Encara no t´has col·legiat?
Ubicació TSCAT Barcelona
C/ Portaferrissa, 18, 1r 1a
Barcelona
Dates de realització
Inici: 08 maig 2020
Fi: 29 maig 2020
Horari: 9.30 a 14.30
Durada: 20.00 hores
Mínim de participants:
15 participants
Import
 • Col·legiats/des:
  160.00€
 • Col·legiats/des a l'atur*:
  128.00€
 • Precol·legiats/des:
  160.00€
 • No col·legiats/des:
  224.00€

AJORNAT - Els serveis socials bàsics des d’una mirada pràctica - Barcelona

Programa

AJORNAT

Dates: 8, 15, 22 i 29 de maig de 2020

Objectius:

Donar a conèixer als nous professionals el funcionament i recursos dels serveis Socials.

Conèixer el contracte Programa entre els Ens Locals i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Conèixer serveis que formen part dels serveis socials.

Adreçat a:

Treballadors/es socials que no tinguin experiència en els Serveis Socials Bàsics, o bé que faci poc que treballen en aquest àmbit d’intervenció.

Programa:

1a. Sessió:

1. Què són els Serveis Socials Bàsics.

1.1 Definició, funcions, objectius.

1.2 La cartera de serveis dels SSB

1.3 Diferents normatives que regulen els SSB

2. Contracte Programa entre els Ens Locals i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

2.1 Objectius

2.2 Contingut

2.3 Tipologia

3. Reptes de futur dels Serveis Socials Bàsics

3.1. El Pla estratègic 2020-2024

3.2. El nou model de Servei d’Ajut a Domicili (SAED)

3.3. Altres

4. Serveis que formen part dels SSB

4.1. La Cartera de serveis pròpia d'un ens local (ajuntament o Consell Comarcal) en l`àmbit dels SSB.

4.2. Models de bases, reglaments, etc. dels serveis propis d’un ens local

5. Els sistemes d'informació en l'àmbit dels SSB

5.1. Programes informàtics de recollida i gestió de dades. Hèstia, etc.

5.2. Criteris bàsics per a la gestió de la informació.

5.3. L'administració electrònica

5.4. Teletreball en els SSB

2a. sessió

1. La Prestació de servei

1.1 L’encàrrec institucional implícit

1.2 Objecte de treball dels EBAS

1.3 Diversificació dels canals d’atenció

1.4 Especialització funcional dels professionals

1.5 Combinació del treball individual, en grup i comunitari

2. Model d’atenció als SBAS

2.1 El procés d’atenció i intervenció.

2.2.Unitats de Primera Acollida i Unitats de tractament. Comparativa de les dues unitats

2.3 La recepció de l’usuari en el marc dels SSB

2.4 El professional de referència. Criteris d’assignació.

2.5 Protocols d’intervenció

3a. Sessió:

1. Instruments socials

1.1. Diagnòstic

1.2. Pla d’atenció social, Els plans de treball amb les persones/famílies ateses als SSB

1.3. Avaluació i Criteris de tancament

1.4. La relació amb altres professionals, serveis, organismes i entitats.

1.5. Les reunions d’equip (tipologia i perfils professionals)

1.6. El traspàs de casos. Les derivacions

1.7. La coordinació i el treball en xarxa

1.8. Atenció de les urgències

2. Tasques concretes a desenvolupar per part dels treballadors/es socials als SSB

2.1. La informació, orientació i assessorament que han de donar els treballadors/es socials.

2.2. Tipologia i models d'informe social més freqüents que utilitza el treballador/asocial als SSB.

4a. Sessió:

1. Les expectatives de la ciutadania

2. La demanda de la ciutadania als SBAS (Prestacions, recursos i serveis més sol·licitats)

2.1. Prestacions, tràmits i recursos més comuns: Renta Garantida Ciutadania, Llei de Dependència, Pobresa energètica, Prestacions d'urgència, Servei d’Ajut a Domicili, etc.. Requisits d’accés.

2.2. Diferents recursos i serveis per àmbits d’intervenció

3. El treball social comunitari

3.1. Guió i estructura d’un projecte comunitari

3.2. Implementació des dels Serveis Socials Bàsics

Metodologia:

Formació presencial a través d' exemples pràctics relacionats amb la realitat del treballador social. Exemples pràctics d'intervenció en serveis socials

Import i condicions

Preu col·legiats/des:
160.00€
Preu col·legiats/des a l´atur *:
128.00€
Preu precol·legiats/des:
160.00€
Preu no col·legiats/des:
224.00€

Docents

Maribel Zabal

Treballadora social dels Serveis Socials Bàsics. Consell Comarcal del Baix Penedès. Màster en PNL i Coach individual.

Àngel Rafecas

Cap del Departament de Serveis Socials. Consell Comarcal del Baix Penedès. Àrea de Benestar Social i Treballador social i subdirector en residència de Gent Gran.

Ubicació

Per a inscriure’t has d’estar registrada/registrat a la web

·        Si ja has fet amb anterioritat el registre a la pàgina web del Col·legi, clica aquí per identificar-te.

