Encara no t´has col·legiat?
Ubicació TSCAT Lleida
Canyeret 24 3r 1a
Lleida
Dates de realització
Inici: 24 setembre 2021
Fi: 29 octubre 2021
Horari: 10 a 14
Durada: 20.00 hores
Places
Màxim: 15
Import
 • Col·legiats/des:
  160.00€
 • Col·legiats/des a l'atur*:
  128.00€
 • Precol·legiats/des:
  160.00€
 • No col·legiats/des:
  240.00€

Casos Pràctics en la Intervenció Social - Lleida

Programa

Dates: 24 de setembre, 8, 15, 22 i 29 d’octubre de 2021

Adreçat a: 

Professionals del treball social que es vulguin presentar a oposicions o que han acabat recentment els estudis i vulguin ampliar els coneixements en la resolució de casos.

Objectius:

Es pretén facilitar els coneixements teòrics i pràctics per a la resolució de casos de treball social, en la intervenció individual, grupal i comunitària. És una formació pràctica en la que l’alumnat tindrà la oportunitat d’analitzar diversos casos i comprendre com ha d’aplicar el mètode del treball social en aquests supòsits. Mitjançant els casos, adquirirà l’experiència que necessita per poder opositar o bé aplicar els coneixements en el seu treball professional.

Contingut:

Durant les sessions de l’activitat formativa s’abordaran les qüestions següents, sempre

amb un enfocament pràctic, en les cinc sessions. Cal tenir en compte que aquest contingut és una aproximació:

1a sessió:

 • Marc legislatiu rellevant: llei de serveis socials, LAPAD, llei d’infància, llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista...
 • Els principals recursos
 • Estratègies per a la resolució de casos: La intervenció centrada en la persona, l’ètica aplicada a la intervenció social, el treball en equip, el treball en xarxa.
 • Anàlisi en grup d’un cas pràctic individual. Correcció i reflexió

2a sessió:

 • Metodologia de la intervenció social: anàlisi del cas, diagnòstic i pronòstic, pla de treball, execució i avaluació.
  • Anàlisi del cas
  • Diagnòstic i pronòstic
 • Anàlisi en grup de dos casos pràctics individuals. Correcció i reflexió

3a sessió:

 • Metodologia de la intervenció social
  • Pla de treball
  • Execució
  • Avaluació
 • Anàlisi en grup de dos casos pràctics individuals. Correcció i reflexió.
 • Encàrrec d’un cas a treballar individualment i correcció a la següent sessió

4a sessió:

 • Correcció i debat sobre els casos treballats individualment.
 • Anàlisi de casos individuals.
 • Estratègies a aplicar en la resolució de casos pràctics en una oposició

5a sessió:

 • La intervenció grupal:
  • Metodologia
  • Disseny d’un projecte d’intervenció grupal: justificació i diagnòstic, objectius, metodologia, indicadors, pla d’activitats, recursos, avaluació
 • Anàlisi d’un cas d’intervenció grupal. Correcció i Reflexió.
 • La intervenció comunitària en el treball social:  Funcions del treballador social. Projectes comunitaris
 • Anàlisi d’un projecte d’intervenció comunitària. Correcció i Reflexió
 • Valoració de la formació

Metodologia:

Hi haurà una breu introducció teòrica sobre el marc legislatiu i els principals recursos i s’aprofundirà en el mètode del treball social, aplicant-lo en els casos pràctics que es treballaran en grup i es corregiran en la mateixa sessió, obrint un torn sobre dubtes i altres informacions. També es donaran casos pràctics per treballar individualment que es corregiran en grup en la següent sessió.

Es tracta de posar en pràctica la metodologia del treball social en la resolució dels casos pràctics i que l’alumnat adquireixi la pràctica per poder analitzar-los i proposar resolucions basades en el model teòric, la legislació vigent i els recursos existents.

Import i condicions

Preu col·legiats/des:
160.00€
Preu col·legiats/des a l´atur *:
128.00€
Preu precol·legiats/des:
160.00€
Preu no col·legiats/des:
240.00€

Docents

Lourdes Delgado

Cap de secció de Serveis Socials Especialitzats que inclou: el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD),  l’Equip d’intervenció especialitzada en violència de gènere, la gestió dels Serveis d’Atencions Domiciliàries i el Servei d’Atenció a la Gent Gran i les Persones Dependents.

Ubicació

Per a inscriure’t has d’estar registrada/registrat a la web

·        Si ja has fet amb anterioritat el registre a la pàgina web del Col·legi, clica aquí per identificar-te.

·        Si ets persona col·legiada/precol·legiada i encara no t’has registrat a la pàgina  web del Col·legi,  clica aquí.

