Encara no t´has col·legiat?
Ubicació Barcelona
A concretar
Dates de realització
Inici: 21 setembre 2021
Fi: 17 novembre 2021
Horari: 17 a 20
Durada: 20.00 hores
Places
Màxim: 25
Import
 • Col·legiats/des:
  112.00€
 • Col·legiats/des a l'atur*:
  90.00€
 • Precol·legiats/des:
  112.00€
 • No col·legiats/des:
  240.00€

Entendre i viure el Treball Social Comunitari a través del teatre social

Programa

Dates: 29 de setembre, 6, 13, 20 i 27 d'octubre (de 17 a 20 hores), 3 de novembre ( representació), 17 de novembre ( 18-20 h)

Es realitzarà presencialment a Barcelona, i properament es concretarà l’espai

Per a comprendre la realitat crítica que envolten les pràctiques del TSC i aprofundir   en els coneixements i reptes de la seva metodologia,es proposa incorporar el Teatre Social com a eina d’observació i aprenentatge d’un mateix en el reconeixement, visualització,  interiorització i transformació dels conceptes metodològics i ètics que configuren el Treball Social Comunitari per posar-los a l’abast dels i les  professionals. El Treball social Comunitari acompanya als professionals, les persones i col·lectius a compartir les problemàtiques que els afecten, a entendre les causes que les provoquen  i cercar possibles vies  en comú de transformació que parteixin  de les seves inquietuds i la seva participació.

Podeu llegir més

Objectiu General:

Oferir un espai on  s’aprofundeixi en els aspectes nuclears de la metodologia del TSC a partir de la utilització de les tècniques teatrals que permetin visibilitzar, reflexionar i generar debat. (L’experimentació permetrà copsar les oportunitats d’aplicació del teatre social com una eina per treballar processos comunitaris en els barris)

Objectius específics:

Millorar la identificació i interiorització dels conceptes bàsics del Treball Social Comunitari mitjançant el Teatre Social.

Incorporar el Teatre Social com a possible eina metodològica de futurs projectes d’acció comunitària.

Desenvolupar eines per la resolució de conflictes per al Treball Social comunitari.

Crear un espai de reflexió i de comunitat per a poder posteriorment reproduir el procés als barris.

Apoderar al col•lectiu perquè trobin sentit i motivació per participar i liderar processos de Treball Social Comunitari.

Creació d’una producció teatral a partir del grup a representar amb públic de la comunitat.

Conèixer les tècniques del Teatre Fòrum aplicades al Treball Social Comunitari.

Conceptes Nuclears a Treballar

En aquest curs es proposa aprofundir en el TSC a través de l'experiència del teatre social. Us convidem  a fer un  recorregut  pels conceptes nuclears del TSC que  es treballaran de manera vivencial a través de les tècniques del teatre social. Les qualitats experiencials d'aquestes tècniques faciliten la visualització i interiorització dels conceptes i enforteix el domini metodològic de les competències professionals  de els/les treballadors/res socials per implementar el TSC en els diferents àmbits . En paral·lel s'aporten  nocions de la tècnica del teatre social per poder iniciar-se en l' aplicació d'aquestes eines en les accions i  processos comunitaris  on els professionals del treball social hi estiguem  participant.

1. Construcció del projecte professional comunitari

- Consciència colectiva: de les meves inquietuts a les inquietuts compartides

- Construcció d'objectius comuns

- Planificació: De les accions al procés comunitari

2. La participació: Veus presents i silenciades. El treballl amb la població no organitzada

3. Enfortiment comunitari:

- Diàleg entre la dimensió personal  i col·lectiva.

- La dimensió educativa i participativa en la creació de procesos

- Consciència crítica  i procesos de continuïtat: cadenes de poder i desigualtats

4. Rol facilitador del professional de treball social en els processos comunitaris

5. Avaluació del Treball Social Comunitari i els seus impactes: Com hem treballat? Què hem generat? Es realment transformador?

Metolodogia:

Tallers vivencials amb propostes de jocs, exercicis i tècniques que permeten trobar en l'activitat teatral un instrument eficaç per a la comprensió i la recerca de solucions a problemes socials, creant, una reflexió que condueixi a l'acció en la nostra vida diària. Basat en propostes de Paulo Freire i Augusto Boal i el seu Teatre de l'Oprimit, aborda la reflexió de conflictes de la vida quotidiana.

