Encara no t´has col·legiat?
Ubicació TSCAT Lleida
Canyeret, 24 3r 1a
Lleida
Dates de realització
Inici: 15 maig 2020
Fi: 22 maig 2020
Horari: 9 a 14
Durada: 10.00 hores
Mínim de participants:
15 participants
Import
 • Col·legiats/des:
  80.00€
 • Col·legiats/des a l'atur*:
  64.00€
 • Precol·legiats/des:
  80.00€
 • No col·legiats/des:
  112.00€

AJORNAT - Modificació en la capacitat d'obrar, figures de suport i protecció legal. Realitat actual i futur - Lleida

Programa

AJORNAT

Dates: 15 i 22 de maig de 2020

Destinataris:

Persones interessades en l’àmbit de la salut mental i/o discapacitats, especialment professionals que treballin en l’àmbit de la tutela i famílies que poden tenir interès. Qualsevol persones interessada en la incapacitació legal i els serveis de tutela.

Objectius:

 • Tenir coneixements per analitzar sobre el procediment judicial de modificació de la capacitat
 • Identificar els motius per iniciar un procés d’incapacitació
 • Reflexió sobre les conseqüències d’aquesta intervenció sobre la vida de la persona

Programa:

 1. Marc Legislatiu e influències actuals

Convenció internacional sobre els drets de les persones amb discapacitats

 • Legislació Estatal
 • Legislació Catalunya
 1. Tipus de capacitat
 • Capacitat Jurídica
 • Capacitat d´obrar

3. Motius per iniciar el procés en la modificació de la capacitat d'obrar​

 • Què significa modificar la capacitat d´obrar d´una persona?
 • Causes per iniciar el procés en la modificació de la capacitat d´obrar i protocol per l´aplicació de criteris de cribratge abans d´iniciar un procés legal
 • Qui pot ser declarat incapaç
 • Límits de la modificació en la capacitat d´obrar legal e intervenció social

4. Procés en la modificació de la capacitat d'obrar: Tràmit judicial

 • Qui pot iniciar el procés en la modificació de la capacitat d´obrar d´una persona
 • Proves judicials del procés en la modificació en la capacitat d´obrar: Exploració metge forenses, audiència de parents, sentència etc..
 • Mesures cautelars en el procés de modificació en la capacitat d´obrar

5. Els organs tutelars

 • La tutela: incapacitació total
 • Incapacitació parcial
 • Curatela: complement de capacitat
 • L´administració patrimonial
 • El defensor judicial
 • Poder preventiu
 • Assistència
 • Patrimoni protegit

6. Anomenament del tutor

Qui pot ser tutor: persona jurídica o física

7. Funció del Tutor​

 • Què significa ser tutor d´una persona que té modificada la seva capacitat d´obrar ?
 • Què significa ser curador d´una persona incapacitada?
 • Responsabilitats i deures del tutor legal
 • Responsabilitat penal i civil del tutor legal

8. Les Entitats tutelars a Catalunya

 • Comissió d´assessorament i supervisió de les persones jurídiques sense ànim de lucre de la Generalitat de Catalunya.
 • Indicadors de qualitat de la Generalitat de Catalunya i les Fundacions tutelars
 • Associació Encaix: Associació de Fundacions tutelars de Salut Mental de Catalunya

9. Estructura organitzativa de les fundacions tutelars a Catalunya

 • Organigrama i àrees de treball de la Fundació tutelar
 • Criteris de gestió de les entitats tutelars. Eficàcia i eficiència. Transparència

10. Àrea Social de la Fundació TutelarEstructura àrea social

 • Funcions del treballador social com a referent tutelar a la Fundació
 • Funcions de l´auxiliar tutelar

11. Futur i Reflexió sobre la situació actual en la modificació de la capacitat d'obrar

 • Informe sobre la planificació de decisions anticipades en Salut Mental
 • Temes ètics i Fundacions tutelars
 • Dilemes ètics entre suport i modificació en la capacitat d´obrar. Present i futur

Metodologia:

Formació presencial a través de diapositives i exemples pràctics relacionat amb la realitat del treballador social actual.

Lliurament d’un cas pràctic sobre persona incapacitada. Exemples pràctics per la reflexió i límits de la incapacitació legal.

Es comptarà amb la presència d’un auxiliar tutelar en Fundació

Aquesta formació té atorgat el Reconeixement d’Interès Sanitari amb número de registre 9002S/270/2019 i data 16 de desembre de 2019

Import i condicions

Preu col·legiats/des:
80.00€
Preu col·legiats/des a l´atur *:
64.00€
Preu precol·legiats/des:
80.00€
Preu no col·legiats/des:
112.00€

Docents

Aurora Amador Natera.

Treballadora social. Postgrau en Salut Mental i Màster en Coordinació i gestió d’equips socials. Actualment directora d’Àurea, Consultoria Social especialitzada en l’atenció a malalts mentals.

