“Volem que la professió visualitzi l’RTS com una publicació on compartir el coneixement i l’expertesa professional”

<p>.</p>

Maria Victòria Forns, nova directora de la Revista de Treball Social (RTS)

Des del passat 31 de maig de 2022, la Revista de Treball Social, la reconeguda RTS, té nou equip de redacció. Un equip integrat per vuit treballadores i treballadors socials que provenen tant de l'àmbit professional i com de l'acadèmic i que són representatius de tota la diversitat territorial de Catalunya.

Lidera aquest nou equip i el projecte editorial la Maria Victòria Forns que, en aquesta entrevista, ens explica els reptes i objectius que afronten en aquesta nova etapa i reflexiona sobre el paper que té i ha de tenir l’RTS dins de la professió i en el sector social en general.

29
jun
2022

Doctora en Antropologia cum laude i Premi Extraordinari de Doctorat (URV, 2020), Llicenciada en Antropologia Social i Cultural (URV, 2003) i Diplomada en Treball Social (UB, 1990), la Maria Victòria ha desenvolupat la seva carrera docent i investigadora al Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social de la URV des del 2001. Imparteix docència a l’ensenyament de Grau de Treball Social i al Màster en Innovació en la Intervenció Social i Educativa i al Doctorat de Treball Social.

Entre els anys 2003-2011 i des del 2017 fins ara exerceix la coordinació del Grau de Treball Social, participant en l’elaboració del Llibre blanc de l’ANECA, en el disseny del pla d’estudis del Grau de Treball Social en clau Bolonya al 2009, així com en la seva implantació.

Ha presentat ponències en una vintena de congressos, nacionals i internacionals. Des de 2019 és membre del Consell Assessor Editorial de la Revista de Treball Social i, des de finals de maig d’aquest any, nova directora de la publicació.

Maria Victòria Forns, nova directora de la Revista de Treball Social (RTS)

 

1. Com afronta el repte de dirigir l’RTS durant els propers 4 anys?

Des del compromís, tant meu com de tot l’equip, amb la professió i amb el Col·legi per mantenir l’RTS en el nivell de qualitat que ha assolit al llarg dels anys i seguir treballant per projectar-la en l’àmbit nacional, estatal i internacional.

 

2. L’RTS és una revista amb una gran trajectòria i molt consolidada, quins són els reptes principals que s’han marcat per aquesta nova etapa?

Tenim força reptes per endavant. El principal és esdevenir una revista referent pel món professional i acadèmic, captant la seva atenció com a publicació on compartir la seva recerca i sistematització de la praxis. També estimular la contribució dels professionals amb l’enviament d’articles i seguir ampliant la base de lectors i lectores a Catalunya, a l’Estat espanyol i a nivell internacional.

 

Un altre repte és millorar l’índex d’impacte d’acord als paràmetres de qualitat acadèmica i de publicacions actuals per aconseguir que la revista pugi de nivell, a curt termini incloure-la a LATINDEX, REDIB I DOAJ. I treballar perquè, a llarg termini, pugui estar indexada a una de les base de dades internacional de major prestigi, com ara Scopus o Scielo.

 

Finalment, tenim la intenció de fer de la revista un instrument de docència a través de campanyes de divulgació en espais universitaris de Treball Social i d’altres graus, postgraus i doctorats connectats amb el món dels serveis socials i del benestar social, i treballarem per fer efectiva la transició definitiva de l’RTS cap al format digital.

 

3. Com valora la feina feta fins ara per l’anterior equip de la RTS?

L’equip encapçalat per la Rosa Maria Carrasco ha posicionat a l’RTS com una revista de divulgació científica a nivell nacional i estatal. Ha creat la pàgina web i el nou format i contingut. Ha treballat de manera intensa perquè la primera publicació de Treball Social de tot l’Estat segueixi sent un referent per a la professió.

 

4. Es diu que una de les assignatures pendents de la professió és generar coneixement escrit sobre les intervencions i la disciplina. És certa aquesta afirmació?

Sí, per suposat.

 

5. I de quina manera es pot revertir aquesta realitat? Com hi contribueix l’RTS a transformar aquest panorama?

El treball social és una professió que, sense dubte, pot generar coneixement des de la sistematizació de la pràctica. Cal seguir treballant perquè la professió consideri com repte i, alhora, com a oportunitat la transferència i la difusió d’aquest coneixement i de la praxis en relació al benestar social, als drets socials, a les polítiques socials públiques, al sistema de protecció i a les entitats i organitzacions de benestar. Això ha de marcar els continguts de l’RTS i és així com contribuirem a eixamplar la nostra disciplina.

 

6. Quina creu que és la clau per implicar encara més al col·lectiu a l’hora de participar i contribuir a l’RTS?

Apropar encara més la Revista a la professió, intensificant, si cap, encara més la projecció a les xarxes per acostar-nos en especial a la gent més jove. Oferint, per tant, continguts d’actualitat i apostant per la digitalització total, incorporant recursos audiovisuals que acostin a les autores i als autors a les potencials lectores i lectors.

 

7. Com és aquest equip de 8 persones que conformen aquest Consell de redacció i que vostè lidera?

Tenia molt clar que en la composició de l’equip calia equilibri i representació de tot el territori català, tant des del punt de vista de la professió com de les universitats que havien de representar l’acadèmia. Hem configurat un equip arrelat al territori i coneixedor de la seva riquesa i diversitat a nivell professional i acadèmic.

Comptem amb persones que han col·laborat en la direcció de la Revista en altres etapes, al costat de persones més novells però molt implicades amb el Treball Social. En definitiva un equip cohesionat i amb ganes de treballar per dur a terme el nostre projecte.

 

8. Quines expectatives o desitjos té per aquesta nova etapa?

Que la professió visualitzi l’RTS com una publicació a on compartir el coneixement i l’expertesa professional, esdevenint en un espai de debat sobre els reptes del Treball Social, sobre la innovació en la intervenció, sobre les contribucions més actuals a nivell nacional, estatal i internacional de la nostra disciplina. Fer de l’RTS el màxim referent pel que fa a la generació del coneixement per a la professió i per a altres professions afins.