Compartir
778 visitas
08
maig
2013

Suport per a Tècnics Municipals en Discapacitat

 


El sector de les persones amb discapacitats s´enriqueix contínuament amb novetats de l´àmbit jurídic, així com de canvis  en prestacions i procediments d´actuació.  Això fa que sovint els professionals es trobin amb dubtes davant l´atenció a aquest col·lectiu i necessitin disposar de canals d´informació especialitzada. Per això, l´Àrea d´Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona i la Fundació ECOM col·laboren en oferir els següents serveis:

SERVEI D’ASSESSORAMENT ON LINE PER A PROFESSIONALS DELS ENS LOCALS

Recurs orientat principalment als professionals dels serveis socials bàsics dels ajuntaments i consells comarcals, però també poden fer-ne ús altres tècnics municipals que atenguin persones amb discapacitats.

Es poden adreçar consultes sobre qualsevol qüestió relacionada amb la discapacitat: serveis socials bàsics i especialitzats, ajuts i prestacions econòmiques, educació, ocupació, participació, habitatge i opcions residencials, accessibilitat i mobilitat, salut, lleure i esports, etc.

Per utilitzar el servei cal adreçar-se al correu electrònic: suportmunicipis@ecom.cat Es contestarà  per email i/o telèfon, en funció de la complexitat de la consulta.

 

GUIA DE RECURSOS PER A LA DISCAPACITAT

Es tracta d'una eina de consulta dinàmica i actualitzada permanentment dels recursos públics i privats adreçats a les persones amb discapacitat. L'objectiu és esdevenir un recurs per als professionals a l'hora d'informar i orientar sobre els ajuts i prestacions, la normativa i legislació, els serveis i els recursos de suport existents en els diferents àmbits d’atenció a les persones amb discapacitats.

Podeu consultar la guia a http://www.diba.cat/web/benestar

Compartir