Encara no t´has col·legiat?
Ubicació Online
Dates de realització
Inici: 19 octubre 2021
Fi: 09 novembre 2021
Horari: 16 a 19
Durada: 12.00 hores
Places
Màxim: 21
Import
 • Col·legiats/des:
  96.00€
 • Col·legiats/des a l'atur*:
  77.00€
 • Precol·legiats/des:
  96.00€
 • No col·legiats/des:
  135.00€

Elaboració dels plans individuals d’atenció dins del marc de la LAPAD (PIAS). Nivell bàsic

Programa

Dates: 19, 26 d’octubre, 2 i 9 de novembre de 16 a 19 hores

Adreçat a:

Treballadors/es Socials que no tenen cap coneixement en dependència i volen tenir les nocions bàsiques per començar a realitzar els PIA

Objectius:

Conèixer el marc legislatiu i l’aplicació de la LAPAD a Catalunya

Disposar dels coneixements professionals bàsics i necessaris en relació amb el procediment d’elaboració dels PIAS.

Programa:

Breu introducció al marc legislatiu: principis bàsics i desplegament a Catalunya: subprocessos i elements claus del procediment.

El procés de valoració de les persones en situació de dependència: Barems de Valoració de Dependència i determinació de Grau i Nivell.

El Programa Individual d’Atenció:

Criteris d’elaboració i documentació emprada

Catàleg de serveis i prestacions

Règim de compatibilitats i incompatibilitats

Determinació dels copagaments i de les prestacions: ús de la calculadora.

Determinació de la data d’efectes dels serveis i de les prestacions.

Prestacions vinculades residència

Incorporació Grau I. Cartera serveis i prestacions.

Seguiment dels PIAS i modificacions de PIAS previs.

Treball de casos pràctics: Es treballaran diferents possibilitats i propostes de PIA: des de l’estudi de la situació fins a la signatura de l’acord PIA.

Metodologia:

Els coneixements necessaris precisen d’una contextualització teòrica, el taller serà combinant la teoria amb la realització de casos pràctics.

La formació  s'impartirà a través de connexió en directe amb la docent a la plataforma del TSCAT, els dies programats.

Aquesta formació té atorgat el Reconeixement d’Interès Sanitari amb número de registre 9002S/210/2021 i data 23 d'octubre de 2021

Import i condicions

Preu col·legiats/des:
96.00€
Preu col·legiats/des a l´atur *:
77.00€
Preu precol·legiats/des:
96.00€
Preu no col·legiats/des:
135.00€

Docents

Silvia Dumont López

Diplomada en Treball Social. La meva carrera professional arranca com a treballadora social d’un centre residencial per a gent gran i posteriorment al Consorci Sanitari Integral. Al CSI m’incorporo com a treballadora social i al 2007 com a responsable de coordinació del centre d’atenció social de serveis domiciliaris.

A l’Administració local col·laboro amb l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i posteriorment  l’Ajuntament de Barcelona fins a l’actualitat.

Vinculada a  la Llei de Promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència des de que es va crear com a projecte demostratiu. Des de 2008 desenvolupo la meva tasca com a Referent Comunitària a L'Ajuntament de Barcelona.

Ubicació

Per a inscriure’t has d’estar registrada/registrat a la web

·        Si ja has fet amb anterioritat el registre a la pàgina web del Col·legi, clica aquí per identificar-te.

·        Si ets persona col·legiada/precol·legiada i encara no t’has registrat a la pàgina  web del Col·legi,  clica aquí.

·        Si no ets persona col·legiada/precol·legiada , per registrar-te a la pàgina web del Col·legi clica aquí.

 

El contingut d’aquesta pestanya tan sols es accesible pels inscrits al curs. Si ja estàs inscrit, conecta't
El contingut d’aquesta pestanya tan sols es accesible pel personal administratiu.

Programa

Dates: 19, 26 d’octubre, 2 i 9 de novembre de 16 a 19 hores

Adreçat a:

Treballadors/es Socials que no tenen cap coneixement en dependència i volen tenir les nocions bàsiques per començar a realitzar els PIA

Objectius:

Conèixer el marc legislatiu i l’aplicació de la LAPAD a Catalunya

Disposar dels coneixements professionals bàsics i necessaris en relació amb el procediment d’elaboració dels PIAS.

Programa:

Breu introducció al marc legislatiu: principis bàsics i desplegament a Catalunya: subprocessos i elements claus del procediment.

El procés de valoració de les persones en situació de dependència: Barems de Valoració de Dependència i determinació de Grau i Nivell.

El Programa Individual d’Atenció:

Criteris d’elaboració i documentació emprada

Catàleg de serveis i prestacions

Règim de compatibilitats i incompatibilitats

Determinació dels copagaments i de les prestacions: ús de la calculadora.

Determinació de la data d’efectes dels serveis i de les prestacions.

Prestacions vinculades residència

Incorporació Grau I. Cartera serveis i prestacions.

Seguiment dels PIAS i modificacions de PIAS previs.

Treball de casos pràctics: Es treballaran diferents possibilitats i propostes de PIA: des de l’estudi de la situació fins a la signatura de l’acord PIA.

Metodologia:

Els coneixements necessaris precisen d’una contextualització teòrica, el taller serà combinant la teoria amb la realització de casos pràctics.

La formació  s'impartirà a través de connexió en directe amb la docent a la plataforma del TSCAT, els dies programats.

Aquesta formació té atorgat el Reconeixement d’Interès Sanitari amb número de registre 9002S/210/2021 i data 23 d'octubre de 2021

Import i condicions

Preu col·legiats/des:
96.00€
Preu col·legiats/des a l´atur *:
77.00€
Preu precol·legiats/des:
96.00€
Preu no col·legiats/des:
135.00€

Docents

Silvia Dumont López

Diplomada en Treball Social. La meva carrera professional arranca com a treballadora social d’un centre residencial per a gent gran i posteriorment al Consorci Sanitari Integral. Al CSI m’incorporo com a treballadora social i al 2007 com a responsable de coordinació del centre d’atenció social de serveis domiciliaris.

A l’Administració local col·laboro amb l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i posteriorment  l’Ajuntament de Barcelona fins a l’actualitat.

Vinculada a  la Llei de Promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència des de que es va crear com a projecte demostratiu. Des de 2008 desenvolupo la meva tasca com a Referent Comunitària a L'Ajuntament de Barcelona.

Ubicació

Inscripció

Per a inscriure’t has d’estar registrada/registrat a la web

·        Si ja has fet amb anterioritat el registre a la pàgina web del Col·legi, clica aquí per identificar-te.

·        Si ets persona col·legiada/precol·legiada i encara no t’has registrat a la pàgina  web del Col·legi,  clica aquí.

·        Si no ets persona col·legiada/precol·legiada , per registrar-te a la pàgina web del Col·legi clica aquí.