Compartir
627 visitas
14
maig
2014

Visita dels professionals d´intervenció psicosocial en emergències al IMLEC

 


Els darrers dies 9 i 13 de maig de 2014 un grup de treballadors/es socials de l'equip de professionals d'intervenció psicosocial en emergències del Col·legi Oficial de Treball Socials va fer la visita a l'Institut de medicina legal i forense de Barcelona.

L'Institut de Medicina Legal de Catalunya (IMLC) és un òrgan tècnic al servei de l'Administració de justícia, adscrit al Departament de Justícia

L'IMLC té les funcions següents: auxiliar els jutjats, tribunals, fiscalies i oficines del Registre Civil mitjançant la pràctica de proves pericials mèdiques, tant tanatològiques com clíniques i de laboratori, previstes a la normativa vigent de medicina forense; i realitzar activitats de docència i investigació relacionades amb la medicina forense.

En cas d'una emergència o catastrofe l´equip del col·legi hauria de treballar coordiandament amb l´equip de metges forenses i tècnics especialistes per tal de acompanyar a les famílies afectades.

 

Compartir