Treballadora Social  Unitat D' aguts de l' hospital general de Granollers. Benito Menni Germanes Hospitalàries

Ubicació

Us informem que l’acte del Dia Mundial del Treball Social – Medalla d’Or ha estat ajornat. Properament comunicarem la nova data de realització.
Disculpeu les molèsties.
El contingut d’aquesta pestanya tan sols es accesible pels inscrits al curs. Si ja estàs inscrit, conecta't
El contingut d’aquesta pestanya tan sols es accesible pel personal administratiu.

Programa

AJORNAT

Dates: 15 i 22 de maig de 2020

Destinataris:

Persones interessades en l’àmbit de la salut mental i/o discapacitats, especialment professionals que treballin en l’àmbit de la tutela i famílies que poden tenir interès. Qualsevol persones interessada en la incapacitació legal i els serveis de tutela.

Objectius:

 • Tenir coneixements per analitzar sobre el procediment judicial de modificació de la capacitat
 • Identificar els motius per iniciar un procés d’incapacitació
 • Reflexió sobre les conseqüències d’aquesta intervenció sobre la vida de la persona

Programa:

 1. Marc Legislatiu e influències actuals

Convenció internacional sobre els drets de les persones amb discapacitats

 • Legislació Estatal
 • Legislació Catalunya
 1. Tipus de capacitat
 • Capacitat Jurídica
 • Capacitat d´obrar

3. Motius per iniciar el procés en la modificació de la capacitat d'obrar​

 • Què significa modificar la capacitat d´obrar d´una persona?
 • Causes per iniciar el procés en la modificació de la capacitat d´obrar i protocol per l´aplicació de criteris de cribratge abans d´iniciar un procés legal
 • Qui pot ser declarat incapaç
 • Límits de la modificació en la capacitat d´obrar legal e intervenció social

4. Procés en la modificació de la capacitat d'obrar: Tràmit judicial

 • Qui pot iniciar el procés en la modificació de la capacitat d´obrar d´una persona
 • Proves judicials del procés en la modificació en la capacitat d´obrar: Exploració metge forenses, audiència de parents, sentència etc..
 • Mesures cautelars en el procés de modificació en la capacitat d´obrar

5. Els organs tutelars

 • La tutela: incapacitació total
 • Incapacitació parcial
 • Curatela: complement de capacitat
 • L´administració patrimonial
 • El defensor judicial
 • Poder preventiu
 • Assistència
 • Patrimoni protegit

6. Anomenament del tutor

Qui pot ser tutor: persona jurídica o física

7. Funció del Tutor​

 • Què significa ser tutor d´una persona que té modificada la seva capacitat d´obrar ?
 • Què significa ser curador d´una persona incapacitada?
 • Responsabilitats i deures del tutor legal
 • Responsabilitat penal i civil del tutor legal

8. Les Entitats tutelars a Catalunya

 • Comissió d´assessorament i supervisió de les persones jurídiques sense ànim de lucre de la Generalitat de Catalunya.
 • Indicadors de qualitat de la Generalitat de Catalunya i les Fundacions tutelars
 • Associació Encaix: Associació de Fundacions tutelars de Salut Mental de Catalunya

9. Estructura organitzativa de les fundacions tutelars a Catalunya

 • Organigrama i àrees de treball de la Fundació tutelar
 • Criteris de gestió de les entitats tutelars. Eficàcia i eficiència. Transparència

10. Àrea Social de la Fundació TutelarEstructura àrea social

 • Funcions del treballador social com a referent tutelar a la Fundació
 • Funcions de l´auxiliar tutelar

11. Futur i Reflexió sobre la situació actual en la modificació de la capacitat d'obrar

 • Informe sobre la planificació de decisions anticipades en Salut Mental
 • Temes ètics i Fundacions tutelars
 • Dilemes ètics entre suport i modificació en la capacitat d´obrar. Present i futur

Metodologia:

Formació presencial a través de diapositives i exemples pràctics relacionat amb la realitat del treballador social actual.

Lliurament d’un cas pràctic sobre persona incapacitada. Exemples pràctics per la reflexió i límits de la incapacitació legal.

Es comptarà amb la presència d’un auxiliar tutelar en Fundació

Aquesta formació té atorgat el Reconeixement d’Interès Sanitari amb número de registre 9002S/270/2019 i data 16 de desembre de 2019

Import i condicions

Preu col·legiats/des:
80.00€
Preu col·legiats/des a l´atur *:
64.00€
Preu precol·legiats/des:
80.00€
Preu no col·legiats/des:
112.00€

Docents

Aurora Amador Natera.

Treballadora social. Postgrau en Salut Mental i Màster en Coordinació i gestió d’equips socials. Actualment directora d’Àurea, Consultoria Social especialitzada en l’atenció a malalts mentals.

Treballadora Social  Unitat D' aguts de l' hospital general de Granollers. Benito Menni Germanes Hospitalàries

Ubicació

Inscripció

Us informem que l’acte del Dia Mundial del Treball Social – Medalla d’Or ha estat ajornat. Properament comunicarem la nova data de realització.
Disculpeu les molèsties.