Encara no t´has col·legiat?
Ubicació TSCAT Barcelona
Portaferrissa 18, 1r 1a
Barcelona
Dates de realització
Inici: 04 desembre 2017
Fi: 18 desembre 2017
Horari: 16.30 a 20
Durada: 14.00 hores
Mínim de participants:
14 participants
Import
 • Col·legiats/des:
  112.00€
 • Col·legiats/des a l'atur*:
  90.00€
 • Precol·legiats/des:
  112.00€
 • No col·legiats/des:
  157.00€

El procés d'atenció a la persona en un centre residencial - Barcelona

Programa

Dates: 4, 11, 14 i 18 de desembre de 2017

Els i les treballadors/res socials (TS) que desenvolupen la seva tasca professional dins de centres residencials per a la gent gran són professionals referents al llarg de tot el procés d’acollida, estada i comiat de la persona i la seva família al centre; promovent el desenvolupament de les capacitats de les persones, facilitant la seva adaptació, vetllant pels drets i deures de la persona, vetllant per la continuïtat de l’atenció,...

En aquest curs ens aproximarem a la realitat que acompanya a la persona gran i a llurs família durant el procés d’atenció en el centre, des de l’acollida i fins al comiat.

Objectius:

 • Millorar les competències professionals dels i de les Treballadors/es Socials que treballen o volen treballar en centres residencials per a la gent gran
 • Assolir un aprenentatge dinàmic i progressiu, orientat a millorar la pràctica professional
 • Millorar les habilitats, les actituds i l’actuació professional per poder realitzar un bon acompanyament de la persona  resident i la seva família
 • Conèixer les tasques i funcions del/de la treballador/a social en un centre residencial i el seu paper dins I' equip interdisciplinari 
 • Aprendre o millorar l’elaboració de processos/ protocols

Programa:

Sessió 1.  Persones grans  i  Xarxa de serveis

 1. Marc legal
 2. Els serveis de la Xarxa d’atenció a la gent gran.
 3. Tipologia de serveis
 4. El perfil de les persones ateses i graus de dependència
 5. Funcions del/de la treballador/a social en els centres de residencials i d’altres professionals de l’equip

Sessió 2. Models de Qualitat

 1. Planificació estratègica: la missió i visió del centre, l’anàlisi DAFO, quadre comandament, enquestes de satisfacció, suggeriments i queixes.
 2. Gestió basada en processos i millora continua.  Mapa de processos
 3. Indicadors de qualitat

Sessió 3. El procés d’acollida

 1. Estructura d’un procés/ protocol
 2. El procés d’acollida en una residència per a gent gran: preingrés, ingrés-inici de l’atenció i adaptació al centre
 3. Normativa específica sobre la voluntat de l’ingrés de les persones presumptes incapaces, la guarda de fet, la modificació de la capacitat
 4. Protocol criteris cribatge per valorar la capacitat d’obrar
 5. Drets. Protocol Marc per a un abordatge coordinat de les situacions de maltractament vers les persones grans

Sessió 4. Altres processos d’atenció

 1. El procés PIAI: aspectes metodològics i organitzatius, la valoració integral, l’anàlisi de necessitats, les dimensions en la qualitat de vida, objectius i accions de l’equip interdisciplinar
 2. El procés d’atenció a la família : la informació, la participació, el suport i el recolzament
 3. El procés de comiat.  Trasllats, final de vida

Metodologia:

Es tracta d'un curs teòric que combina amb activitats de caràcter pràctic orientades a l'elaboració i aplicació de diferents processos en l’atenció a les persones que viuen en un centre residencial per a  persones grans

Es facilitarà documentació complementaria per a la bona praxis professional.

 1. Funció del tutor

- Què significa ser tutor d’una persona incapacitada legalment?

- Responsabilitat i deures del tutor legal

Aquesta formació té atorgat el Reconeixement d’Interès Sanitari amb número de registre 9002S/147/2017 i data 14 de juny de 2017.

Import i condicions

Preu col·legiats/des:
112.00€
Preu col·legiats/des a l´atur *:
90.00€
Preu precol·legiats/des:
112.00€
Preu no col·legiats/des:
157.00€

Docents

Ino Sánchez.

Treballadora Social amb experiència professional en atenció primària, PADES, dependència i l’àmbit residencial. Postgrau en Direcció i Gestió de centres sociosanitaris i d’atenció a persones amb dependència. Docent en formació d’àmbit de la dependència

Ubicació

Per a inscriure’t has d’estar registrada/registrat a la web

·        Si ja has fet amb anterioritat el registre a la pàgina web del Col·legi, clica aquí per identificar-te.

·        Si ets persona col·legiada/precol·legiada i encara no t’has registrat a la pàgina  web del Col·legi,  clica aquí.