·        Si ets persona col·legiada/precol·legiada i encara no t’has registrat a la pàgina  web del Col·legi,  clica aquí.

·        Si no ets persona col·legiada/precol·legiada , per registrar-te a la pàgina web del Col·legi clica aquí.

 

El contingut d’aquesta pestanya tan sols es accesible pels inscrits al curs. Si ja estàs inscrit, conecta't
El contingut d’aquesta pestanya tan sols es accesible pel personal administratiu.

Programa

AJORNAT

Dates: 8, 15, 22 i 29 de maig de 2020

Objectius:

Donar a conèixer als nous professionals el funcionament i recursos dels serveis Socials.

Conèixer el contracte Programa entre els Ens Locals i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Conèixer serveis que formen part dels serveis socials.

Adreçat a:

Treballadors/es socials que no tinguin experiència en els Serveis Socials Bàsics, o bé que faci poc que treballen en aquest àmbit d’intervenció.

Programa:

1a. Sessió:

1. Què són els Serveis Socials Bàsics.

1.1 Definició, funcions, objectius.

1.2 La cartera de serveis dels SSB

1.3 Diferents normatives que regulen els SSB

2. Contracte Programa entre els Ens Locals i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

2.1 Objectius

2.2 Contingut

2.3 Tipologia

3. Reptes de futur dels Serveis Socials Bàsics

3.1. El Pla estratègic 2020-2024

3.2. El nou model de Servei d’Ajut a Domicili (SAED)

3.3. Altres

4. Serveis que formen part dels SSB

4.1. La Cartera de serveis pròpia d'un ens local (ajuntament o Consell Comarcal) en l`àmbit dels SSB.

4.2. Models de bases, reglaments, etc. dels serveis propis d’un ens local

5. Els sistemes d'informació en l'àmbit dels SSB

5.1. Programes informàtics de recollida i gestió de dades. Hèstia, etc.

5.2. Criteris bàsics per a la gestió de la informació.

5.3. L'administració electrònica

5.4. Teletreball en els SSB

2a. sessió

1. La Prestació de servei

1.1 L’encàrrec institucional implícit

1.2 Objecte de treball dels EBAS

1.3 Diversificació dels canals d’atenció

1.4 Especialització funcional dels professionals

1.5 Combinació del treball individual, en grup i comunitari

2. Model d’atenció als SBAS

2.1 El procés d’atenció i intervenció.

2.2.Unitats de Primera Acollida i Unitats de tractament. Comparativa de les dues unitats

2.3 La recepció de l’usuari en el marc dels SSB

2.4 El professional de referència. Criteris d’assignació.

2.5 Protocols d’intervenció

3a. Sessió:

1. Instruments socials

1.1. Diagnòstic

1.2. Pla d’atenció social, Els plans de treball amb les persones/famílies ateses als SSB

1.3. Avaluació i Criteris de tancament

1.4. La relació amb altres professionals, serveis, organismes i entitats.

1.5. Les reunions d’equip (tipologia i perfils professionals)

1.6. El traspàs de casos. Les derivacions

1.7. La coordinació i el treball en xarxa

1.8. Atenció de les urgències

2. Tasques concretes a desenvolupar per part dels treballadors/es socials als SSB

2.1. La informació, orientació i assessorament que han de donar els treballadors/es socials.

2.2. Tipologia i models d'informe social més freqüents que utilitza el treballador/asocial als SSB.

4a. Sessió:

1. Les expectatives de la ciutadania

2. La demanda de la ciutadania als SBAS (Prestacions, recursos i serveis més sol·licitats)

2.1. Prestacions, tràmits i recursos més comuns: Renta Garantida Ciutadania, Llei de Dependència, Pobresa energètica, Prestacions d'urgència, Servei d’Ajut a Domicili, etc.. Requisits d’accés.

2.2. Diferents recursos i serveis per àmbits d’intervenció

3. El treball social comunitari

3.1. Guió i estructura d’un projecte comunitari

3.2. Implementació des dels Serveis Socials Bàsics

Metodologia:

Formació presencial a través d' exemples pràctics relacionats amb la realitat del treballador social. Exemples pràctics d'intervenció en serveis socials

Import i condicions

Preu col·legiats/des:
160.00€
Preu col·legiats/des a l´atur *:
128.00€
Preu precol·legiats/des:
160.00€
Preu no col·legiats/des:
224.00€

Docents

Maribel Zabal

Treballadora social dels Serveis Socials Bàsics. Consell Comarcal del Baix Penedès. Màster en PNL i Coach individual.

Àngel Rafecas

Cap del Departament de Serveis Socials. Consell Comarcal del Baix Penedès. Àrea de Benestar Social i Treballador social i subdirector en residència de Gent Gran.

Ubicació

Inscripció

Per a inscriure’t has d’estar registrada/registrat a la web

·        Si ja has fet amb anterioritat el registre a la pàgina web del Col·legi, clica aquí per identificar-te.

·        Si ets persona col·legiada/precol·legiada i encara no t’has registrat a la pàgina  web del Col·legi,  clica aquí.

·        Si no ets persona col·legiada/precol·legiada , per registrar-te a la pàgina web del Col·legi clica aquí.