La Xixa Teatre treballa a partir de la unió de tres metodologies: el Teatre dels i les Oprimides (TO), el Treball de Processos i l'Educació Popular i Recerca-Acció Participativa (IAP). Aquestes tres metodologies té elements en comú (són crítiques en la mesura en la qual qüestionen les relacions de poder, són participatives, ofereixen marcs de creació de coneixement, treballen a partir de processos de cíclics de presa de consciència i estan orientades cap a la transformació social a favor d'un món més just). Al seu torn, aquestes tres metodologies ofereixen eines diverses que es complementen. A continuació detallem de manera esquemàtica els tres mètodes.

 

 

Import i condicions

Preu col·legiats/des:
112.00€
Preu col·legiats/des a l´atur *:
90.00€
Preu precol·legiats/des:
112.00€
Preu no col·legiats/des:
240.00€

Docents

LA XIXA TEATRE

L'Associació La Xixa Teatre és una associació sense ànim de lucre orientada cap a la recerca, el desenvolupament i la multiplicació de les eines teatrals educatives com a mitjà de transformació social. Com a associació ens constituïm en un grup multi- disciplinar de col·laboradors, amb el suport de més de 30 voluntaris, formats en el camp

de les ciències socials i de l'art que enriqueix la nostra labor social i creativa, i que ens manté en una permanent formació i aprenentatge. La nostra experiència a l'educació para persones adultes implica l'organització i realització de tallers de Formació de Formadors a nivell local i internacional al voltant de tres eixos principals: Interculturalitat, Racisme, Xenofòbia, Inclusió Social i Integració; Gènere i polítiques d'igualtat, Diversitat Sexual; i Ciutadania Activa, Participació Ciutadana i Desenvolupament Local. La missió de l'Associació La Xixa Teatre és: facilitar la creació d'espais d'apoderament a través de les Metodologies Participatives, la Psicologia Orientada a Processos i el Teatre de l'Oprimit per generar processos de transformació individual i col·lectiva en contextos de vulnerabilitat social.

 

Ubicació

Per a inscriure’t has d’estar registrada/registrat a la web

·        Si ja has fet amb anterioritat el registre a la pàgina web del Col·legi, clica aquí per identificar-te.

·        Si ets persona col·legiada/precol·legiada i encara no t’has registrat a la pàgina  web del Col·legi,  clica aquí.

·        Si no ets persona col·legiada/precol·legiada , per registrar-te a la pàgina web del Col·legi clica aquí.

 

El contingut d’aquesta pestanya tan sols es accesible pels inscrits al curs. Si ja estàs inscrit, conecta't
El contingut d’aquesta pestanya tan sols es accesible pel personal administratiu.

Programa

Dates: 29 de setembre, 6, 13, 20 i 27 d'octubre (de 17 a 20 hores), 3 de novembre ( representació), 17 de novembre ( 18-20 h)

Es realitzarà presencialment a Barcelona, i properament es concretarà l’espai

Per a comprendre la realitat crítica que envolten les pràctiques del TSC i aprofundir   en els coneixements i reptes de la seva metodologia,es proposa incorporar el Teatre Social com a eina d’observació i aprenentatge d’un mateix en el reconeixement, visualització,  interiorització i transformació dels conceptes metodològics i ètics que configuren el Treball Social Comunitari per posar-los a l’abast dels i les  professionals. El Treball social Comunitari acompanya als professionals, les persones i col·lectius a compartir les problemàtiques que els afecten, a entendre les causes que les provoquen  i cercar possibles vies  en comú de transformació que parteixin  de les seves inquietuds i la seva participació.

Podeu llegir més

Objectiu General:

Oferir un espai on  s’aprofundeixi en els aspectes nuclears de la metodologia del TSC a partir de la utilització de les tècniques teatrals que permetin visibilitzar, reflexionar i generar debat. (L’experimentació permetrà copsar les oportunitats d’aplicació del teatre social com una eina per treballar processos comunitaris en els barris)

Objectius específics:

Millorar la identificació i interiorització dels conceptes bàsics del Treball Social Comunitari mitjançant el Teatre Social.

Incorporar el Teatre Social com a possible eina metodològica de futurs projectes d’acció comunitària.

Desenvolupar eines per la resolució de conflictes per al Treball Social comunitari.

Crear un espai de reflexió i de comunitat per a poder posteriorment reproduir el procés als barris.

Apoderar al col•lectiu perquè trobin sentit i motivació per participar i liderar processos de Treball Social Comunitari.

Creació d’una producció teatral a partir del grup a representar amb públic de la comunitat.

