Compartir
5782 visitas
12
març
2020

Recomanacions al col·lectiu professional davant la situació creada pel coronavirus

 


Davant la situació creada per l’evolució de la pandèmia del coronavirus i les afectacions que està tenint en el desenvolupament habitual de diferents serveis, entre ells, els serveis d’atenció social, des del Col·legi volem fer algunes recomanacions generals a tot el col·lectiu treballadores i treballadors socials, tenint en compte el paper fonamental que tenen les i els professionals del treball social en l’atenció a la ciutadania, especialment als col·lectius més vulnerables.   

 

Recomanacions principals

  • Seguir en tot moment les indicacions de les autoritats sanitàries.
  • Col·laborar en la prevenció de la transmissió de la malaltia, oferint totes les recomanacions i precaucions necessàries per reduir els riscos sanitaris i socials.
  • Prioritzar aquells casos que presentin més possibilitats de tenir afectacions derivades d’haver contret el coronavirus o d’estar en situació de confinament.
  • Reforçar significativament l’atenció telefònica per tal de reduir al màxim l’assistència de persones als centres d’atenció. Es recomana fer el seguiment per telèfon, WhatsApp, SMS o videoconferència amb la pròpia persona usuària o amb els familiars que estiguin al seu càrrec, adaptant la forma de comunicació més adient a cada família.
  • Evitar, en la mida del possible, les visites domiciliàries. Només fer-les en els casos que es consideri imprescindible i demanant sempre col·laboració dels professionals sanitaris i seguint les seves indicacions.
  • Ajornar, en la mida del possible, les entrevistes i visites que no requereixin una atenció immediata. En cas que es consideri necessari mantenir aquest servei d’atenció personalitzada, s’han de seguir totes les mesures de seguretat indicades per les autoritats sanitàries per evitar possibles contagis (disposar de pots de gel desinfectant, mantenir una distància seguretat d’aproximadament 1 metre, rentar-se correctament les mans, etc.)
  • Mantenir la coordinació amb els diferents serveis i professionals que intervenen en els casos, preferiblement a través de telèfon o de mitjans telemàtics.   

Totes aquestes recomanacions s’aniran adaptant en funció de com vagi evolucionant la situació en els propers dies.

 

Informació de servei

Així mateix, per tal de facilitar-vos l’accés a tota la informació disponible, compartim els següents enllaços relatius a les resolucions adoptades per la Generalitat que afecten a la intervenció social en diferents àmbits d’actuació, així com d’altres documents i webs d’interès amb informació actualitzada sobre l’evolució de la pandèmia i recomanacions útils

 

Compartir