Encara no t´has col·legiat?
Ubicació TSCAT Barcelona
C/ Portaferrissa, 18, 1r 1a
Barcelona
Dates de realització
Inici: 20 setembre 2019
Fi: 11 octubre 2019
Horari: 9 a 14
Durada: 20.00 hores
Places
Import
 • Col·legiats/des:
  160.00€
 • Col·legiats/des a l'atur*:
  128.00€
 • Precol·legiats/des:
  160.00€
 • No col·legiats/des:
  224.00€

Els serveis socials bàsics des d’una mirada pràctica

Programa

Dates: 20 i 27 de setembre i 4 i 11 d'octubre de 2019

Continguts

1a Sessió

1. Què són els Serveis Socials Bàsics.

1.1 Definició, funcions, objectius.

1.2 La cartera de serveis dels SSB

1.3 Diferents normatives que regulen els SSB

2. Contracte Programa entre els Ens Locals i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

2.1 Objectius

2.2 Contingut

2.3 Tipologia

3. Serveis que formen part dels SSB. La Cartera de serveis pròpia d'un ens local (ajuntament o Consell Comarcal) en l`àmbit dels SSB.

3.1 El catàleg de serveis propis

4. Estructura organitzativa d'un ens local (ajuntament o Consell Comarcal)

4.1 Tipologia d’organigrames

4.2 Situació dels SSB dins d’aquesta estructura

4.3 Components bàsics de la gestió corporativa (tipologia de procediments administratius tenint en compte aquesta estructura)

4.4 L’encàrrec institucional explícit

2a Sessió

1. La Prestació de servei

1.1 L’encàrrec institucional implícit

1.2 Objecte de treball dels EBAS

1.3 Diversificació dels canals d’atenció

1.4 Especialització funcional dels professionals

1.5 Combinació del treball individual, en grup i comunitari

2. Model d’atenció als SBAS

2.1 El procés d’atenció i intervenció

2.2 La recepció de l’usuari en el marc dels SSB

2.3 El professional de referència

2.4 Protocols d’intervenció

3a sessió

1.Instruments socials

1.1. Diagnòstic

1.2.Pla d’atenció social, Els plans de treball amb les persones/famílies ateses als SSB

1.3. Avaluació i Criteris detancament

1.4.La Relació amb altres professionals, serveis, organismes i entitats.

1.5.Les reunions d’equip (tipologia i perfils professionals)

1.6.La coordinació

1.7.El treball en xarxa

1.8. Atenció de les urgències

2. Tasques concretes a desenvolupar per part dels treballadors/es socials als SSB 2.1. La informació, orientació i assessorament que han de donar els treballadors/es socials.

2.2. Tipologia i models d'informe social més freqüents que utilitza el treballador/asocial als SSB.

2.3. Les expectatives de la ciutadania

4a sessió

1. La demanda de la ciutadania als SBAS (Prestacions, recursos i serveis més sol·licitats)

1.1. Prestacions, tràmits i recursos més comuns: Renta Garantida Ciutadania, Llei de Dependència, Pobresa energètica, Prestacions d'urgència, Aliments, etc.

1.2. Bases de prestacions de les pròpies administracions locals

2. Sistemes d'informació en l'àmbit dels SSB

2.1. Programes informàtics de recollida i gestió de dades.

2.2. Criteris bàsics per a la gestió de la informació.

2.3. L'administració electrònica

3. El treball social comunitari

3.1. Guió i estructura d’un projecte comunitari

3.2. Implementació des dels serveis socials bàsics

 

Import i condicions

Preu col·legiats/des:
160.00€
Preu col·legiats/des a l´atur *:
128.00€
Preu precol·legiats/des:
160.00€
Preu no col·legiats/des:
224.00€

Docents

Maribel Zabal, treballadora social dels Serveis Socials Bàsics. Consell Comarcal del Baix Penedès. Màster en PNL i Coach individual.

Àngel Rafecas, cap del Departament de Serveis Socials. Consell Comarcal del Baix Penedès. Àrea de Benestar Social i Treballador social i subdirector en residència de Gent Gran.

 

Ubicació

Per a inscriure’t has d’estar registrada/registrat a la web

·        Si ja has fet amb anterioritat el registre a la pàgina web del Col·legi, clica aquí per identificar-te.

·        Si ets persona col·legiada/precol·legiada i encara no t’has registrat a la pàgina  web del Col·legi,  clica aquí.