Conèixer les tècniques del Teatre Fòrum aplicades al Treball Social Comunitari.

Conceptes Nuclears a Treballar

En aquest curs es proposa aprofundir en el TSC a través de l'experiència del teatre social. Us convidem  a fer un  recorregut  pels conceptes nuclears del TSC que  es treballaran de manera vivencial a través de les tècniques del teatre social. Les qualitats experiencials d'aquestes tècniques faciliten la visualització i interiorització dels conceptes i enforteix el domini metodològic de les competències professionals  de els/les treballadors/res socials per implementar el TSC en els diferents àmbits . En paral·lel s'aporten  nocions de la tècnica del teatre social per poder iniciar-se en l' aplicació d'aquestes eines en les accions i  processos comunitaris  on els professionals del treball social hi estiguem  participant.

1. Construcció del projecte professional comunitari

- Consciència colectiva: de les meves inquietuts a les inquietuts compartides

- Construcció d'objectius comuns

- Planificació: De les accions al procés comunitari

2. La participació: Veus presents i silenciades. El treballl amb la població no organitzada

3. Enfortiment comunitari:

- Diàleg entre la dimensió personal  i col·lectiva.

- La dimensió educativa i participativa en la creació de procesos

- Consciència crítica  i procesos de continuïtat: cadenes de poder i desigualtats

4. Rol facilitador del professional de treball social en els processos comunitaris

5. Avaluació del Treball Social Comunitari i els seus impactes: Com hem treballat? Què hem generat? Es realment transformador?

Metolodogia:

Tallers vivencials amb propostes de jocs, exercicis i tècniques que permeten trobar en l'activitat teatral un instrument eficaç per a la comprensió i la recerca de solucions a problemes socials, creant, una reflexió que condueixi a l'acció en la nostra vida diària. Basat en propostes de Paulo Freire i Augusto Boal i el seu Teatre de l'Oprimit, aborda la reflexió de conflictes de la vida quotidiana.

La Xixa Teatre treballa a partir de la unió de tres metodologies: el Teatre dels i les Oprimides (TO), el Treball de Processos i l'Educació Popular i Recerca-Acció Participativa (IAP). Aquestes tres metodologies té elements en comú (són crítiques en la mesura en la qual qüestionen les relacions de poder, són participatives, ofereixen marcs de creació de coneixement, treballen a partir de processos de cíclics de presa de consciència i estan orientades cap a la transformació social a favor d'un món més just). Al seu torn, aquestes tres metodologies ofereixen eines diverses que es complementen. A continuació detallem de manera esquemàtica els tres mètodes.

 

 

Import i condicions

Preu col·legiats/des:
112.00€
Preu col·legiats/des a l´atur *:
90.00€
Preu precol·legiats/des:
112.00€
Preu no col·legiats/des:
240.00€

Docents

LA XIXA TEATRE

L'Associació La Xixa Teatre és una associació sense ànim de lucre orientada cap a la recerca, el desenvolupament i la multiplicació de les eines teatrals educatives com a mitjà de transformació social. Com a associació ens constituïm en un grup multi- disciplinar de col·laboradors, amb el suport de més de 30 voluntaris, formats en el camp

de les ciències socials i de l'art que enriqueix la nostra labor social i creativa, i que ens manté en una permanent formació i aprenentatge. La nostra experiència a l'educació para persones adultes implica l'organització i realització de tallers de Formació de Formadors a nivell local i internacional al voltant de tres eixos principals: Interculturalitat, Racisme, Xenofòbia, Inclusió Social i Integració; Gènere i polítiques d'igualtat, Diversitat Sexual; i Ciutadania Activa, Participació Ciutadana i Desenvolupament Local. La missió de l'Associació La Xixa Teatre és: facilitar la creació d'espais d'apoderament a través de les Metodologies Participatives, la Psicologia Orientada a Processos i el Teatre de l'Oprimit per generar processos de transformació individual i col·lectiva en contextos de vulnerabilitat social.

 

Ubicació

Inscripció

Per a inscriure’t has d’estar registrada/registrat a la web

·        Si ja has fet amb anterioritat el registre a la pàgina web del Col·legi, clica aquí per identificar-te.

·        Si ets persona col·legiada/precol·legiada i encara no t’has registrat a la pàgina  web del Col·legi,  clica aquí.

·        Si no ets persona col·legiada/precol·legiada , per registrar-te a la pàgina web del Col·legi clica aquí.