacional i membres de Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT),

Ubicació

Per a inscriure’t has d’estar registrada/registrat a la web

·        Si ja has fet amb anterioritat el registre a la pàgina web del Col·legi, clica aquí per identificar-te.

·        Si ets persona col·legiada/precol·legiada i encara no t’has registrat a la pàgina  web del Col·legi,  clica aquí.

·        Si no ets persona col·legiada/precol·legiada , per registrar-te a la pàgina web del Col·legi clica aquí.

 

El contingut d’aquesta pestanya tan sols es accesible pels inscrits al curs. Si ja estàs inscrit, conecta't
El contingut d’aquesta pestanya tan sols es accesible pel personal administratiu.

Programa

Dates:

27 de febrer de 16 a 20 hores, 6 de març de 16 a 20 hores, 7 de març de 10 a 14 hores

Adreçat a:

A professionals de l’àmbit social amb activitat assistencial ( treballadors socials, educadors, psicòlegs, pedagogs,etc)

Objectius:

- Amb la realització d’aquest curs es pretén facilitar als assistents la incorporació de noves estratègies a les habilitats socials ja adquirides al llarg de la vida professional.

- Es pretén a més, aportar un nou enfocament a les situacions d’activitat assistencial que més habitualment que generen dificultats i frustració en el professional (ex: usuaris difícils, mal complidors, etc) per tal de reconduir-les i augmentar les probabilitats d’èxit terapèutic.

Objectius Pedagògics:

- Conèixer el fonaments teòrics de l’ Entrevista Motivacional

- Conèixer els conceptes teòrics relacionats amb l’ Entrevista Motivacional (ambivalència, discrepància interna, resistència, autoeficàcia, discurs de canvi, etc)

- Conèixer els processos bàsics de l’ Entrevista Motivacional (generar aliança, enfocar, evocar i planificar)

- Conèixer els conceptes relacionats a la Roda del Canvi (Prochaska & DiClimente)

- Conèixer i incorporar les estratègies i/o microhabilitats en Entrevista Motivacional (preguntes obertes, escolta reflexiva, afirmacions, resums, com donar informació i consell de manera efectiva, etc)

- Conèixer com avançar en  les diferents etapes de l’ Entrevista Motivacional (detectar i reconduir l’aparició de resistències, detectar i afavorir l’aparició del discurs de canvi, donar informació i consell, determinar pla de canvi)

Programa:

- Definició d’Entrevista Motivaciónal

- Definició dels conceptes teòrics relacionats amb l’Entrevista Motivacional (ambivalència, discrepància interna, resistència, autoeficàcia, discurs de canvi, etc)

- Explicació dels processos de l’Entrevista Motivacional (generar vincle, enfocar , evocar i planificar)

- Explicació de la Roda del Canvi (Prochaska & DiClimente)

- Exposició de les diferents etapes en l’Entrevista Motivacional (fase exploratòria, com donar informació i consell, realització del pla de canvi, finalització) i correlació amb les diferents fases de la Roda del Canvi

- Explicació i pràctica in situ de cada una de les estratègies i/o microhabilitats en Entrevista Motivacional (preguntes obertes, escolta reflexiva, afirmacions, resums, com donar informació i consell, etc)

- Explicació i pràctica in situ de com avançar en les diferents etapes de l’Entrevista Motivacional (detectar i reconduir l’aparició de resistències, detectar i afavorir l’aparició del discurs de canvi, donar informació i consell, determinar pla de canvi)

Metodologia:

Al llarg de la realització de tot el curs es complementarà de forma intercalada l’exposició dels conceptes teòrics amb exercicis pràctics per tal d’afavorir i facilitar l’adquisició dels nous coneixements.

Import i condicions

Preu col·legiats/des:
96.00€
Preu col·legiats/des a l´atur *:
76.00€
Preu precol·legiats/des:
96.00€
Preu no col·legiats/des:
135.00€

Docents

Meritxell Torres

Psicòloga EAIA Alt Pirineu Occidental i Aran

Núria Ruiz

Treballadora EAIA Alt Pirineu Occidental i Aran.

 

Ambdues són Trainers d’Entrevista Motivacional i membres de Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT),

Ubicació

Inscripció

Per a inscriure’t has d’estar registrada/registrat a la web

·        Si ja has fet amb anterioritat el registre a la pàgina web del Col·legi, clica aquí per identificar-te.

·        Si ets persona col·legiada/precol·legiada i encara no t’has registrat a la pàgina  web del Col·legi,  clica aquí.

·        Si no ets persona col·legiada/precol·legiada , per registrar-te a la pàgina web del Col·legi clica aquí.