·        Si no ets persona col·legiada/precol·legiada , per registrar-te a la pàgina web del Col·legi clica aquí.

 

El contingut d’aquesta pestanya tan sols es accesible pels inscrits al curs. Si ja estàs inscrit, conecta't
El contingut d’aquesta pestanya tan sols es accesible pel personal administratiu.

Programa

Dates: 20 i 27 de setembre i 4 i 11 d'octubre de 2019

Continguts

1a Sessió

1. Què són els Serveis Socials Bàsics.

1.1 Definició, funcions, objectius.

1.2 La cartera de serveis dels SSB

1.3 Diferents normatives que regulen els SSB

2. Contracte Programa entre els Ens Locals i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

2.1 Objectius

2.2 Contingut

2.3 Tipologia

3. Serveis que formen part dels SSB. La Cartera de serveis pròpia d'un ens local (ajuntament o Consell Comarcal) en l`àmbit dels SSB.

3.1 El catàleg de serveis propis

4. Estructura organitzativa d'un ens local (ajuntament o Consell Comarcal)

4.1 Tipologia d’organigrames

4.2 Situació dels SSB dins d’aquesta estructura

4.3 Components bàsics de la gestió corporativa (tipologia de procediments administratius tenint en compte aquesta estructura)

4.4 L’encàrrec institucional explícit

2a Sessió

1. La Prestació de servei

1.1 L’encàrrec institucional implícit

1.2 Objecte de treball dels EBAS

1.3 Diversificació dels canals d’atenció

1.4 Especialització funcional dels professionals

1.5 Combinació del treball individual, en grup i comunitari

2. Model d’atenció als SBAS

2.1 El procés d’atenció i intervenció

2.2 La recepció de l’usuari en el marc dels SSB

2.3 El professional de referència

2.4 Protocols d’intervenció

3a sessió

1.Instruments socials

1.1. Diagnòstic

1.2.Pla d’atenció social, Els plans de treball amb les persones/famílies ateses als SSB

1.3. Avaluació i Criteris detancament

1.4.La Relació amb altres professionals, serveis, organismes i entitats.

1.5.Les reunions d’equip (tipologia i perfils professionals)

1.6.La coordinació

1.7.El treball en xarxa

1.8. Atenció de les urgències

2. Tasques concretes a desenvolupar per part dels treballadors/es socials als SSB 2.1. La informació, orientació i assessorament que han de donar els treballadors/es socials.

2.2. Tipologia i models d'informe social més freqüents que utilitza el treballador/asocial als SSB.

2.3. Les expectatives de la ciutadania

4a sessió

1. La demanda de la ciutadania als SBAS (Prestacions, recursos i serveis més sol·licitats)

1.1. Prestacions, tràmits i recursos més comuns: Renta Garantida Ciutadania, Llei de Dependència, Pobresa energètica, Prestacions d'urgència, Aliments, etc.

1.2. Bases de prestacions de les pròpies administracions locals

2. Sistemes d'informació en l'àmbit dels SSB

2.1. Programes informàtics de recollida i gestió de dades.

2.2. Criteris bàsics per a la gestió de la informació.

2.3. L'administració electrònica

3. El treball social comunitari

3.1. Guió i estructura d’un projecte comunitari

3.2. Implementació des dels serveis socials bàsics

 

Import i condicions

Preu col·legiats/des:
160.00€
Preu col·legiats/des a l´atur *:
128.00€
Preu precol·legiats/des:
160.00€
Preu no col·legiats/des:
224.00€

Docents

Maribel Zabal, treballadora social dels Serveis Socials Bàsics. Consell Comarcal del Baix Penedès. Màster en PNL i Coach individual.

Àngel Rafecas, cap del Departament de Serveis Socials. Consell Comarcal del Baix Penedès. Àrea de Benestar Social i Treballador social i subdirector en residència de Gent Gran.

 

Ubicació

Inscripció

Per a inscriure’t has d’estar registrada/registrat a la web

·        Si ja has fet amb anterioritat el registre a la pàgina web del Col·legi, clica aquí per identificar-te.

·        Si ets persona col·legiada/precol·legiada i encara no t’has registrat a la pàgina  web del Col·legi,  clica aquí.

·        Si no ets persona col·legiada/precol·legiada , per registrar-te a la pàgina web del Col·legi clica aquí.