·        Si no ets persona col·legiada/precol·legiada , per registrar-te a la pàgina web del Col·legi clica aquí.

 

El contingut d’aquesta pestanya tan sols es accesible pels inscrits al curs. Si ja estàs inscrit, conecta't
El contingut d’aquesta pestanya tan sols es accesible pel personal administratiu.

Programa

Dates: 4, 11, 14 i 18 de desembre de 2017

Els i les treballadors/res socials (TS) que desenvolupen la seva tasca professional dins de centres residencials per a la gent gran són professionals referents al llarg de tot el procés d’acollida, estada i comiat de la persona i la seva família al centre; promovent el desenvolupament de les capacitats de les persones, facilitant la seva adaptació, vetllant pels drets i deures de la persona, vetllant per la continuïtat de l’atenció,...

En aquest curs ens aproximarem a la realitat que acompanya a la persona gran i a llurs família durant el procés d’atenció en el centre, des de l’acollida i fins al comiat.

Objectius:

 • Millorar les competències professionals dels i de les Treballadors/es Socials que treballen o volen treballar en centres residencials per a la gent gran
 • Assolir un aprenentatge dinàmic i progressiu, orientat a millorar la pràctica professional
 • Millorar les habilitats, les actituds i l’actuació professional per poder realitzar un bon acompanyament de la persona  resident i la seva família
 • Conèixer les tasques i funcions del/de la treballador/a social en un centre residencial i el seu paper dins I' equip interdisciplinari 
 • Aprendre o millorar l’elaboració de processos/ protocols

Programa:

Sessió 1.  Persones grans  i  Xarxa de serveis

 1. Marc legal
 2. Els serveis de la Xarxa d’atenció a la gent gran.
 3. Tipologia de serveis
 4. El perfil de les persones ateses i graus de dependència
 5. Funcions del/de la treballador/a social en els centres de residencials i d’altres professionals de l’equip

Sessió 2. Models de Qualitat

 1. Planificació estratègica: la missió i visió del centre, l’anàlisi DAFO, quadre comandament, enquestes de satisfacció, suggeriments i queixes.
 2. Gestió basada en processos i millora continua.  Mapa de processos
 3. Indicadors de qualitat

Sessió 3. El procés d’acollida

 1. Estructura d’un procés/ protocol
 2. El procés d’acollida en una residència per a gent gran: preingrés, ingrés-inici de l’atenció i adaptació al centre
 3. Normativa específica sobre la voluntat de l’ingrés de les persones presumptes incapaces, la guarda de fet, la modificació de la capacitat
 4. Protocol criteris cribatge per valorar la capacitat d’obrar
 5. Drets. Protocol Marc per a un abordatge coordinat de les situacions de maltractament vers les persones grans

Sessió 4. Altres processos d’atenció

 1. El procés PIAI: aspectes metodològics i organitzatius, la valoració integral, l’anàlisi de necessitats, les dimensions en la qualitat de vida, objectius i accions de l’equip interdisciplinar
 2. El procés d’atenció a la família : la informació, la participació, el suport i el recolzament
 3. El procés de comiat.  Trasllats, final de vida

Metodologia:

Es tracta d'un curs teòric que combina amb activitats de caràcter pràctic orientades a l'elaboració i aplicació de diferents processos en l’atenció a les persones que viuen en un centre residencial per a  persones grans

Es facilitarà documentació complementaria per a la bona praxis professional.

 1. Funció del tutor

- Què significa ser tutor d’una persona incapacitada legalment?

- Responsabilitat i deures del tutor legal

Aquesta formació té atorgat el Reconeixement d’Interès Sanitari amb número de registre 9002S/147/2017 i data 14 de juny de 2017.

Import i condicions

Preu col·legiats/des:
112.00€
Preu col·legiats/des a l´atur *:
90.00€
Preu precol·legiats/des:
112.00€
Preu no col·legiats/des:
157.00€

Docents

Ino Sánchez.

Treballadora Social amb experiència professional en atenció primària, PADES, dependència i l’àmbit residencial. Postgrau en Direcció i Gestió de centres sociosanitaris i d’atenció a persones amb dependència. Docent en formació d’àmbit de la dependència

Ubicació

Inscripció

Per a inscriure’t has d’estar registrada/registrat a la web

·        Si ja has fet amb anterioritat el registre a la pàgina web del Col·legi, clica aquí per identificar-te.

·        Si ets persona col·legiada/precol·legiada i encara no t’has registrat a la pàgina  web del Col·legi,  clica aquí.

·        Si no ets persona col·legiada/precol·legiada , per registrar-te a la pàgina web del Col·legi clica aquí.