Compartir
1787 visitas
19
nov.
2021

S'obren tres places per al Consell de Deontologia del Col·legi

 


El Consell de Deontologia ha obert la convocatòria per cobrir 3 places vacants. Ja es pot enviar la sol·licitud per formar part d'aquest òrgan del Col·legi que té com a funcions principals l’assessorament a la Junta de Govern, la proposta d’actualitzacions del Codi d’Ètica i Deontològic, l’emissió de dictàmens i opinions en qüestions de rellevància professional i la intervenció en els procediments informatius i disciplinaris quan així ho demani la Junta de Govern.

La data màxima per presentar les sol·licituds i la resta de documentació acreditativa és el 21 de desembre, atenent l'horari d'atenció al públic de cada seu del Col·legi

Quins són els requisits per poder accedir a la plaça?

  • Ser col·legiada o col·legiat del TSCAT, que no estigui en situació d’inhabilitació, sanció ni suspensió per a l’exercici de la professió i al corrent de pagament de les quotes col·legials.
  • Experiència professional acreditada en treball social d’un mínim de 5 anys.
  • Coneixements en l’àmbit de l’ètica i/o la deontologia professional.

Quina documentació s'ha de presentar?

  • Omplir model de sol·licitud
  • Carta de presentació i motivació
  • Currículum vitae detallat
  • Certificat de vida laboral
  • Es valoraran altres mèrits

Quin serà el procés a seguir?

La Junta de Govern nomenarà una Comissió d’avaluació que serà l'encarregada d’estudiar i avaluar totes les candidatures i elaborar un llistat final que es remetrà a la mateixa Junta, que serà qui, a la vista de les sol·licituds i la documentació presentades i seguint els criteris de la present convocatòria, designarà el/s membres del Consell de Deontologia.  

Consulta les bases de la convocatòria 

Més informació sobre el Consell de Deontologia

 

 

 

Compartir