·        Si no ets persona col·legiada/precol·legiada , per registrar-te a la pàgina web del Col·legi clica aquí.

 

El contingut d’aquesta pestanya tan sols es accesible pels inscrits al curs. Si ja estàs inscrit, conecta't
El contingut d’aquesta pestanya tan sols es accesible pel personal administratiu.

Programa

Dates: 24 de setembre, 8, 15, 22 i 29 d’octubre de 2021

Adreçat a: 

Professionals del treball social que es vulguin presentar a oposicions o que han acabat recentment els estudis i vulguin ampliar els coneixements en la resolució de casos.

Objectius:

Es pretén facilitar els coneixements teòrics i pràctics per a la resolució de casos de treball social, en la intervenció individual, grupal i comunitària. És una formació pràctica en la que l’alumnat tindrà la oportunitat d’analitzar diversos casos i comprendre com ha d’aplicar el mètode del treball social en aquests supòsits. Mitjançant els casos, adquirirà l’experiència que necessita per poder opositar o bé aplicar els coneixements en el seu treball professional.

Contingut:

Durant les sessions de l’activitat formativa s’abordaran les qüestions següents, sempre

amb un enfocament pràctic, en les cinc sessions. Cal tenir en compte que aquest contingut és una aproximació:

1a sessió:

 • Marc legislatiu rellevant: llei de serveis socials, LAPAD, llei d’infància, llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista...
 • Els principals recursos
 • Estratègies per a la resolució de casos: La intervenció centrada en la persona, l’ètica aplicada a la intervenció social, el treball en equip, el treball en xarxa.
 • Anàlisi en grup d’un cas pràctic individual. Correcció i reflexió

2a sessió:

 • Metodologia de la intervenció social: anàlisi del cas, diagnòstic i pronòstic, pla de treball, execució i avaluació.
  • Anàlisi del cas
  • Diagnòstic i pronòstic
 • Anàlisi en grup de dos casos pràctics individuals. Correcció i reflexió

3a sessió:

 • Metodologia de la intervenció social
  • Pla de treball
  • Execució
  • Avaluació
 • Anàlisi en grup de dos casos pràctics individuals. Correcció i reflexió.
 • Encàrrec d’un cas a treballar individualment i correcció a la següent sessió

4a sessió:

 • Correcció i debat sobre els casos treballats individualment.
 • Anàlisi de casos individuals.
 • Estratègies a aplicar en la resolució de casos pràctics en una oposició

5a sessió:

 • La intervenció grupal:
  • Metodologia
  • Disseny d’un projecte d’intervenció grupal: justificació i diagnòstic, objectius, metodologia, indicadors, pla d’activitats, recursos, avaluació
 • Anàlisi d’un cas d’intervenció grupal. Correcció i Reflexió.
 • La intervenció comunitària en el treball social:  Funcions del treballador social. Projectes comunitaris
 • Anàlisi d’un projecte d’intervenció comunitària. Correcció i Reflexió
 • Valoració de la formació

Metodologia:

Hi haurà una breu introducció teòrica sobre el marc legislatiu i els principals recursos i s’aprofundirà en el mètode del treball social, aplicant-lo en els casos pràctics que es treballaran en grup i es corregiran en la mateixa sessió, obrint un torn sobre dubtes i altres informacions. També es donaran casos pràctics per treballar individualment que es corregiran en grup en la següent sessió.

Es tracta de posar en pràctica la metodologia del treball social en la resolució dels casos pràctics i que l’alumnat adquireixi la pràctica per poder analitzar-los i proposar resolucions basades en el model teòric, la legislació vigent i els recursos existents.

Import i condicions

Preu col·legiats/des:
160.00€
Preu col·legiats/des a l´atur *:
128.00€
Preu precol·legiats/des:
160.00€
Preu no col·legiats/des:
240.00€

Docents

Lourdes Delgado

Cap de secció de Serveis Socials Especialitzats que inclou: el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD),  l’Equip d’intervenció especialitzada en violència de gènere, la gestió dels Serveis d’Atencions Domiciliàries i el Servei d’Atenció a la Gent Gran i les Persones Dependents.

Ubicació

Inscripció

Per a inscriure’t has d’estar registrada/registrat a la web

·        Si ja has fet amb anterioritat el registre a la pàgina web del Col·legi, clica aquí per identificar-te.

·        Si ets persona col·legiada/precol·legiada i encara no t’has registrat a la pàgina  web del Col·legi,  clica aquí.

·        Si no ets persona col·legiada/precol·legiada , per registrar-te a la pàgina web del Col·legi clica aquí.